Atlantos lietuvių Velykos

Mieli Atlantos lietuviai,
Artėja gražiausia pavasario šventė – Velykos. Vieniems jos – margučiai, kitiems – pavasaris, bet daugumai – šviesos ir atgimimo šventė.

Tad maloniai kviečiame Jus Kovo 16d. į Velykines mišias Šv. Onos bažnyčioje adresu 4905 Roswell Rd. Marietta, GA 30062, kurias aukos kunigas Tomas Miliauskas. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 p.p , šv. Mišios prasidės 1:30 p.p.

Po šv. Mišių 4:00 p.p kviečiame į pasibuvimą La Salette Hall kur mus aplankys svečiai iš JAV LB Krašto valdybos. Turėsite galimybę nusipirkti “Jievaro” paruoštų lietuviškų patiekalų, veiks mokamas baras. Vaikai galės dažyti kiaušinukus, juos ridenti. Vėliau visi smagiai pasišoksim lietuviškų folklorinių šokių – žaidimų rateliuose.

Renginio metu padėsime užsiregistruoti balsavimui referendume dėl pilietybės išsaugojimo, atsineškite lietuviško paso duomenis, lietuvišką pasą arba atversto paso nuotrauką.

Laukiame visų su šypsenom ir gera nuotaika!


Easter, the most beautiful spring celebration is just around the corner. For some it is all about coloring some eggs, for others it’s the beginning of spring, but for the most of us it is a celebration of light and resurrection.

We invite you to join us for Easter Mass on March 16th at St. Ann’s Catholic Church (4905 Roswell Rd, Marietta, GA, 30062). Mass will be held by the priest Tomas Miliauskas. Confessions will start at 12:30pm. Mass will start at 1:30pm.

At 4pm we invite you to join us at LaSallete Hall at St. Ann’s Catholic Church. We will have guests from the Lithuanian National Board. You will also have an opportunity to buy some Lithuanian food made by Jievaras and there will be paid bar. Children will be able to color eggs and roll them afterwards. Later we will have some fun folk dances and games that we hope you will join in!

We will also assist you in registering to vote in the referendum to preserve Lithuanian citizenship, please bring your passport data.

We hope you will be able to join us and bring your smiles and good mood!