Tag Archives: Vasario 16-ta minėjimas

Vasario 16-oji Atlantoje/February 16th Celebration in Atlanta

Scroll down for English translation

Mieli Atlantos lietuviai ir Jų draugai,

Kviečiame Jus, paminėti gražią ir svarbią mums visiems lietuvišką datą- Vasario 16-ąją! Renginys vyks šestadienį, Vasario 15 dieną.

Ta proga mus aplankys JAV LB Valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius. Vakaro pradžioje vyks trumpas metinis Atlantos Lietuvių Bendruomenės susirinkimas. Po to keletas sveikinimų šios šventės proga ir pokalbis su gerb. JAV LBV Pirmininku. Vėliau vaišinsimės mūsų Bendruomenės Valdybos organizuotu ir visiems dovanojamu kugeliu! Pasivaišinus kviesime pažiūrėti vieną iš dviejų lietuviškų filmų: “Kelionė namo” 2019 arba “Vaikai iš Amerikos viešbučio” 1990.

Įėjimas į renginį nemokamas, bet veiks mokamas baras;). Taip pat kviečiame ir raginame atsinešti po lėkštę užkandžių sau ir draugui.

Renginys vyks Vasario 15 dieną ir prasidės apie 5pm adresu “Castlebrook” subdivizijos klube (Pas Kazlauskus), 4910 Piney Grove Dr., Cumming, 30040.

Kas planuojate ateiti, RSVP Evite pakvietime. Kas negavote Evite pakvietimo – užsirašyti gauti bendruomenės pakveitimus galite čia: lietuviaiatlantoje.org/tapk-nariubecome-a-member/

Siūloma Metinio ALB narių susirinkimo dienotvarkė

Finansinė ataskaita, kontrolinės komisijos ataskaita, Atlantos atstovų rinkimai į Apygardos suvažiavimą, ateinančių metų renginiai ir planai, pranešimai.

Pokalbis su JAV LB Krašto Valdybos pirmininku Arvydu Urbonavičiumi.

Praėjusiais metais Valdybą išrinkome 2-ų metų laikotarpiui, tai šiais metais Valdybos rinkimų nebus.

Pradėsime laiku. Nevėluokite.

Laukiam!
_ _ _ _ _

Dear Atlanta Lithuanians and friends of the community;

You are cordially invited to celebrate an important and great day for all Lithuanians – February 16th !  The event will take place on Saturday, February 15th.

Arvydas Urbonavičius,  President of the National Lithuanian American Community will visit our Community during this event. The night will begin with a short annual meeting. Afterwards, there will be a few announcements as well as a conversation with  the Hon. President Urbonavičius.

Later, “kugelis” made by and donated by members of the Community’s Board  will be served, followed by the screening of one of two Lithuanian movies: “Back to the Dreamland” 2019 or “The Children from the Hotel America” 1990.

The event is free to attend, but there will be a cash bar. We ask you to bring a plate of appetizers to share.

The event will take place on Saturday, February 15th at 5pm at the “Castlebrook” Subdivision Clubhouse (4190 Piney Grove Dr., Cumming, GA 30040).

Please RSVP to our  Evite invitation if you are planning to come. If you did not receive it,  please add your name here to receive our invitations: lietuviaiatlantoje.org/tapk-nariubecome-a-member/

We look forward to seeing you!

Nepriklausomybės dienos minėjimas / Independence Day Celebration

English Version

Vasario 16 d. nepriklausombės dienos minejimas

Bendruomenės metinis susirinkimas: 4:00 p.p.  Šokių, dainų ir balandelių vakaronė: 5:30 p.p.

 

Mieli Atlantos lietuviai,

Vasario 18-ta diena, šeštadienį, 4:00 p.p. , visus kviečiame į Vasario 16-osios renginį!

Adresas: Castlebrook Subdivizijos klubas, 4910 Piney Grove Drive, Cumming GA 30040

Programoje vakaronė su “Jievaro” šokių kolektyvu, šokiai, linksmybės, ant stalo balandėliai ir kiti skanumynai.

4:00  valandą visus kviečiame į metinį Atlantos Lietuvių Bendruomenės susirinkimą. Aptarsime ateinančių metų planus, pasidalinsime mintimis apie bendruomenės gyvenimą. Įvyks Valdybos rinkimai, kviečiame norinčius prisijungti prie Valdybos ir prie bendruomenės veiklos.

5:30 valgysime balandėlius, vyks vakaronė su “Jievaru”: bendri šokiai, žaidimai ir dainos iki vėlumos.

Kviečiame visus, kas turit, apsirengti lietuviškais tautiškais rūbais. Improvizavimas tautinio stiliaus tema tinka, aprėdai su tautine simbolika ir spalvom – taip pat.

Bus mokamas baras. Balandėliai su priedais: $7 už vieną, $10 už du. Renginys parems “Jievaro” sokiu kolektyvo veikla ir ateities planus.

Iejimas nemokamas. Rengini remia “Lietuviu Fondas“.

RSVP.


Lithuanian Independence Day Celebration

Community’s Annual Meeting 4:00 p.m.
Dancing, Singing and Cabbage Roll
Dinner: 5:30 p.m.

Dear Fellow Lithuanians and Friends,

You are cordially invited to join the Lithuanian American Community of Atlanta to celebrate Lithuanian Independence Day.

The event will feature dancing with the Atlanta Lithuanian Folk Ensemble “Jievaras,” as well as traditional food and many other activities.

The event will take place on Saturday, February 18, 2017 starting at 4:00 p.m. at the Castlebrook Subdivision Clubhouse, 4910 Piney Grove Drive, Cumming, GA 30040. Admission is free.

4:00 p.m. – Annual Meeting of the Lithuanian American Community of Atlanta – AGENDA

  • Review of the Community’s plans for the upcoming year
  • Introduce and discuss new ideas of benefit to the Community
  • Invite members of the community to volunteer to serve on the Board of Directors
  •  Invite members to volunteer their time to organize and/or support Community activities

Election of  Board of Directors

5:30 p.m. – Evening Dinner and Festivities

  • Dinner – Traditional Cabbage Rolls, Potatoes and Sides: $7 for one roll, $10 for two rolls
  • Dancing along with the Atlanta Lithuanian Folk Dance Ensemble “Jievaras”
  • Singing, games and other fun activities for the entire familyWe welcome our guests to wear traditional Lithuanian folk costumes, improvised attires inspired by Lithuanian folk costume styles, or to wear clothing with national symbols and/or colors.This event supports current and future plans and activities for “Jievaras,” and it is sponsored by the “Lithuanian Foundation.”

RSVP.