Bilietai

Lietuviškos Mišios ir Kūčių vakarienė | Lithuanian Mass and Christmas Eve Dinner

Šv. Onos bažnyčioje | Catholic Church of St. Ann
4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062

2019 m. gruodžio 14 d. | December 14, 2019

SUAUGUSIEMS/ADULTS: $25.00
VAIKAMS/KIDS (6-18): $10.00
VAIKAMS/KIDS (0-5):
Nemokamai | Free

2020 m. Narystė | 2020 Membership

VIENAM ASMENIUI/INDIVIDUAL: $15.00

ŠEIMAI/FAMILY: $30.00