Parama Ukrainai

Jūs galite pakeisti vaikų, kurie susiduria su karo atneštais sunkumais ir siaubu, gyvenimą? Paremkite krikščionišką organizaciją, kuri yra pasiryžusi teikti supratimą, rūpestį ir švietimą neturtingoms šeimoms Ukrainoje? Jei taip, jums gali būti įdomu sužinoti daugiau apie Anna-Maria krikščionių pagalbos centrą (CACAM) Lvove, Ukrainoje. Sis Krikščioniškos pagalbos centras Anna-Maria (CACAM) yra nuostabi organizacija, remianti neturtingas šeimas su vaikais Lvove, Ukrainoje. Jie padeda vaikams patirti geresnę vaikystę ir išsilavinimą, net kai juos supantis pasaulis yra chaotiškas ir neaiškus. Jie teikia maistą, drabužius, pastogę, medicininę priežiūrą ir švietimo galimybes šimtams vaikų, kuriems reikia pagalbos. Atlantos lietuvių bendruomenė didžiuojasi galėdama bendradarbiauti su CACAM ir padėti jiems finansiškai rinkti lėšas. Galite prisijungti prie mūsų šiame kilniame darbe paaukodami CACAM per mūsų svetainę. Gausite aukojimo kvitą ir galėsite būti tikri, kad jūsų auka pateks tiesiai į CACAM. Kartu mes galime pakeisti šių brangių vaikų gyvenimą!

Do you want to make a difference in the lives of children who are facing hardship and uncertainty? Do you want to support a Christian organization that is dedicated to providing love, care and education to underprivileged families in Ukraine? If so, you might be interested in learning more about the Christian Aid Centre of Anna-Maria (CACAM) in Lviv, Ukraine. The Christian Aid Centre of Anna-Maria (CACAM) is a wonderful organization that supports underprivileged families with children in Lviv, Ukraine. They are dedicated to helping kids have a better childhood and education, even when the world around them is chaotic and uncertain. They provide food, clothing, shelter, medical care, and educational opportunities for hundreds of children in need. The Lithuanian community of Atlanta is proud to partner with CACAM and help them financially with fundraisers. You can join us in this noble cause by donating to CACAM through our website. You will receive a donation receipt and you can be sure that your donation will go directly to CACAM. Together, we can make a difference in the lives of these precious children!