Apdovanojimai

Nuo 2014 metų Atlantos lietuvių bendruomenė turi tradiciją apdovanoti bendruomenei nusipelniusius ar pasižymėjusius asmenis, šeimas ar organizacijas. Tradiciškai skiriami 2 apdovanojimai už ilgametę veiklą ir vienas apdovanojimas “Metų lietuviui”.

Praėjusių metų laureatai:

“METŲ LIETUVIS”:

2019 – Juras Palukaitis

2018 – Atlantos šokių kolektyvas “Jievaras”
2017 – Renata ir Juozas Kazlauskai
2016 – Giedrius Stankevičius

“UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ”

2019 – Raimonda Verbliugevičienė ir Dalia Gatautienė

2018 – Roma Kličienė ir Šarūnė Stankevičienė
2017 – Justinas Bartkevičius ir Margarita Austin
2016 – Laima Turlajus ir Atlantos lituanistine mokykla “Saule”
2015 – Virginija Šileikaitė-Thoresen ir Juras Palukaitis
2014 – Valentas Kairys ir Badauskų šeima: Ramunė ir Ričardas Badauskai.

JAV LB Krašto valdyba taip pat yra skyrusi apdovanojimus šiems Atlantos lietuviams:

2017 – metais svenciant ALB 40-meti JAV LB Krasto Valdybos padekos rastais apdovanoti:
Virginija Šileikaitė-Thoresen, Juras Palukaitis, Sarune ir Giedrius Stankeviciai, Renata Micevičiūtė-Reichert
2014 – Romai ir Algiui Kliciams buvo iteiktas Zalgirio medalis, kuri skiria JAV LB Krasto Valdyba.