Sveikiname su Kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Kokia stipri ir vieninga yra už savo orumą bei laisvę kovojanti tauta!

Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio. Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva.

Saugokime savo laisvę ir kalbą, padėkime kovoti už laisvę savo kaimynams ir tikėkime, jau visai greitai išauš taikos rytas.

Su kovo 11-ąja!

Atlantos Lietuvių Bendruomenės Valdyba