Kviečiame į Vasario 16 renginį / Lithuan ian Independence Day Event, February-16th‏

Mieli Atlantos lietuviai,
visus kviečiame į Vasario 16-osios renginį! 
Programoje vakaronė su “Jievaro” šokių kolektyvu, šokiai, linksmybės, ant stalo balandėliai ir kiti skanumynai.
Renginys vyks vasario 20 d., šeštadienį, prie Šv. Onos bažnyčios esančioje salėje LeSalette, adresas:
4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062. Pradžia 4:00 val.
4:00 valandą visus kviečiame į metinį Atlantos Lietuvių Bendruomenės susirinkimą. Aptarsime ateinančių metų planus, pasidalinsime mintimis apie bendruomenės gyvenimą. Įvyks Valdybos rinkimai, kviečiame norinčius prisijungti prie Valdybos ir prie bendruomenės veiklos.
5:30 valgysime balandėlius, vyks vakaronė su “Jievaru”: šokiai, žaidimai ir dainos iki vėlumos.
Kviečiame visus, kas turit, apsirengti lietuviškais tautiškais rūbais. Improvizavimas tautinio stiliaus tema tinka, aprėdai su tautine simbolika ir spalvom – taip pat. 
Bus mokamas baras. Balandėliai su priedais: $7 už vieną, 10 už du.
Visos renginio pajamos bus skirtos paremti “Jievaro” kelionę į šiais metais Baltimorėje vykstančią šokių šventę.
Įėjimas nemokamas.
Atsakykite ar ateisite į Evite.com pakvietimą. Jeigu negavote Evite pakvietimo šiam renginiui – praneškite mums įlietuviaiatlantoje@gmail.com
_ _ _ _ _ _

Dear Fellow Lithuanians and Friends,

 You are cordially invited to join the Lithuanian American Community of Atlanta to celebrate “February 16th-Lithuanian Independence Day,” which will take place on Saturday, February 20, 2016 at St. Ann’s Church (LaSalette Hall) in St. Ann’s Church, address: 4905 Roswell Rd., Marietta, GA  30062

The program will feature an evening with Atlanta Lithuanian Folk Dance Ensemble “Jievaras,” as well as traditional food and many other activities.

 Schedule of Events:

 4:00 p.m. – Everyone is invited to Annual Meeting of the Lithuanian American Community of Atlanta

.         Review the organization’s plans for the upcoming year, and introduce and discuss new ideas of benefit to the community

.         Welcome members of the community to volunteer to serve on the Board of Directors, or volunteer their time to organize and/or support community activities

.         Election of the new Board of Directors

5:30 p.m. – Evening Dinner and Festivities

.         Lithuanian National Anthem

.         Dinner – All proceeds go to support “Jievaras” trip to the XV Lithuanian Folk Dance Festival in Baltimore in July.

Traditional Cabbage Rolls, Potatoes and Sides ($7 for one roll, $10 for two rolls).   Cash Bar

.         Dance with Atlanta Lithuanian Folk Dance Ensemble “Jievaras”. Singing, games and other fun activities for the entire family until late night hours.

We welcome our guests to wear traditional Lithuanian Folk costumes, attire improvised on Lithuanian folk costume styles or to wear clothes with national symbols and colors.

Admission is free.

Please RSVP if you are comming to Evite.com invitation. If you have not received Evite.com invitation for this event- please let us know at lietuviaiatlantoje@gmail.com