Protų mūšis Atlantoje

Protų mūšis Atlantoje/Battle of the Minds in Atlanta

Scroll down for English translation

Paminėk šią Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją, dalyvaudamas Protų mūšyje! Pirmą kartą Atlantos lietuvių bendruomenė organizuoja žaidimą-viktoriną ir kviečia tave, tautieti, pasitikrinti savo žinias apie Lietuvą ir Pasaulį draugiškame proto mūšyje.

Žaidime laukiame visų, kurie:
– yra 14 metų ir daugiau;
– turi laisvų $15 (dalyvio mokestis);
– mėgsta komandinius žaidimus;
– supranta/ kalba lietuviškai (žaidimas vyks lietuvių kalba);
– myli Lietuvą!

Po alinamos protų kovos kviečiame dalyvius bei visus bendruomenės narius toliau kartu pratęsti vakarą minint šią svarbią mūsų kraštui dieną su įdomiais pokalbiais, geru maistu ir vynu. Veiks mokamas gėrimų ir užkandžių baras. Meniu: kibinai su sultiniu!!!!

Laimėjusioji komanda valgo nemokamai!

Visos lėšos surinktos už gėrimų ir maisto pardavimą bus skiriamos lietuvių mokyklai “Saulė”.

Laikas: Kovo 14 d., šeštadienis, nuo 5 pm – 10.30 pm
Žaidimo trukmė: nuo 5 pm – 7.30 pm
Vieta: Woodbine Station subdivizijos klube, 3285 Pebble Hill Dr., Marietta, GA 30062

DALYVIŲ REGISTRACIJA: Kas ateisite į renginį prašome RSVP Jums siųstame Evite pakvietime. Kas norėsit dalyvauti ir Protų Mūšyje – prašome užsiregistruoti čia: http://bit.ly/2RQuXci_ProtuMusis

Kibinai su sultiniu


Celebrate March 11th, Lithuanian Independence Restoration Day, by participating in the “Battle of the Minds!” For the first time, the Atlanta Lithuanian Community is organizing a quiz game and inviting you and your friends to test your knowledge of Lithuania and the World in a friendly battle of the minds.

We welcome players who…
– Are at least 14 years old;
– Are willing to pay $15 to participate;
– Like team games;
– Understand/speak Lithuanian (the game will be in Lithuanian); and
– Love Lithuania!

Following the “Battle of the Minds,” all participants and members of the community are invited to continue to spend the evening together and celebrate this important day for our country with fun conversations, good food and wine. The menu will feature “Kibinai” with broth, and there will be a cash bar as well.  The winning team eats for free!

All the funds raised from the sale of drinks and food will benefit the Lithuanian School “Saulė.”

Date: Saturday, March 14, 2020 – 5:00 pm – 10:30 pm
Game Time: 5:00 pm – 7:30pm
Location: Woodbine Station Subdivision Club, 3285 Pebble Hill Dr., Marietta, GA 30062

PARTICIPANT REGISTRATION: Please RSVP to the Evite Invitation already sent to the community or sign up here:  http://bit.ly/2RQuXci_ProtuMusis