Protų mūšis Atlantoje/Battle of the Minds in Atlanta

Scroll down for English translation

Paminėk šią Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją, dalyvaudamas Protų mūšyje! Pirmą kartą Atlantos lietuvių bendruomenė organizuoja žaidimą-viktoriną ir kviečia tave, tautieti, pasitikrinti savo žinias apie Lietuvą ir Pasaulį draugiškame proto mūšyje.

Žaidime laukiame visų, kurie:
– yra 14 metų ir daugiau;
– turi laisvų $15 (dalyvio mokestis);
– mėgsta komandinius žaidimus;
– supranta/ kalba lietuviškai (žaidimas vyks lietuvių kalba);
– myli Lietuvą!

Po alinamos protų kovos kviečiame dalyvius bei visus bendruomenės narius toliau kartu pratęsti vakarą minint šią svarbią mūsų kraštui dieną su įdomiais pokalbiais, geru maistu ir vynu. Veiks mokamas gėrimų ir užkandžių baras. Meniu: kibinai su sultiniu!!!!

Laimėjusioji komanda valgo nemokamai!

Visos lėšos surinktos už gėrimų ir maisto pardavimą bus skiriamos lietuvių mokyklai “Saulė”.

Laikas: Kovo 14 d., šeštadienis, nuo 5 pm – 10.30 pm
Žaidimo trukmė: nuo 5 pm – 7.30 pm
Vieta: Woodbine Station subdivizijos klube, 3285 Pebble Hill Dr., Marietta, GA 30062

DALYVIŲ REGISTRACIJA: Kas ateisite į renginį prašome RSVP Jums siųstame Evite pakvietime. Kas norėsit dalyvauti ir Protų Mūšyje – prašome užsiregistruoti čia: http://bit.ly/2RQuXci_ProtuMusis

Kibinai su sultiniu


Celebrate March 11th, Lithuanian Independence Restoration Day, by participating in the “Battle of the Minds!” For the first time, the Atlanta Lithuanian Community is organizing a quiz game and inviting you and your friends to test your knowledge of Lithuania and the World in a friendly battle of the minds.

We welcome players who…
– Are at least 14 years old;
– Are willing to pay $15 to participate;
– Like team games;
– Understand/speak Lithuanian (the game will be in Lithuanian); and
– Love Lithuania!

Following the “Battle of the Minds,” all participants and members of the community are invited to continue to spend the evening together and celebrate this important day for our country with fun conversations, good food and wine. The menu will feature “Kibinai” with broth, and there will be a cash bar as well.  The winning team eats for free!

All the funds raised from the sale of drinks and food will benefit the Lithuanian School “Saulė.”

Date: Saturday, March 14, 2020 – 5:00 pm – 10:30 pm
Game Time: 5:00 pm – 7:30pm
Location: Woodbine Station Subdivision Club, 3285 Pebble Hill Dr., Marietta, GA 30062

PARTICIPANT REGISTRATION: Please RSVP to the Evite Invitation already sent to the community or sign up here:  http://bit.ly/2RQuXci_ProtuMusis

 

Vasario 16-oji Atlantoje/February 16th Celebration in Atlanta

Scroll down for English translation

Mieli Atlantos lietuviai ir Jų draugai,

Kviečiame Jus, paminėti gražią ir svarbią mums visiems lietuvišką datą- Vasario 16-ąją! Renginys vyks šestadienį, Vasario 15 dieną.

Ta proga mus aplankys JAV LB Valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius. Vakaro pradžioje vyks trumpas metinis Atlantos Lietuvių Bendruomenės susirinkimas. Po to keletas sveikinimų šios šventės proga ir pokalbis su gerb. JAV LBV Pirmininku. Vėliau vaišinsimės mūsų Bendruomenės Valdybos organizuotu ir visiems dovanojamu kugeliu! Pasivaišinus kviesime pažiūrėti vieną iš dviejų lietuviškų filmų: “Kelionė namo” 2019 arba “Vaikai iš Amerikos viešbučio” 1990.

Įėjimas į renginį nemokamas, bet veiks mokamas baras;). Taip pat kviečiame ir raginame atsinešti po lėkštę užkandžių sau ir draugui.

Renginys vyks Vasario 15 dieną ir prasidės apie 5pm adresu “Castlebrook” subdivizijos klube (Pas Kazlauskus), 4910 Piney Grove Dr., Cumming, 30040.

Kas planuojate ateiti, RSVP Evite pakvietime. Kas negavote Evite pakvietimo – užsirašyti gauti bendruomenės pakveitimus galite čia: lietuviaiatlantoje.org/tapk-nariubecome-a-member/

Siūloma Metinio ALB narių susirinkimo dienotvarkė

Finansinė ataskaita, kontrolinės komisijos ataskaita, Atlantos atstovų rinkimai į Apygardos suvažiavimą, ateinančių metų renginiai ir planai, pranešimai.

Pokalbis su JAV LB Krašto Valdybos pirmininku Arvydu Urbonavičiumi.

Praėjusiais metais Valdybą išrinkome 2-ų metų laikotarpiui, tai šiais metais Valdybos rinkimų nebus.

Pradėsime laiku. Nevėluokite.

Laukiam!
_ _ _ _ _

Dear Atlanta Lithuanians and friends of the community;

You are cordially invited to celebrate an important and great day for all Lithuanians – February 16th !  The event will take place on Saturday, February 15th.

Arvydas Urbonavičius,  President of the National Lithuanian American Community will visit our Community during this event. The night will begin with a short annual meeting. Afterwards, there will be a few announcements as well as a conversation with  the Hon. President Urbonavičius.

Later, “kugelis” made by and donated by members of the Community’s Board  will be served, followed by the screening of one of two Lithuanian movies: “Back to the Dreamland” 2019 or “The Children from the Hotel America” 1990.

The event is free to attend, but there will be a cash bar. We ask you to bring a plate of appetizers to share.

The event will take place on Saturday, February 15th at 5pm at the “Castlebrook” Subdivision Clubhouse (4190 Piney Grove Dr., Cumming, GA 30040).

Please RSVP to our  Evite invitation if you are planning to come. If you did not receive it,  please add your name here to receive our invitations: lietuviaiatlantoje.org/tapk-nariubecome-a-member/

We look forward to seeing you!