Category Archives: Ateinantys Renginiai

Joninės / Midsummer Celebration

Mieli atlantiškiai ir ne tik!

Maloniai kviečiame jus visus, didelius ir mažus į kasmetinę Joninių šventę prie Lanier ežero! Bendruomenė vaišins visų pamėgtomis dešrelėmis ir, naujiena, šaltibarščiais. Jūsų lauks žaidimai ir dainos, vainikų pynimai, na, o vakarą užbaigsime tradiciniu vainikų leidimu į ežerą.

Kada? Birželio 15d., 4 val. p.p. – 9:00 val. vakaro.

Kur? Lanier ežeras , Young Deer parkas (7300 Heard Road Cumming, GA 3004)

Įėjimas suaugusiems $10.00, vaikams iki 16 metų įėjimas nemokamas. Nepamirškite lėkštes su jūsų mėgstamu patiekalu bendram stalui, ir, svarbiausia, geros nuotaikos!

Maloniai, ALBV


Dear community members and guests!

We invite all of you, small and big, to join us at the annual midsummer celebration at Lake Lanier! We will serve traditional sausages. We will also have something new this year –cold beet soup for your enjoyment. The celebration will be filled with games, songs, wreath making and we will end the day with the tradition of putting the wreaths into the lake.

When? June 15th, 4 pm – 9 pm

Where? Young Deer Park at Lake Lanier (7300 Heard Road Cumming, GA 3004)

The entrance fee is $10 for adults, kids 16 years and younger are free. Don’t forget to bring a plate of your favorite dish to share and, most importantly, good spirits!

We look forward to seeing you soon! ALC

Dzūkas pas dzūką – Darius Mileris Nojus / Airija solinis koncertas

Kviečiame Jus smagiai praleisti laiką ir atvykti į Dariaus Milerio-Nojaus, grupės „Airija“ lyderio, solinį koncertą, kuris vyks balandžio 13 d.

Koncertas vyks „City of Light“ salėje (3125 Presidential Pkwy., Atlanta, GA 30340).

Durys atsidaro 18:00 val. Prieš koncertą kviečiame pasivaišinti vakariene. Vakarienės meniu – nuostabus vištienos patiekalas.
Veiks mokamas baras.

Koncerto pradžia 19:00 val.

Bilietų kaina suaugusiems perkant iš anksto $35, vaikams iki 16m – $10.
(Vakarienė ir gėrimai į bilieto kainą neįeina)
Bilietai prie durų bus brangesni!

Bilietų paravimas internetu nutrauktas. Bilietus galėsite įsigyti prieš renginį prie durų.

Vietų skaičius ribotas!


We invite you to have a great time and come to the solo concert of Darius Mileris-Nojus, the leader of the band “Airija” on Saturday, April 13th.

The concert will take place at the City of Light hall (3125 Presidential Pkwy., Atlanta, GA 30340).

Doors open at 6:00 PM. You will have an opportunity to eat dinner before the concert. On the menu – a delicious chicken dish. There will be a cash bar.

The concert starts at 7:00 PM.

Tickets: Adults – $35, Children  2-16 – $10. (Dinner and drinks ARE NOT included in the ticket price)
Ticket price at the door will be higher.

Yo will be able to get the tickets at the door. 

Seats are limited!

Atlantos lietuvių Velykos

Mieli Atlantos lietuviai,
Artėja gražiausia pavasario šventė – Velykos. Vieniems jos – margučiai, kitiems – pavasaris, bet daugumai – šviesos ir atgimimo šventė.

Tad maloniai kviečiame Jus Kovo 16d. į Velykines mišias Šv. Onos bažnyčioje adresu 4905 Roswell Rd. Marietta, GA 30062, kurias aukos kunigas Tomas Miliauskas. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 p.p , šv. Mišios prasidės 1:30 p.p.

Po šv. Mišių 4:00 p.p kviečiame į pasibuvimą La Salette Hall kur mus aplankys svečiai iš JAV LB Krašto valdybos. Turėsite galimybę nusipirkti “Jievaro” paruoštų lietuviškų patiekalų, veiks mokamas baras. Vaikai galės dažyti kiaušinukus, juos ridenti. Vėliau visi smagiai pasišoksim lietuviškų folklorinių šokių – žaidimų rateliuose.

Renginio metu padėsime užsiregistruoti balsavimui referendume dėl pilietybės išsaugojimo, atsineškite lietuviško paso duomenis, lietuvišką pasą arba atversto paso nuotrauką.

Laukiame visų su šypsenom ir gera nuotaika!


Easter, the most beautiful spring celebration is just around the corner. For some it is all about coloring some eggs, for others it’s the beginning of spring, but for the most of us it is a celebration of light and resurrection.

We invite you to join us for Easter Mass on March 16th at St. Ann’s Catholic Church (4905 Roswell Rd, Marietta, GA, 30062). Mass will be held by the priest Tomas Miliauskas. Confessions will start at 12:30pm. Mass will start at 1:30pm.

At 4pm we invite you to join us at LaSallete Hall at St. Ann’s Catholic Church. We will have guests from the Lithuanian National Board. You will also have an opportunity to buy some Lithuanian food made by Jievaras and there will be paid bar. Children will be able to color eggs and roll them afterwards. Later we will have some fun folk dances and games that we hope you will join in!

We will also assist you in registering to vote in the referendum to preserve Lithuanian citizenship, please bring your passport data.

We hope you will be able to join us and bring your smiles and good mood!

Artėjantys Atlantos lietuvių bendruomenės renginiai

Mieli Atlantos lietuviai,

Kviečiame pasižymėti savo kalendoriuose artėjančių renginių datas. Išsamesnė informacija apie juos- netrukus. Sekite mūsų skelbimus!

Vasario 24 d. 4 p.p. – Ukrainos karo 2 metų sukakties demonstracija. „Believe in Ukraine. Act for Ukraine!” Centennial Olympic Park. Organizuoja Atlantos ukrainiečių bendruomenė.

Vasario 25 d. 4 p.p. – Susitikimas, gyvai internete, su lietuviu savanoriu Ukrainos kare Arūnu Kumpiu. Su Arūnu kalbėsis Juras Palukaitis, Arūnas yra mūsų atlantiškės Dalios Kumpytės Feldman brolis. Susitikimas vyks anglų kalba. Registracijos nuoroda.

Kovo 16d. 11:20 val. ryto “Saulės” mokykla organizuoja Nacionalinio diktanto rašymą. Kviečiame ateiti ir pasitikrinti savo lietuvių kalbos žinias! Norintys dalyvauti turite registruotis iki Kovo 10d adresu saules_mokykla@yahoo.com

Kovo 16d. vyks Velykinės mišios Šv. Onos bažnyčioje adresu 4905 Roswell rd. Marietta, Ga 30062, kurias aukos kunigas Tomas Miliauskas. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 p.p , šv. Mišios prasidės 1:30 p.p. Po šv. Mišių kviečiame į pasibuvimą La Salette Hall, kur su “Jievaru” galėsime vaišintis lietuviškais patiekalais, kartu pašokti ir pažaisti

Balandžio 13d. vakare pakviesime į Dariaus Milerio- Nojaus, “Airijos” grupės lyderio, solinį koncertą. Daugiau informacijos neužilgo.

Balandžio 14d. kviečiame į Piedmont park Dogwood festival palaikyti “Jievaro” grupę ir “Saulės” mokyklos mokinių grupę. Daugiau informacijos paskelbsime netrukus
Kviečiame aktyviai dalyvauti bendruomenės renginiuose. Mes Jūsų laukiame!