Category Archives: Renginiai

Lietuviškos Mišios ir Kūčių vakarienė/Lithuanian Mass and Christmas Eve Dinner

English Version

Artėja pati gražiausia žiemos šventė – Šv. Kalėdos.

Šv. Kūčios ir Šv. Kalėdos, tai šventės, kurios suburia prie bendro stalo tuos, kuriuos labiausiai mylime, su kuriais norime pasidalinti ne tik kalėdaičiu, bet ir nuoširdžiu žodžiu, atviru žvilgsniu ir žmogiška šiluma!

Kviečiame visus į tradicinę bendruomenės žiemos šventę Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann’s Church, 4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062). Laikas – gruodžio 9 d., 2023. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 val. p.p., šv. Mišios – 1:30 val. p.p. Mišias aukos kunigas Tomas Miliauskas. Švetinė vakarienė: 3:30 val p.p. naujoje salėje šalia buvusio Nolan Hall.

Prašome atsinešti po lėkštę Jūsų mėgstamo tradicinio Kūčių patiekalo bendram stalui. Veiks baras, atsiskaitoma grynais. Bilietų kaina: suaugusiems – $25, vaikams (nuo 6-18 metų) – $10. Taip pat kviečiame susimokėti metinį solidarumo mokestį ($15 žmogui, $30 šeimai). Labai prašome bilietus į renginį įsigyti iš anksto https://www.lietuviaiatlantoje.org/bilietai/
Vėliau vaikučius aplankys Kalėdų Senelis. Kad jo maišas nebūtų per sunkus, tėveliai, pasirūpinkite tik SIMBOLINĖMIS, NEDIDELĖMIS dovanėlėmis mažiesiems.

***Skelbiama Kalėdinė Mugė! Svajojate pasiūlyti savo paslaugas, gaminius ar kūrinius Lietuvių bendruomenei? Jūsų svajonės pildosi! Didžiausia bendruomenės metinė šventė organizuoja Kalėdinę mugę. Dalyvavimas mugėje nemokamas (sumokėjus įėjimo mokestį)! Siųskite paraiškas audrius.stripe@gmail.com

Iki malonaus susitikimo!

Atlantos LB Valdyba


The most beautiful winter holiday will gather around those, who we miss and love the most, those, who we want to share the Christmas wafer and Christmas spirit with!

We invite you to join us at our annual Christmas celebration at St. Ann’s Church ( 4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062) on December 9th, 2023. The reconciliations will start 12:30pm, the Mass will begin at 1:30pm. The mass will be held by priest Tomas Miliauskas. The Christmas Eve dinner will start at 3:30pm at the new hall next to former Nolan Hall.

Please bring a plate of your favorite dish for the table. There will be a cash bar. Tickets – kids 6 and under – free, kids 6-18 – $10, adults – $25. Also, please consider paying your annual solidarity fee ($15 per person, $30 for a family). We kindly ask to get your tickets in advance here https://www.lietuviaiatlantoje.org/bilietai/
After dinner, Santa Claus will stop by to visit the little ones. To make sure that Santa’s bag is not too heavy, please prepare only SMALL gifts for your children.

***Christmas Market announcement! We are opening registration for everyone to sell their goods, services and/or arts in the biggest Lithuanian gathering, Lithuanian Christmas! Anyone interested in offering their services, products or art creations can participate at no cost (entrance fee applies). Interested? Please reach out to audrius.stripe@gmail.com for more details.

We are looking forward to seeing you!

ALC Board

Joninės su Jeronimu Miliumi ir Karina Krysko!

English Version

Kviečiame visus kartu vėl susitikti ir šauniai atšvęsti Atlantos lietuvių Jonines naujoje renginių vietoje “Trys berželiai” (Three Birches). Adresas: 200 Hickory Flat Rd, Alpharetta, GA 30004 (https://goo.gl/maps/zngrNPn21B5fRW8D6).
Šeštadienį, Birželio 24 d. Pradžia – 4 val. p.p. Jeigu šiek tiek pavėluosite – nebėda! Numatome nuoseklų įsibėgėjimą!
Jūsų lauks linksmybės, žaidimai, vainikų pynimai bei vienintelis ir nepakartojamas Karinos Krysko ir Jeronimo Miliaus koncertas!
Gėlių, žolynų ir siūlo vainikams bus šiek tiek parūpinta, tačiau, kas galite, prašome atsinešti ir daugiau. Pražys ir Paparčio Žiedas! Neapsiriks tas, kas jį suras!
Renginio įėjimo kaina – nuo 12 – 99+: $50 prie durų. Vaikams nuo 6-12 metų – $20, vaikams iki 6 metų nemokamai.
Visus kviečiame atvykti ir pakalbinti draugą!

St. John’s with Jeronimas Milius and Karina Krysko!
Saturday, June 24th, 4 PM.
We cordially invite you and your family to meet and celebrate the traditional Midsummer Night Picnic. This event will take place at the Three Birches Event Venue, 200 Hickory Flat Rd, Alpharetta, GA 30004 (https://goo.gl/maps/zngrNPn21B5fRW8D6).
The festivities will kick off at about 4pm, and will include weaving traditional flower crowns, games and the search for the mystical “Flowering Fern,” a favorite of kids of all ages. In addition, there will be a concert of well known Lithuanian singers Karina Krysko and Jeronimas Milius!
Admission is $50 at the door for everyone above 12 years old; $20 for kids 6-12 years of age, and free for kids under 6 years old.
We look forward to seeing you at the Lithuanian-American Community’s Midsummer Night Picnic!

 

 

Europos filmų festivalis Atlantoje

 

Kviečiame visus į antrąjį Europos filmų festivalį, kuris vyks Plaza Theatre (1049 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, GA 30306)  Gegužės 12 – 14 dienomis. Iškilmingas festivalio atidarymas penktadienį, Gegužės 12 d. 6val. vakaro ukrainiečių fimu “Liepsnojanti laisvė” . Lietuviškas filmas “Bėgikė” bus rodomas šeštadienį, Gegužės 13d. 11val ryto.
Daugiau informacijos rasite festivalio puslapyje www.EuroFilmFestATL.com
Nepraleiskite puikios progos pasisemti šiandieninės europietiškos kultūros!
Bilietus reikia įsigyti iš anksto, vietų skaičius ribotas.

The European Film Festival of Atlanta is coming back to the Plaza Theatre for its second annual edition, May 12th through 14th, 2023. Join the Alliance Française, Goethe-Zentrum, and the Consulates of no less than 20 European countries – Austria, Belgium, the Republic of Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Romania, Sweden and Switzerland – for three days of vibrant and engaging cinema, showcasing the colorful variety of European on-screen storytelling while exploring the many expressions of European Identity.
Lithuanian film “Runner” (“Bėgikė”) will be shown Saturday, May 13, 2023 at 11:00am
Discover our film selection and purchase tickets online at www.EuroFilmFestATL.com
Tickets must be purchased in advance, seating is limited, no tickets available on site

Lietuvių Velykos Atlantoje

English Version

Mieli Atlantos lietuviai,
Artėja pati gražiausia pavasario šventė, nešanti atgimimo, šviesos ir gyvybės žinią, šv. Velykos!

Kviečiame visus kovo 25 d. į lietuviškas Šv.Mišias St. Ann bažnyčioje 1:30 val. p.p. (4905 Roswell Rd, Marietta, GA 30062). Mišias aukos kun. Tomas Miliauskas. Nuo 12:30 val. p.p. bus klausomos išpažintys.

Mišios prasidės laiku – 1:30 val p.p. Prašome nevėluoti!

Po mišių (apie 3:00 val. p.p.) kviečiame visus į Neringos Klumbytės knygos „Authoritarian Laughter“ pristatymą, kurią galėsite įsigyti renginio metu (kaina $25, grynais arba čekiu). Po knygos pristatymo vyks viktorina apie sovietmiečio Lietuvą.
Valdyba pasirūpins kava, arbata. Bendruomenės prašome atsinešti po lėkštę sumuštinių bendram stalui.

Veiks mokamas baras. Atsiskaitoma grynais.

Iki malonaus!


Dear Lithuanians of Atlanta,

The most beautiful of spring celebrations, bringing us news of rebirth, light and life, Easter, is just around the corner!

On March 25th, we invite you to Mass at St. Ann’s Catholic Church (4905 Roswell Rd, Marietta, GA 30062) at 1:30 pm. The Mass will be held by fr. Tomas Miliauskas. Reconciliations will start at 12:30 pm.

Mass will start on time – 1:30 pm. Please don’t be late!

After Mass (around 3pm), we invite you to join us for the book “Authoritarian Laughter” presentation by the author Neringa Klumbyte. You will be able to buy the book at the presentation for $25, cash or check. Afterwards we will have a trivia game about Lithuania during soviet times.
There will be coffee and tea, but we ask you to bring a plate of sandwiches for the table.

Cash bar.

See you soon!