Apie mus

Apie mus

Bendruomenė įsikūrė 1977 metais.

Mūsų tikslai:

 • Suburti Atlantos apylinkių lietuvius ir draugus lietuvybės puoselėjimu.
 • Dalintis informacija ir patirtimi įsitraukiant į Amerikos gyvenimą.
 • Aktyviai dalyvauti Amerikos lietuvių bendruomenės veikloje.

Bendruomenės Valdyba: 

e-mail: lietuviaiatlantoje@gmail.com

 • Juozas Kazlauskas – pirmininkas
 • Juras Palukaitis – vice pirmininkas, visuomeniniai ryšiai, koncertai, jaunimo reikalai
 • Virginija Šileikaitė -Thoresen – vice pirmininkė, iždininkė, “Saulės” mokyklos direktorė, socialiniai reikalai
 • Margarita Austin – socialiniai reikalai
 • Dalia Gatautienė – kultūriniai reikalai, lietuviškos mišios, koncertai
 • Renata Kazlauskienė
 • Dana Runimas-Plazyk – tinklalapio administratorė, naujienlaiškis
 • Šarūnė Stankevičienė – koncertai, kultūros reikalai
 • Raimonda Verbliugevičienė

Kontrolės komisija:  

 • Linas Tumasonis – pirmininkas
 • Vilma Janušytė Sneed

Valdybos padėjėjai:

 • Laura Baltrūnas
 • Valia Bračiulytė
 • Dovilė Budrytė
 • Audronė Jagiella
 • Valentas Kairys – organizaciniai reikalai
 • Birutė Laukys
 • Agnė Naujokas – kultūros reikalai
 • Laura Povilaitienė – iždininkės padėjėja
 • Giedrius Stankevičius – antras tinklalapio administratorius, “Jievaro” šokių kolektyvo vadovas
 • Dovilė Tumasonė
 • Darius Turlajus – organizaciniai reikalai

Atstovai vietovėse:

Šis puslapis yra kuriamas visų bendruomenės narių pastangomis, prašome rašyti mums, siųsti nuotraukas ir pasiūlymus

 About Us

Community was founded in 1977.

Our Goals are:

 • To bring together Lithuanians and friends from the Atlanta region to maintain and enjoy Lithuanian culture and traditions.
 • To share information and experiences while integrating into American society.
 • To take an active part in the activities of the American Lithuanian community.

Community Board: 

e-mail: lietuviaiatlantoje@gmail.com

 • Juozas Kazlauskas – president
 • Juras Palukaitis – vice president, PR, concerts, youth affairs
 • Virginija Šileikaitė -Thoresen – vice president, treasurer, principal of Lithuanian School “Saulė”, community affairs
 • Margarita Austin – community affairs
 • Dalia Gatautienė – cultural affairs, Lithuanian Mass, concerts
 • Renata Kazlauskienė
 • Dana Runimas-Plazyk – communications, Newsletter, webmaster
 • Šarūnė Stankevičienė – concerts, cultural affairs
 • Raimonda Verbliugevičienė

Control Commission:  

 • Linas Tumasonis – chairman
 • Vilma Janušytė Sneed

Board assistants:

 • Laura Baltrūnas
 • Valia Bračiulytė
 • Dovilė Budrytė
 • Audronė Jagiella
 • Valentas Kairys – organizational affairs
 • Birutė Laukys
 • Agnė Naujokas – cultural affairs
 • Giedrius Stankevičius – 2nd webmaster, dance group “Jievaras”
 • Laura Povilaitienė – assistant treasurer
 • Dovilė Tumasonė
 • Darius Turlajus – organizational affairs

 

Satellite Clusters Representatives: