Vasrio 16-oji Atlantoje

Vasario 16-oji Atlantoje/February 16th Celebration in Atlanta

Scroll down for English translation

Mieli Atlantos lietuviai ir Jų draugai,

Kviečiame Jus, paminėti gražią ir svarbią mums visiems lietuvišką datą- Vasario 16-ąją! Renginys vyks šestadienį, Vasario 15 dieną.

Ta proga mus aplankys JAV LB Valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius. Vakaro pradžioje vyks trumpas metinis Atlantos Lietuvių Bendruomenės susirinkimas. Po to keletas sveikinimų šios šventės proga ir pokalbis su gerb. JAV LBV Pirmininku. Vėliau vaišinsimės mūsų Bendruomenės Valdybos organizuotu ir visiems dovanojamu kugeliu! Pasivaišinus kviesime pažiūrėti vieną iš dviejų lietuviškų filmų: “Kelionė namo” 2019 arba “Vaikai iš Amerikos viešbučio” 1990.

Įėjimas į renginį nemokamas, bet veiks mokamas baras;). Taip pat kviečiame ir raginame atsinešti po lėkštę užkandžių sau ir draugui.

Renginys vyks Vasario 15 dieną ir prasidės apie 5pm adresu “Castlebrook” subdivizijos klube (Pas Kazlauskus), 4910 Piney Grove Dr., Cumming, 30040.

Kas planuojate ateiti, RSVP Evite pakvietime. Kas negavote Evite pakvietimo – užsirašyti gauti bendruomenės pakveitimus galite čia: lietuviaiatlantoje.org/tapk-nariubecome-a-member/

Siūloma Metinio ALB narių susirinkimo dienotvarkė

Finansinė ataskaita, kontrolinės komisijos ataskaita, Atlantos atstovų rinkimai į Apygardos suvažiavimą, ateinančių metų renginiai ir planai, pranešimai.

Pokalbis su JAV LB Krašto Valdybos pirmininku Arvydu Urbonavičiumi.

Praėjusiais metais Valdybą išrinkome 2-ų metų laikotarpiui, tai šiais metais Valdybos rinkimų nebus.

Pradėsime laiku. Nevėluokite.

Laukiam!
_ _ _ _ _

Dear Atlanta Lithuanians and friends of the community;

You are cordially invited to celebrate an important and great day for all Lithuanians – February 16th !  The event will take place on Saturday, February 15th.

Arvydas Urbonavičius,  President of the National Lithuanian American Community will visit our Community during this event. The night will begin with a short annual meeting. Afterwards, there will be a few announcements as well as a conversation with  the Hon. President Urbonavičius.

Later, “kugelis” made by and donated by members of the Community’s Board  will be served, followed by the screening of one of two Lithuanian movies: “Back to the Dreamland” 2019 or “The Children from the Hotel America” 1990.

The event is free to attend, but there will be a cash bar. We ask you to bring a plate of appetizers to share.

The event will take place on Saturday, February 15th at 5pm at the “Castlebrook” Subdivision Clubhouse (4190 Piney Grove Dr., Cumming, GA 30040).

Please RSVP to our  Evite invitation if you are planning to come. If you did not receive it,  please add your name here to receive our invitations: lietuviaiatlantoje.org/tapk-nariubecome-a-member/

We look forward to seeing you!