Apie mus

Apie mus

Bendruomenė įkurta 1977 metais.

Mūsų tikslai:

 • Suburti Atlantos apylinkių lietuvius ir draugus lietuvybės puoselėjimu.
 • Dalintis informacija ir patirtimi įsitraukiant į Amerikos gyvenimą.
 • Aktyviai dalyvauti JAV lietuvių bendruomenės veikloje.

 

Bendruomenės Valdyba: 

e-mail: lietuviaiatlantoje@gmail.com

  • Šarūnė Stankevičienė – pirmininkė
  • Juozas Kazlauskas – vice-pirmininkas
  • Audrius Stripeikis – vice-pirmininkas
  • Virginija Šileikaitė -Thoresen – iždininkė
  • Juras Palukaitis – sekretorius
  • Dalia Gatautienė – kultūriniai reikalai, koncertai
  • Giedrius Stankevičius
  • Aušra Diktonienė
  • Justas Laužinskas
  • Margarita Austin
  • Silvija Aniulienė
  • Audra Durham

 

Kontrolės komisija:  

 • Vilma Janušytė Sneed – pirmininkė
 • Linas Tumasonis
 • Andrius Vegelevičius

 

Valdybos padėjėjai:

 • Renata Kazlauskas
 • Raimonda Verbliugevičienė
 • Laura Povilaitienė
 • Dovilė Budrytė
 • Urtė Preikšaitienė
 • Vykintas Genys
 • Erika Smith
 • Jurga Creek
 • Alma Vegelevičienė

 

Šis puslapis yra kuriamas visų bendruomenės narių pastangomis, prašome rašyti mums, siųsti nuotraukas ir pasiūlymus

 About Us

Community was founded in 1977.

Our Goals are:

 • To bring together Lithuanians and friends from the Atlanta region to maintain and enjoy Lithuanian culture and traditions.
 • To share information and experiences while integrating into American society.
 • To take an active part in the activities of the American Lithuanian Community, Inc.

 

Community Board: 

e-mail: lietuviaiatlantoje@gmail.com

 • Juozas Kazlauskas – president
 • Juras Palukaitis – vice president, public relations
 • Šarūnė Stankevičienė – vice president, Lithuanian Mass, cultural affairs
 • Virginija Šileikaitė -Thoresen – treasurer
 • Dalia Gatautienė – cultural affairs, concerts
 • Giedrius Stankevičius – webmaster, dance group “Jievaras”
 • Raimonda Verbliugevičienė – community affairs
 • Aušra Diktonienė
 • Justas Laužinskas

 

Control Commission:  

 • Vilma Janušytė Sneed – chairlady
 • Linas Tumasonis
 • Andrius Vegelevičius

 

Board assistants:

 • Silvija Aniulienė
 • Margarita Austin – “Saulės” mokyklos direktorė
 • Dovilė Budrytė – akademiniai reikalai
 • Vykintas Genys
 • Laura Povilaitienė – iždininkės padėjėja
 • Erika Smith

  

Website of Lithuanian Americans in Atlanta

%d bloggers like this: