Lituanistinė mokykla “Saulė”

Kviečiame visus Atlantos lietuvių vaikus į “Saulė” mokyklos pamokėles!

Registracija jau vyksta!

Mūsų užsiėmimai vyksta šv. Onos bažnyčioje (Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062). Susitinkame šeštadieniais nuo 10 val. ryto iki 2 val. dienos.

Moksleivio pusmečio mokestis $250. Jeigu iš šeimos lanko daugiau nei vienas mokinys, vieno mokinio mokslapinigiai bus $250 ir visi kiti mokiniai iš tos šeimos gaus 50% nuolaidą.

2021 Rudens semestras:

 • Rugpjūčio 14
 • Rugpjūčio 28
 • Rugsėjo 11
 • Rugsėjo 18
 • Spalio 2
 • Spalio16
 • Spalio 23
 • Lapkričio 6
 • Lapkričio 13
 • Lapkričio 20
 • Gruodžio 11
 • Gruodžio 18

2022 Pavasario semestras:

 • Sausio 8
 • Sausio 15
 • Sausio 22
 • Vasario 5
 • Vasario 12
 • Vasario 26
 • Kovo 5
 • Kovo 19
 • Balandžio 2
 • Balandžio 9
 • Balandžio 23
 • Gegužės 7
 • Gegužės 14

Registruokitės ir kreipkitės elektrininiu paštu – saules_mokykla@yahoo.com. Mokyklos FB puslapis –https://www.facebook.com/Atlantos-lituanistinė- mokykla-Saulė- 195989227087302/

Iki pasimatymo!

Mokyklos “Saulė” mokytojos


Lithuanian School “Saulė”

Our classes take place at the Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA  30062.

We meet  on Saturdays from 10 am until 2pm. The cost per class for one semester is $250 per student. If there are more than one student in a family, the tuition for the first student is $250, the tuition for the others will be discounted by 50%.

 • 2021 Fall semester:
  • August 14
  • August 28
  • September 11
  • September 18
  • October 2
  • October16
  • October 23
  • November 6
  • November 13
  • November 20
  • December 11
  • December 18

  2022 Spring semester:

  • January 8
  • January 15
  • January 22
  • February 5
  • February 12
  • February 26
  • March 5
  • March 19
  • April 2
  • April 9
  • April 23
  • May 7
  • May14

If you have any questions, please email saules_mokykla@yahoo.com.

Visit Saulė School’s Facebook page – https://www.facebook.com/Atlantos-lituanistinė- mokykla-Saulė- 195989227087302/

See you soon!

School “Saulė” teachers


“Saulės” mokyklą remia JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba