Category Archives: Ateinantys Renginiai

Artėjantys Atlantos lietuvių bendruomenės renginiai

Mieli Atlantos lietuviai,

Kviečiame pasižymėti savo kalendoriuose artėjančių renginių datas. Išsamesnė informacija apie juos- netrukus. Sekite mūsų skelbimus!

Vasario 24 d. 4 p.p. – Ukrainos karo 2 metų sukakties demonstracija. „Believe in Ukraine. Act for Ukraine!” Centennial Olympic Park. Organizuoja Atlantos ukrainiečių bendruomenė.

Vasario 25 d. 4 p.p. – Susitikimas, gyvai internete, su lietuviu savanoriu Ukrainos kare Arūnu Kumpiu. Su Arūnu kalbėsis Juras Palukaitis, Arūnas yra mūsų atlantiškės Dalios Kumpytės Feldman brolis. Susitikimas vyks anglų kalba. Registracijos nuoroda.

Kovo 16d. 11:20 val. ryto “Saulės” mokykla organizuoja Nacionalinio diktanto rašymą. Kviečiame ateiti ir pasitikrinti savo lietuvių kalbos žinias! Norintys dalyvauti turite registruotis iki Kovo 10d adresu saules_mokykla@yahoo.com

Kovo 16d. vyks Velykinės mišios Šv. Onos bažnyčioje adresu 4905 Roswell rd. Marietta, Ga 30062, kurias aukos kunigas Tomas Miliauskas. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 p.p , šv. Mišios prasidės 1:30 p.p. Po šv. Mišių kviečiame į pasibuvimą La Salette Hall, kur su “Jievaru” galėsime vaišintis lietuviškais patiekalais, kartu pašokti ir pažaisti

Balandžio 13d. vakare pakviesime į Dariaus Milerio- Nojaus, “Airijos” grupės lyderio, solinį koncertą. Daugiau informacijos neužilgo.

Balandžio 14d. kviečiame į Piedmont park Dogwood festival palaikyti “Jievaro” grupę ir “Saulės” mokyklos mokinių grupę. Daugiau informacijos paskelbsime netrukus
Kviečiame aktyviai dalyvauti bendruomenės renginiuose. Mes Jūsų laukiame!

Susitikimas su Atlanto vandenyno nugalėtoju Aurimu Valujavičiumi

English Version

Mieli Atlantos lietuviai ,

Kviečiame Jus ir Jūsų draugus Vasario 17d. 5val. p.p. į susitikimą su keliautoju, Atlanto nugalėtoju – Aurimu Valujavičiumi. Su tokiu neeiliniu žmogumi taip pat paminėsime ir visiems brangią datą – Vasario 16-ąją.  Renginys vyks La Salette Hall, Šv. Onos bažnyčioje, 4905 Roswell rd, Marietta Ga 30062. Turėsite unikalią galimybę pamatyti filmą “Irklais per Atlantą”( filmas lietuvių kalba su angliškais titrais). Po peržiūros bus galima užduoti Aurimui klausimų, pabendrauti.

Kad filmą žiūrint labai neišalktumėt, prieš peržiūrą bus galima nusipirkti lietuviškų balandėlių, kugelio ir net torto! Veiks mokamas baras. Lėšos, surinktos už maistą ir barą, bus skirtos paremti “Jievaro” grupei, jų kelionei į Lietuvos Dainų šventę šią vasarą. Vaikams iki 18 metų renginys nemokamas, suaugusiems bilietai po $35. Bilietus galite įsigyti prieš renginį prie įėjimo.

Lauksim visų!

ALB Valdyba


Dear Lithuanians of Atlanta,

We invite you and your friends to meet a famous Lithuanian traveler, Aurimas Valujavičius, who conquered the Atlantic Ocean in a boat. We will also celebrate February 16th, Lithuanian State Restoration Day.

The event will be held on February 17th at 5pm at LaSalette Hall St. Ann’s Catholic Church (4905 Roswell Rd, Marietta, GA 30062).

You will have a unique opportunity to see a movie documenting his journey “Paddles across the Atlantic”(the movie will be in Lithuanian with English subtitles), which will be followed by a discussion.

You will be able to buy Lithuanian food – stuffed cabbages, kugel and cake and drinks. All proceeds from the food and bar will benefit the Lithuanian folk dance group of Atlanta “Jievaras”, as they are preparing for a trip to Lithuania this summer to participate at the Song Festival.

Tickets are $35 for adults and free for kids, and can be purchased at the door.
https://www.lietuviaiatlantoje.org/bilietai/
We are looking forward to seeing everyone!

ALC Board

Saulius Prūsaitis ir grupė Atlantoje!

Kviečiame visus į Sauliaus Prūsaičio ir grupės koncertą! Pirmą kartą Atlantoje nepakartojamas lietuviškos muzikos, šviesų ir garso šou. Ateikit patys ir pakalbinkit draugus!

Laukiame visų vasario 2 d., 7 v.v.
Legacy Theatre at 12150 Morris Rd., Alpharetta, GA 30005.

Doors open: 7 PM
Show: 8 PM

Bilietų kainos: Suaugusiems – $80, Vaikams (iki 16m) – $60

Bilietus galima įsigyti Legacy Theatre, prieš koncertą.

Lietuviškos Mišios ir Kūčių vakarienė/Lithuanian Mass and Christmas Eve Dinner

English Version

Artėja pati gražiausia žiemos šventė – Šv. Kalėdos.

Šv. Kūčios ir Šv. Kalėdos, tai šventės, kurios suburia prie bendro stalo tuos, kuriuos labiausiai mylime, su kuriais norime pasidalinti ne tik kalėdaičiu, bet ir nuoširdžiu žodžiu, atviru žvilgsniu ir žmogiška šiluma!

Kviečiame visus į tradicinę bendruomenės žiemos šventę Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann’s Church, 4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062). Laikas – gruodžio 9 d., 2023. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 val. p.p., šv. Mišios – 1:30 val. p.p. Mišias aukos kunigas Tomas Miliauskas. Švetinė vakarienė: 3:30 val p.p. naujoje salėje šalia buvusio Nolan Hall.

Prašome atsinešti po lėkštę Jūsų mėgstamo tradicinio Kūčių patiekalo bendram stalui. Veiks baras, atsiskaitoma grynais. Bilietų kaina: suaugusiems – $25, vaikams (nuo 6-18 metų) – $10. Taip pat kviečiame susimokėti metinį solidarumo mokestį ($15 žmogui, $30 šeimai). Išankstinis bilietų pardavimas internetu baigtas, bilietus galėsite įsigyti prie durų.
Vėliau vaikučius aplankys Kalėdų Senelis. Kad jo maišas nebūtų per sunkus, tėveliai, pasirūpinkite tik SIMBOLINĖMIS, NEDIDELĖMIS dovanėlėmis mažiesiems.

***Skelbiama Kalėdinė Mugė! Svajojate pasiūlyti savo paslaugas, gaminius ar kūrinius Lietuvių bendruomenei? Jūsų svajonės pildosi! Didžiausia bendruomenės metinė šventė organizuoja Kalėdinę mugę. Dalyvavimas mugėje nemokamas (sumokėjus įėjimo mokestį)! Siųskite paraiškas audrius.stripe@gmail.com

Iki malonaus susitikimo!

Atlantos LB Valdyba


The most beautiful winter holiday will gather around those, who we miss and love the most, those, who we want to share the Christmas wafer and Christmas spirit with!

We invite you to join us at our annual Christmas celebration at St. Ann’s Church ( 4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062) on December 9th, 2023. The reconciliations will start 12:30pm, the Mass will begin at 1:30pm. The mass will be held by priest Tomas Miliauskas. The Christmas Eve dinner will start at 3:30pm at the new hall next to former Nolan Hall.

Please bring a plate of your favorite dish for the table. There will be a cash bar. Tickets – kids 6 and under – free, kids 6-18 – $10, adults – $25. Also, please consider paying your annual solidarity fee ($15 per person, $30 for a family). Advance ticket sale on the internet is over. You can purchase the tickets at the door.
After dinner, Santa Claus will stop by to visit the little ones. To make sure that Santa’s bag is not too heavy, please prepare only SMALL gifts for your children.

***Christmas Market announcement! We are opening registration for everyone to sell their goods, services and/or arts in the biggest Lithuanian gathering, Lithuanian Christmas! Anyone interested in offering their services, products or art creations can participate at no cost (entrance fee applies). Interested? Please reach out to audrius.stripe@gmail.com for more details.

We are looking forward to seeing you!

ALC Board