Tag Archives: Atlantoje

Protų mūšis Atlantoje/Battle of the Minds in Atlanta

Scroll down for English translation

Paminėk šią Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją, dalyvaudamas Protų mūšyje! Pirmą kartą Atlantos lietuvių bendruomenė organizuoja žaidimą-viktoriną ir kviečia tave, tautieti, pasitikrinti savo žinias apie Lietuvą ir Pasaulį draugiškame proto mūšyje.

Žaidime laukiame visų, kurie:
– yra 14 metų ir daugiau;
– turi laisvų $15 (dalyvio mokestis);
– mėgsta komandinius žaidimus;
– supranta/ kalba lietuviškai (žaidimas vyks lietuvių kalba);
– myli Lietuvą!

Po alinamos protų kovos kviečiame dalyvius bei visus bendruomenės narius toliau kartu pratęsti vakarą minint šią svarbią mūsų kraštui dieną su įdomiais pokalbiais, geru maistu ir vynu. Veiks mokamas gėrimų ir užkandžių baras. Meniu: kibinai su sultiniu!!!!

Laimėjusioji komanda valgo nemokamai!

Visos lėšos surinktos už gėrimų ir maisto pardavimą bus skiriamos lietuvių mokyklai “Saulė”.

Laikas: Kovo 14 d., šeštadienis, nuo 5 pm – 10.30 pm
Žaidimo trukmė: nuo 5 pm – 7.30 pm
Vieta: Woodbine Station subdivizijos klube, 3285 Pebble Hill Dr., Marietta, GA 30062

DALYVIŲ REGISTRACIJA: Kas ateisite į renginį prašome RSVP Jums siųstame Evite pakvietime. Kas norėsit dalyvauti ir Protų Mūšyje – prašome užsiregistruoti čia: http://bit.ly/2RQuXci_ProtuMusis

Kibinai su sultiniu


Celebrate March 11th, Lithuanian Independence Restoration Day, by participating in the “Battle of the Minds!” For the first time, the Atlanta Lithuanian Community is organizing a quiz game and inviting you and your friends to test your knowledge of Lithuania and the World in a friendly battle of the minds.

We welcome players who…
– Are at least 14 years old;
– Are willing to pay $15 to participate;
– Like team games;
– Understand/speak Lithuanian (the game will be in Lithuanian); and
– Love Lithuania!

Following the “Battle of the Minds,” all participants and members of the community are invited to continue to spend the evening together and celebrate this important day for our country with fun conversations, good food and wine. The menu will feature “Kibinai” with broth, and there will be a cash bar as well.  The winning team eats for free!

All the funds raised from the sale of drinks and food will benefit the Lithuanian School “Saulė.”

Date: Saturday, March 14, 2020 – 5:00 pm – 10:30 pm
Game Time: 5:00 pm – 7:30pm
Location: Woodbine Station Subdivision Club, 3285 Pebble Hill Dr., Marietta, GA 30062

PARTICIPANT REGISTRATION: Please RSVP to the Evite Invitation already sent to the community or sign up here:  http://bit.ly/2RQuXci_ProtuMusis

 

Kviečiame visus į “Saulės” mokyklos vaikų pasirodymą! | You Are Invited to Saulė School’s Children’s Performance

Children from the Lithuanian School Saulė

English

Kviečiame visus benduomenės narius į kasmetinį Atlantos lituanistinės mokyklos “Saulė” mokinių pasirodymą ir parodą lapkričio 23d. 1 val. p.p.

Renginys įvyks Šv. Onos katalikų bažnyčioje Donnellan salėje (4905 Roswell Rd, Marietta, GA 30062).Ateikite ir susipažinkite su mokyklos veikla bei palaikykite “Saulės” mokinukus!


You are cordially invited to the annual performance and art show by the children of the Atlanta Lithuanian School “Saulė”.

The event will take place at St. Ann’s Catholic Church (4905 Roswell Rd, Marietta, GA 30062) at the Donnellan Café on November 23rd at 1pm.

Please join us to see what the school has to offer and to support our young students!

Lietuvos Respublikos Konsulinė misija Atlantoje/ Lithuanian Consular Mission in Atlanta

Lithuanian passport

English

Registruotis galima iki 2019 m. lapkričio 15 d.

2019 m. lapkričio 24 dieną (sekmadienį) Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją  – Atlantoje (Džordžijos Valstija, JAV).

Atlantoje aptarnavimas vyks Lietuvos Respublikos garbės konsulate Atlantoje, adresu 1202 Lexham Dr., Marietta, Džordžija, 30068.

Konsulinės misijos metu bus priimami Lietuvos Respublikos piliečių prašymai dėl pasų keitimo ir išdavimo, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų (santuokos, ištuokos, gimimo) įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, bus išduodamos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje (pažymos „Sodrai“). Taip pat bus priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo.

Prašome užsiregistruoti dėl konsulinių paslaugų el. paštu konsuline.misija.ny@urm.lt iki lapkričio 15 d., o kilus klausimams skambinti į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Niujorke tel.: + 1 212 354 7840.

Registruojantis prašome pateikti šią informaciją:

  • Vardas ir pavardė – tiksliai kaip LR pase + nauja pavardė, jei skirtinga nei LR pase (parašykite visus šeimos narius, kuriems reikia konsulinių paslaugų);
  • Asmens kodas (arba tiksli gimimo data, jei žmogus dar neturi suteikto asmens kodo);
  • Kontaktinė informacija (telefono nr., elektroninio pašto adresas);
  • Dėl kokių konsulinių paslaugų norima kreiptis;
  • Pageidaujama priėmimo diena ir laikas.

Detalią informaciją apie konsulines misijas rasite Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Niujorke svetainėje:

https://ny.mfa.lt (prie skilties „Konsulinė informacija“ – „Konsulinės misijos“)


 

Registration Deadline:  November 15, 2019

The Consulate General of the Republic of Lithuania in New York is organizing a consular mission in Atlanta, Georgia on Sunday, November 24,  2019 at the Honorary Consulate of the Republic of Lithuania in Atlanta, 1202 Lexham Dr., Marietta, Georgia 30068.

The consular mission will accept applications from citizens of the Republic of Lithuania to renew existing or issue new passports, to record foreign-registered civil status changes (marriage, divorce, birth, etc.), to update residence information, and Lithuanian Social Security (Sodra) certificates. Applications for the restoration of citizenship to the Republic of Lithuania will also be accepted.

Please register for consular services by email to konsuline.misija.ny@urm.lt until November 15, and if you have any questions, call the Consulate General of the Republic of Lithuania in New York at + 1 212 354 7840.

When registering, please provide the following information:

  • First and last name – exactly as in the passport + new last name if different from the Lithuanian passport (write all family members who need consular services);
  • Personal identification number (or the exact date of birth if the person does not already have a personal identification number);
  • Contact information (phone, e-mail);
  • What kind of consular service is requested;
  • Preferred date and time of admission.

 

Detailed information on consular missions can be found on the website of the Consulate General of the Republic of Lithuania in New York: https://ny.mfa.lt (under “Consular information” – “Consular missions”)

Tomas Varnagiris ir Česlovas Gabalis Atlantoje!

Tomas Varnagiris ir Česlovas Gabalis Atlantoje! Spalio 4 d. , 19:30, City of Light Saleje.

Vienas iš geraiusių Lietuvos gitaristų Tomas Varnagiris ir roko muzikos atlikėjas Česlovas Gabalis Atlantoje! Kviečiam!

Bilietų kaina $30, vaikams (16 metų ir jaunesni ) $15. Tomas Varnagiris ir Česlovas Gabalis Atlantoje! Tomas Varnagiris and Česlovas Gabalis in Atlanta!  October 4th, 7:30 pm at City of Light Hall.

Two of the best Lithuanian performers:  Rock guitarist Tomas Varnagiris and Rock legend Česlovas Gabalis come to Atlanta.  You are invited!

Ticket price: $30 for adults, $15 for kids 16 and under

BILIETAI/TICKETS

SUAUGUSIEMS/ADULTS:

 

VAIKAMS/KIDS: