Bilietai/Tickets

Lietuviškos Mišios ir Kūčių vakarienė/Lithuanian Mass and Christmas Eve Dinner

St. Ann’s Church, 4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062
December 9th, 2023,
Mišios: 1:30 PM
Kūčių vakarienė: 3:30 PM


SUAUGUSIEMS/ADULTS: $25

VAIKAMS/KIDS (6-18): $10VAIKAMS/KIDS (0-5):
Nemokamai | Free

2024 m. Narystė | 2024 Membership

ŠEIMAI/FAMILY: $30.00

VIENAM ASMENIUI/INDIVIDUAL: $15.00

Website of Lithuanian Americans in Atlanta