Apdovanojimai

Nuo 2014 metų Atlantos lietuvių bendruomenė turi tradiciją apdovanoti bendruomenei nusipelniusius ar pasižymėjusius asmenis, šeimas ar organizacijas. Tradiciškai skiriami 2 apdovanojimai už ilgametę veiklą ir vienas apdovanojimas “Metų lietuviui”.

Praėjusių metų laureatai:

“METŲ LIETUVIS”:

2020 – Juozas Kazlauskas
2019 – Juras Palukaitis
2018 – Atlantos šokių kolektyvas “Jievaras”
2017 – Renata ir Juozas Kazlauskai
2016 – Giedrius Stankevičius

“UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ”

2020 – Evelina ir Emilis Cicėnai, Iveta ir Žydūnas Ribačiauskai
2019 – Raimonda Verbliugevičienė ir Dalia Gatautienė
2018 – Roma Kličienė ir Šarūnė Stankevičienė
2017 – Justinas Bartkevičius ir Margarita Austin
2016 – Laima Turlajus ir Atlantos lituanistine mokykla “Saule”
2015 – Virginija Šileikaitė-Thoresen ir Juras Palukaitis
2014 – Valentas Kairys, Ramunė ir Ričardas Badauskai.

JAV LB Krašto valdyba taip pat yra skyrusi apdovanojimus šiems Atlantos lietuviams:

2020 – JAV LB Krašto Valdybos padėkos raštais apdovanoti: Silvija Aniulienė, Dovilė Budrytė, Vykintas Genys, Deimantė Kalinauskaitė, Renata Kazlauskienė ir Juozas Kazlauskas
2017 – švenciant ALB 40-metį JAV LB Krasto Valdybos padekos rastais apdovanoti:
Virginija Šileikaitė-Thoresen, Juras Palukaitis, Šarunė ir Giedrius Stankeviciai, Renata Micevičiūtė-Reichert
2014 – Romai ir Algiui Kliciams buvo iteiktas Zalgirio medalis, kuri skiria JAV LB Krasto Valdyba.

Website of Lithuanian Americans in Atlanta

%d bloggers like this: