Kalėdoms artėjant! Christmas is coming!

Šiemet mūsų Kalėdos bus tikrai netradicinės, bet nemažiau laukiamos ir švenčiamos!
Atlantos lietuvių bendruomenė organizuoja Kalėdinį vaikų piešinių konkursą “ Sapnuok baltai” ir kviečia įvairaus amžiaus vaikus siųsti savo piešinius elektroniniu paštu lietuviaiatlantoje@gmail.com iki gruodžio 13 d. Laimėtojai bus renkami 4 amžiaus grupėse bei apdovanojami smagiais prizais.
Visai nesvarbu, kad šiuo metu negalime susitikti ir perduoti linkėjimų vieni kitiems akis į akį, bet visada galime nusiųsti viens kitam virtualų bučkį ar glėbį skaitmeninių sveikinimų! Kviečiame visus pasveikinti vieni kitus ir patys save su Šv. Kalėdomis atsiunčiant video sveikinimą, dainą ar eileraštį. Video temos formatas yra visiškai laisvas. Jeigu jaučiate, kad šokis yra nuoširdžiausia sveikinimo forma, tuomet šokite! Visi virtualūs sveikinimai bus talpinami mūsų bendruomenės facebook puslapyje #AtlantosLietuviuBendruomene.
Iki kada siųsti – 12.25.20
Video trukmė – pageidautina iki vienos minutės
Pasveikink ir būk pasveikintas!
——————————————-
Christmas will definitely be different this year, but not less longed for and celebrated! The Lithuanian American Community of Atlanta is organizing the children’s drawing contest “Dream in White”. We invite children to send their drawings to lietuviaiatlantoje@gmail.com until December 13th. The winners will be selected in four age groups and given fun prizes.
We may not be able to meet and greet each other in person right now, but we can always send a virtual kiss or a handful of digital well wishes! We invite you to send holiday greetings to each other and yourselves by sending a video of best wishes, a song or a poem. The theme of the video is free form. If you believe that dance is the most sincere form of holiday greetings, then dance it is! All videos received will be published on our FB page #AtlantosLietuviuBendruomene.
Videos should be sent to – juozas_kazlauskas@yahoo.com
Until – 12.25.20
Video length – one minute or less
Spread the holiday cheer!

Atlantos LB apdovanojimai/Atlanta LAC Awards

Mieli Atlantos lietuviai, (in English below)

Kaip ir kasmet, kviečiame Atlantos lietuvių bendruomenės narius PASIŪLYTI KANDIDATUS ATLANTOS LB APDOVANOJIMAMS.

Nominacijų laukiam iki gruodžio 16 dienos. Tęsdami tradiciją, ir šiais metais apdovanosime 3 lietuvius, šeimas arba organizacijas. 2 apdovanojimus skirsime “UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ Atlantos lietuvių bendruomenėje”. Čia reikia turėti galvoje ilgalaikę veiklą bet kuriuo metu nuo 1977 metų iki 2020 metų galo, ir 1 apdovanojimą – “ATLANTOS METŲ LIETUVIS” skirsime už veiklą šiais, 2020-ais metais.

Praėjusių metų laureatai:

“METŲ LIETUVIS”:
2019 – Juras Palukaitis
2018 – Atlantos šokių kolektyvas “Jievaras”
2017 – Renata ir Juozas Kazlauskai
2016 – Giedrius Stankevičius

“UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ”
2019 – Dalia Gatautienė ir Raimonda Verbliugevičienė
2019 – metais JAV LB Krašto Valdybos padėkos raštais apdovanoti: Silvija Aniulienė, Dovilė Budrytė, Vykintas Genys, Deimantė Kalinauskaitė, Renata Kazlauskienė ir Juozas Kazlauskas
2018 – Roma Kličienė ir Šarūnė Stankevičienė
2017 – Justinas Bartkevičius ir Margarita Austin
2017 – metais švenčiant ALB 40-metį JAV LB Krašto Valdybos padėkos raštais apdovanoti: Virginija Šileikaitė-Thoresen, Juras Palukaitis, Šarūnė ir Giedrius Stankevičiai ir Renata Micevičiūtė-Reichert
2016 – Laima Turlajus ir Atlantos lituanistinė mokykla “Saulė”
2015 – Virginija Šileikaitė-Thoresen ir Juras Palukaitis
2014 – Valentas Kairys ir Badauskų šeima: Ramunė ir Ričardas Badauskai.
2014 – Romai ir Algiui Kličiams buvo įteiktas Žalgirio medalis, kuri skiria JAV LB Krašto Valdyba.

Kaip ir pernai, kviečiame bendruomenės narius pasiūlyti kandidatus.
Kandidatus galite siūlyti siųsdami e-mailą ALB Valdybai į lietuviaiatlantoje@gmail.com, palikdami komentarą Atlantos LB FB puslapyje

www.facebook.com/atlantoslietuviai , arba galit privačiai perduoti savo pasiūlymą ALBV pirmininkui Juozui Kazlauskui, juozas_kazlauskas@yahoo.com.

Sprendimą dėl apdovanojimų Valdyba priims slaptai balsuodama tarp gruodžio 17 ir 22 dienos. Paskutinę metų savaitę rasim būdą kaip apdovanijimus įteikti ar perduoti.
Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Pagarbiai
Atlantos LB Valdyba
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dear Atlanta Lithuanians,
Continuing our tradition, at the end of the year, we will be giving Atlanta LAC Awards to distinguished members of our Community.
Starting now and through December 16, 2020, we invite you all to nominate community individuals, families or organizations to receive one of these three awards:

Two awards will be given for a long-standing contribution to the Lithuanian Community in Atlanta throughout the years: 1977 – 2020.

One award will be given to the Outstanding Atlanta Lithuanian Person, Family or Organization for their contribution during the year 2020.

Please send your nominations to the Community Board at lietuviaiatlantoje@gmail.com, or leave a comment on the organization’s Facebook page

www.facebook.com/atlantoslietuviai , or reach out directly to our community’s president, Juozas Kazlauskas at juozas_kazlauskas@yahoo.com.

Winners will be selected by a secret vote of the Atlanta LAC Board by December 22nd and we will find a way how to give or send awards in the last week of the year.
Your active participation will be greatly appreciated!
Respectfully yours,
The Atlanta Lithuanian Community Board