Artėjantys Atlantos lietuvių bendruomenės renginiai

Mieli Atlantos lietuviai,

Kviečiame pasižymėti savo kalendoriuose artėjančių renginių datas. Išsamesnė informacija apie juos- netrukus. Sekite mūsų skelbimus!

Vasario 24 d. 4 p.p. – Ukrainos karo 2 metų sukakties demonstracija. „Believe in Ukraine. Act for Ukraine!” Centennial Olympic Park. Organizuoja Atlantos ukrainiečių bendruomenė.

Vasario 25 d. 4 p.p. – Susitikimas, gyvai internete, su lietuviu savanoriu Ukrainos kare Arūnu Kumpiu. Su Arūnu kalbėsis Juras Palukaitis, Arūnas yra mūsų atlantiškės Dalios Kumpytės Feldman brolis. Susitikimas vyks anglų kalba. Registracijos nuoroda.

Kovo 16d. 11:20 val. ryto “Saulės” mokykla organizuoja Nacionalinio diktanto rašymą. Kviečiame ateiti ir pasitikrinti savo lietuvių kalbos žinias! Norintys dalyvauti turite registruotis iki Kovo 10d adresu saules_mokykla@yahoo.com

Kovo 16d. vyks Velykinės mišios Šv. Onos bažnyčioje adresu 4905 Roswell rd. Marietta, Ga 30062, kurias aukos kunigas Tomas Miliauskas. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 p.p , šv. Mišios prasidės 1:30 p.p. Po šv. Mišių kviečiame į pasibuvimą La Salette Hall, kur su “Jievaru” galėsime vaišintis lietuviškais patiekalais, kartu pašokti ir pažaisti

Balandžio 13d. vakare pakviesime į Dariaus Milerio- Nojaus, “Airijos” grupės lyderio, solinį koncertą. Daugiau informacijos neužilgo.

Balandžio 14d. kviečiame į Piedmont park Dogwood festival palaikyti “Jievaro” grupę ir “Saulės” mokyklos mokinių grupę. Daugiau informacijos paskelbsime netrukus
Kviečiame aktyviai dalyvauti bendruomenės renginiuose. Mes Jūsų laukiame!

Susitikimas su Atlanto vandenyno nugalėtoju Aurimu Valujavičiumi

English Version

Mieli Atlantos lietuviai ,

Kviečiame Jus ir Jūsų draugus Vasario 17d. 5val. p.p. į susitikimą su keliautoju, Atlanto nugalėtoju – Aurimu Valujavičiumi. Su tokiu neeiliniu žmogumi taip pat paminėsime ir visiems brangią datą – Vasario 16-ąją.  Renginys vyks La Salette Hall, Šv. Onos bažnyčioje, 4905 Roswell rd, Marietta Ga 30062. Turėsite unikalią galimybę pamatyti filmą “Irklais per Atlantą”( filmas lietuvių kalba su angliškais titrais). Po peržiūros bus galima užduoti Aurimui klausimų, pabendrauti.

Kad filmą žiūrint labai neišalktumėt, prieš peržiūrą bus galima nusipirkti lietuviškų balandėlių, kugelio ir net torto! Veiks mokamas baras. Lėšos, surinktos už maistą ir barą, bus skirtos paremti “Jievaro” grupei, jų kelionei į Lietuvos Dainų šventę šią vasarą. Vaikams iki 18 metų renginys nemokamas, suaugusiems bilietai po $35. Bilietus galite įsigyti prieš renginį prie įėjimo.

Lauksim visų!

ALB Valdyba


Dear Lithuanians of Atlanta,

We invite you and your friends to meet a famous Lithuanian traveler, Aurimas Valujavičius, who conquered the Atlantic Ocean in a boat. We will also celebrate February 16th, Lithuanian State Restoration Day.

The event will be held on February 17th at 5pm at LaSalette Hall St. Ann’s Catholic Church (4905 Roswell Rd, Marietta, GA 30062).

You will have a unique opportunity to see a movie documenting his journey “Paddles across the Atlantic”(the movie will be in Lithuanian with English subtitles), which will be followed by a discussion.

You will be able to buy Lithuanian food – stuffed cabbages, kugel and cake and drinks. All proceeds from the food and bar will benefit the Lithuanian folk dance group of Atlanta “Jievaras”, as they are preparing for a trip to Lithuania this summer to participate at the Song Festival.

Tickets are $35 for adults and free for kids, and can be purchased at the door.
https://www.lietuviaiatlantoje.org/bilietai/
We are looking forward to seeing everyone!

ALC Board