Category Archives: Pranešimai

“Jievaras” skelbia naujų narių priėmimą 2018-2019 metų sezonui

Atlantos Lietuvių Tautinių šokių kolektyvas “Jievaras” skelbia naujų narių priėmimą 2018-2019 metų sezonui!
 
Jei esate neabejingi lietuviškai kultūrai, norite prisiminti ar išmokti šokti lietuvių liaudies šokius, jei norite dalyvauti Atlantos Lietuvių bendruomenės renginiuose kaip aktyvus dalyvis, o ne tik kaip žiūrovas, jei norite atstovauti Atlantos Lietuvių bendruomenę Atlantos miesto festivaliuose ir 2020 metų Šiaurės Amerikos Šokių Šventėje Filadelfijoje, galų gale, jei norite patirti gerą fizinę iškrovą lydimą nuotaikingos lietuviškos muzikos – būtinai susisiekite su mumis.
 
Rašykite mums adresu
 
 
Repeticijos vyks 2-3 kartus per menesį, Roswell, sekmadieniais nuo 5v.v. iki 7v.v.
 
Iki!

Registration Open for 2018-2018 Atlanta’s Lithuanian School Saulė

English Version

Atlantos lituanistinė mokykla “Saulė”

Prašome registruoti vaikus nuo 4 metų elektroniniu adresu saules_mokykla@yahoo.com.  Atsiųskite vaiko vardą, pavardę, amžių, tėvų vardus, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą. Registracija vyksta iki liepos 29d.

Mūsų užsiėmimai vyksta Šv. Onos bažnyčioje (Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd, Marietta, GA 30062). Pamokos vyksta nuo 10 val. ryto iki 2 val. dienos.

2018/2019 mokslo metų tvarkaraštis (prisiderinant prie bažnyčios tvarkaraščio):

2018 Rudens semestras: 2019  Pavasario semestras:
  • Rugpjūčio 18
  • Sausio 12
  • Rugpjūčio 25
  • Sausio 26
  • Rugsėjo 8
  • Vasario 2
  • Rugsėjo 15
  • Vasario 16
  • Rugsėjo 22
  • Vasario 23
  • Rugsėjo 29
  • Kovo 9
  • Spalio 13
  • Kovo 13
  • Spalio 27
  • Balandžio 13
  • Lapkričio 3
  • Balandžio 27
  • Lapkričio 17
  • Gegužės 4

Vieno šeštadienio kaina -$20, pusmečiui – $150. Taip pat bus renkamas $20 metinis mokestis kanceliarinėm reikmėm.

Taip pat kviečiame suaugusius į lietuvių kalbos pamokas, kurios vyks nuo 10 -12 p.p. Norinčius prisijungti prie suaugusiųjų grupės, prašome registruotis saules_mokykla@yahoo.com (atsiųskite vardą, pavardę, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą). Vienos pamokos kaina – $10.

Visų laukiame “Saulės” mokykloje!


Saulė Lithuanian School Registration Information

We invite you to register your child (4 years old and above) to attend school this year. Please send us the first and last name of the child, name of parents, phone number and email address to saules_mokykla@yahoo.com.  Registration will continue through July 29th.

Our classes will take place at the Catholic Church of St. Ann (4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062) from 10am to 2pm.

2018-2019 school year class schedule (based on the church’s availability).

2018 Fall Semester: 2019  Spring Semester:
  • August 18
  • January 12
  • August 25
  • January 26
  • September 8
  • February  2
  • September 15
  • February 16
  • September 22
  • February  23
  • September 29
  • March 9
  • October 13
  • March  13
  • October 27
  • April  13
  • November 3
  • April  27
  • November 17
  • May 4

The cost per class is $20,  or per semester, $150. There will be a $20 yearly charge for classroom supplies.

We also invite adults to join the Lithuanian language class that will be offered 10am to 12pm. If you would like to join, please send your name, phone number and email address to saules_mokykla@yahoo.com .  The cost per class is $10.

Visit our Facebook Page for highlights from previous years.

We look forward to seeing you at Atlanta’s Lithuanian School “Saulė”!

 

JAV LB, 2018 m.,Tarybos Rinkimų informacija apylinkėms

Rinkimu komisijos laiskas apylinkems – sausio 15

Kandidato siulymo ir sutikimo anketa

Klausimai – Atsakymai

Rinkimams svarbios datos:

  • Kandidatų siūlymo terminas: nuo vasario 1 d.. iki  kovo 15 d.
  • Registracija internetu:  nuo vasario 1 d. iki balandžio 7 d.
  • Prašymas balsuoti paštu:  nuo kovo 1 d. iki  balandžio 15 d.
  • Balsavimas paštu arba internetu:  nuo gegužės  1 d. iki gegužės 15 d.
  • Balsavimas asmeniškai: (jeigu yra lietuviški centrai) pirmus du gegužės savaitgalius.

Kviečiame kandidatuoti į JAV LB Tarybą ir balsuoti rinkimuose!

Atlantos apylinkės rinkimų komisija

 

Artėjantys renginiai / Upcoming events

Pasižymėkite kalendoriuose!

  • Spalio 28, šeštadienis, 6 val. p.p – Halloween naktis, 480 Sassafras Lane, Roswell, GA 30076
  • Lapkričio 12, sekmadienis – Konsulinė misija, Lietuvos Respublikos garbės konsulatas, 1202 Lexham Dr, Marietta, GA 30068
  • Lapkričio 18, šeštadienis, 6 val. p.p – Juditos Leitaitės koncertas ir 4-as Labdaringas Kugelio balius, City of Light, 3125 Presidential Parkway, Atlanta, Georgia 30340
  • Gruodžio 9, šeštadienis, 1 val. p.p – Kūčių Mišios ir Lietuvių bendruomenės Atlantoje Kalėdų vakarienė, Catholic Church of St.Ann, Marietta ir Nollan Hall (toje pačioje bažinyčioje)

Mark your calendars!

  • Oct 28, Sat, 6 pm – Halloween Night, 480 Sassafras :Lane, Roswell, GA 30076
  • Nov 12, Sun – Consular Mission, Lithuanian Honorary Consulate, 1202 Lexham Dr, Marietta, GA 30068
  • Nov 18, Sat, 6 pm – Judita Leitaitė concert and Charitable Kugelis Party, City of Light Center, Atlanta
  • Dec 9, Sat, 1 pm – Lithuanian Christmas Eve Dinner & Mass, Nollan Hall and Catholic Church of St.Ann, Marietta