Lituanistinė mokykla “Saulė”

Kviečiame visus į “Saulės” mokyklos vaikų pasirodymą! | You Are Invited to Saulė School’s Children’s Performance

Children from the Lithuanian School Saulė

Kviečiame visus benduomenės narius į kasmetinį Atlantos lituanistinės mokyklos “Saulė” mokinių pasirodymą ir parodą lapkričio 23d. 1 val. p.p.

Renginys įvyks Šv. Onos katalikų bažnyčioje Donnellan salėje (4905 Roswell Rd, Marietta, GA 30062).Ateikite ir susipažinkite su mokyklos veikla bei palaikykite “Saulės” mokinukus!


You are cordially invited to the annual performance and art show by the children of the Atlanta Lithuanian School “Saulė”.

The event will take place at St. Ann’s Catholic Church (4905 Roswell Rd, Marietta, GA 30062) at the Donnellan Café on November 23, 2019 at 1pm.

Please join us to see what the school has to offer and to support our young students!


Kviečiame visus Atlantos lietuvių vaikus į “Saulės” mokyklos pamokėles!

Mūsų užsiėmimai vyksta šv. Onos bažnyčioje (Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062). Susitinkame šeštadieniais nuo 10 val. ryto iki 2 val. dienos. Vieno šeštadienio kaina – $20, vieno pusmečio – $150. Taip pat yra ir suaugusiųjų klasė (vienos pamokos kaina – $10).

2018 Rudens semestras:

 • Rugpjūčio 18
 • Rugpjūčio 25
 • Rugsėjo 8
 • Rugsėjo 15
 • Rugsėjo 22
 • Rugsėjo 29
 • Spalio 13
 • Spalio 27
 • Lapkričio 3
 • Lapkričio 17

 

2019 Pavasario semestras:

 • Sausio 12
 • Sausio 26
 • Vasario 2
 • Vasario 16
 • Vasario 23
 • Kovo 9
 • Kovo 23
 • Balandžio 13
 • Balandžio 27
 • Gegužės 4

Jei turite klausimų, rašykite – saules_mokykla@yahoo.com. Mokyklos FB puslapis –

https://www.facebook.com/Atlantos-lituanistinė- mokykla-Saulė- 195989227087302/

Iki pasimatymo!

Mokyklos “Saulė” mokytojos


Lithuanian School “Saulė”

Our classes take place at the Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA  30062.

We meet  on Saturdays from 10 am until 2pm. The cost per class is $20 or one semester, $150.

There is also a Lithuanian language class for adults.  The cost is $10 per class.

Fall semester 2018:

 • August 18
 • August 25
 • September 8
 • September 15
 • September 22
 • September 29
 • October 13
 • October 27
 • November 3
 • November 17

 

Spring semester:

 • January 12
 • January 26
 • February 2
 • February 16
 • February 23
 • March 9
 • March 23
 • April 13
 • April 27
 • May 4

If you have any questions, please email saules_mokykla@yahoo.com.

Visit Saulė School’s Facebook page – https://www.facebook.com/Atlantos-lituanistinė- mokykla-Saulė- 195989227087302/

See you soon!

School “Saulė” teachers


“Saulės” mokyklą remia JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba