Lietuviškos Mišios ir Kūčių vakarienė/Lithuanian Mass and Christmas Eve Dinner

English Version

Artėja pati gražiausia žiemos šventė – Šv. Kalėdos.

Šv. Kūčios ir Šv. Kalėdos, tai šventės, kurios suburia prie bendro stalo tuos, kuriuos labiausiai mylime, su kuriais norime pasidalinti ne tik kalėdaičiu, bet ir nuoširdžiu žodžiu, atviru žvilgsniu ir žmogiška šiluma!

Kviečiame visus į tradicinę bendruomenės žiemos šventę Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann’s Church, 4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062). Laikas – gruodžio 9 d., 2023. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 val. p.p., šv. Mišios – 1:30 val. p.p. Mišias aukos kunigas Tomas Miliauskas. Švetinė vakarienė: 3:30 val p.p. naujoje salėje šalia buvusio Nolan Hall.

Prašome atsinešti po lėkštę Jūsų mėgstamo tradicinio Kūčių patiekalo bendram stalui. Veiks baras, atsiskaitoma grynais. Bilietų kaina: suaugusiems – $25, vaikams (nuo 6-18 metų) – $10. Taip pat kviečiame susimokėti metinį solidarumo mokestį ($15 žmogui, $30 šeimai). Išankstinis bilietų pardavimas internetu baigtas, bilietus galėsite įsigyti prie durų.
Vėliau vaikučius aplankys Kalėdų Senelis. Kad jo maišas nebūtų per sunkus, tėveliai, pasirūpinkite tik SIMBOLINĖMIS, NEDIDELĖMIS dovanėlėmis mažiesiems.

***Skelbiama Kalėdinė Mugė! Svajojate pasiūlyti savo paslaugas, gaminius ar kūrinius Lietuvių bendruomenei? Jūsų svajonės pildosi! Didžiausia bendruomenės metinė šventė organizuoja Kalėdinę mugę. Dalyvavimas mugėje nemokamas (sumokėjus įėjimo mokestį)! Siųskite paraiškas audrius.stripe@gmail.com

Iki malonaus susitikimo!

Atlantos LB Valdyba


The most beautiful winter holiday will gather around those, who we miss and love the most, those, who we want to share the Christmas wafer and Christmas spirit with!

We invite you to join us at our annual Christmas celebration at St. Ann’s Church ( 4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062) on December 9th, 2023. The reconciliations will start 12:30pm, the Mass will begin at 1:30pm. The mass will be held by priest Tomas Miliauskas. The Christmas Eve dinner will start at 3:30pm at the new hall next to former Nolan Hall.

Please bring a plate of your favorite dish for the table. There will be a cash bar. Tickets – kids 6 and under – free, kids 6-18 – $10, adults – $25. Also, please consider paying your annual solidarity fee ($15 per person, $30 for a family). Advance ticket sale on the internet is over. You can purchase the tickets at the door.
After dinner, Santa Claus will stop by to visit the little ones. To make sure that Santa’s bag is not too heavy, please prepare only SMALL gifts for your children.

***Christmas Market announcement! We are opening registration for everyone to sell their goods, services and/or arts in the biggest Lithuanian gathering, Lithuanian Christmas! Anyone interested in offering their services, products or art creations can participate at no cost (entrance fee applies). Interested? Please reach out to audrius.stripe@gmail.com for more details.

We are looking forward to seeing you!

ALC Board