Category Archives: Pranešimai

Artėjantys renginiai / Upcoming events

Pasižymėkite kalendoriuose!

  • Spalio 28, šeštadienis, 6 val. p.p – Halloween naktis, 480 Sassafras Lane, Roswell, GA 30076
  • Lapkričio 12, sekmadienis – Konsulinė misija, Lietuvos Respublikos garbės konsulatas, 1202 Lexham Dr, Marietta, GA 30068
  • Lapkričio 18, šeštadienis, 6 val. p.p – Juditos Leitaitės koncertas ir 4-as Labdaringas Kugelio balius, City of Light, 3125 Presidential Parkway, Atlanta, Georgia 30340
  • Gruodžio 9, šeštadienis, 1 val. p.p – Kūčių Mišios ir Lietuvių bendruomenės Atlantoje Kalėdų vakarienė, Catholic Church of St.Ann, Marietta ir Nollan Hall (toje pačioje bažinyčioje)

Mark your calendars!

  • Oct 28, Sat, 6 pm – Halloween Night, 480 Sassafras :Lane, Roswell, GA 30076
  • Nov 12, Sun – Consular Mission, Lithuanian Honorary Consulate, 1202 Lexham Dr, Marietta, GA 30068
  • Nov 18, Sat, 6 pm – Judita Leitaitė concert and Charitable Kugelis Party, City of Light Center, Atlanta
  • Dec 9, Sat, 1 pm – Lithuanian Christmas Eve Dinner & Mass, Nollan Hall and Catholic Church of St.Ann, Marietta

Atlantos Lietuvių Tautinių šokių kolektyvas “Jievaras” skelbia naujų narių priėmimą!

Sveiki visi!

Atlantos Lietuvių Tautinių šokių kolektyvas “Jievaras” skelbia naujų narių priėmimą!

Jei esate neabejingi lietuviškai kultūrai, norite prisiminti lietuvių liaudies šokius, kuriuos šokote jaunystėje, jei norite dalyvauti Atlantos Lietuvių bendruomenės renginiuose kaip aktyvus dalyvis, o ne tik kaip žiūrovas, jei norite atstovauti Atlantos Lietuvių bendruomenę Atlantos miesto festivaliuose ir 2018 metų Dainų Šventėje Lietuvoje – būtinai susisiekite su mumis.

Rašykite mums adresu

atlantos.jievaras@gmail.com

Repeticijos vyks 3 kartus per menesį, sekmadieniais nuo 5v.v. iki 7v.v.

Iki!

Vadovai – Šarūnė ir Giedrius Stankevičiai

Rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą

JAV Lietuvių Bendruomenė kviečia užsiregistruoti ir dalyvauti šių metų Seimo rinkimuose! Tik išreikšdami savo nuomonę galime prisidėti prie geresnės Tėvynės ateities!

KADA? – Rinkimai vyks spalio 9 dieną. Registracija vykdoma iki rugsėjo 14-tos dienos.
KODĖL TAI SVARBU? – Praėjusiuose rinkimuose savo balsą atidavė vos 1 500 balso teisę turinčių JAV lietuvių. Norint, kad Seimas spręstų dvigubos pilietybės klausimą bei atstovautų pasaulio lietuvių interesus, mums reikia parodyti didesnį aktyvumą! 30 000 JAV lietuvių balsų leistų mums turėti savo apygardą ir mūsų renkamą Seimo narį ateinančiuose rinkimuose!
KAIP UŽSIREGISTRUOTI? – Spausk čia: https://www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-registracija
KUR RASTI INFORMACIJOS APIE PARTIJAS BEI KANDIDATUS? – Lietuviškoje žiniasklaidoje o taip pat čia: http://manoseimas.lt/testas/
-Pilietinės akcijos “Mūsų Metas #Dabar” komanda
www.MusuMetasDabar.lt

Valdybos pranešimai

Sveiki,

Jei dar nepastebėjote, tai turime puslapyje skyrelį “Valdybos pranešimai”. Juose skelbsime ne tik Atlantos Lietuviu Bendruomenės Valdybos pranešimus, bet ir skelbimus bei informaciją, kurią gauname iš JAV Lietuvių Bendruomenės.

Skyrelis buvo neseniai papildytas informacija apie Lietuvos Respublikos valstybines stipendijas studijuojantiems užsienio lietuviams.

Valdybos pranešimai