Lithuanian passport

Lietuvos Respublikos Konsulinė misija Atlantoje 2024m. gegužės 4-5 dienomis.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke 2024 m. gegužės 4-5 d. rengia konsulinę misiją Atlantos mieste, Džordžijos valstijoje. Lietuvos konsuliniai pareigūnai tomis dienomis priims šiuos Lietuvos Respublikos piliečių dokumentus:

 • prašymus išduoti ar pakeisti pasą ir asmens tapatybės kortelę;
 • ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui iš Lietuvos išvykusių piliečių gyvenamosios vietos deklaracijas;
 • prašymus išduoti asmens grįžimo pažymėjimą;
 • pranešimus apie prarastus asmens dokumentus;
 • prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus;
 • prašymus pakeisti vardą, pavardę;
 • prašymus išduoti civilinės būklės aktą patvirtinančius įrašus;
 • prašymus išduoti konsulines pažymas;
 • prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (tvirtins elektroniniu būdu į MIGRIS sistemą įkeltų Lietuvos pilietybės prašymų ir pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą dokumentų autentiškumą);
 • be to, atliks notarinius veiksmus: liudys dokumentų nuorašų tikrumą, tvirtins faktą, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje (pažymos SODRAI).


Konsulinė misija vyks adresu: 3285 Yorktown Dr, Roswell, GA 30075, USA, šeštadienį asmenys bus priimami nuo 9.00 val. iki 19.00 val., sekmadienį – nuo 9.00 val. iki 17.00 val.

Konsulinės misijos metu bus aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę ir registracijos patvirtinimą gavę asmenys. Registracija į priėmimą vyksta iki balandžio 29 dienos elektroninės registracijos sistemoje. https://keliauk.urm.lt/consult_registration Konsulinių misijų metu konsulinių paslaugų mokestis didinamas 50 proc.

Informacija apie konsulinės misijos pareigūnų atliekamas funkcijas ir reikalingus pateikti dokumentus skelbiama Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Niujorke interneto svetainėje https://ny.mfa.lt/ pasiteirauti dėl teikiamų konsulinių paslaugų galite el. paštu kons.niujorkas@urm.lt.

Prašome prieš registruojantis į konsulinę misiją įvertinti, ar reikalingos Lietuvos institucijų paslaugos nebūtų galima gauti nuotoliniu būdu. Toliau pateikiame užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams aktualių paslaugų sąrašą ir nuorodas į portalus, per kuriuos reikėtų kreiptis dėl šių paslaugų:

migracija.lt

 • pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;

ePaslaugos.lt

 • išvykimo iš Lietuvos deklaravimas;
 • pažymos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą ar teistumą (neteistumą) išdavimas;

iPasas.lt

 • užsienyje registruotų civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje;
 • civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų ir jų daugiakalbių formų išdavimas;
 • pažymų dėl šeiminės padėties ir apie kliūčių santuokai nebuvimą išdavimas;
 • gimimo registravimas;
 • prašymo registruoti santuoką pateikimas;
 • vardo, pavardės keitimas dėl užsienio valstybėje įregistruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje;

eNotaras.lt

 • sutarčių, įgaliojimų, pareiškimų ir kitų dokumentų tvirtinimas (išskyrus testamentų tvirtinimą ir jų priėmimą saugoti bei fakto, kad asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietoje, tvirtinimą);
 • Elektroninio archyvo informacinė sistema
 • darbo stažą ir gautą atlyginimą patvirtinančių dokumentų išdavimas;
 • civilinį metrikacijos faktą (gimimo, santuokos, santuokos nutraukimo ar mirties) iki 2007 metų patvirtinančių dokumentų išdavimas;
 • gyvenimo Lietuvoje faktą (iki 1942 m.) ir šeimos sudėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas;
 • kitų dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas.

Taip pat primename, kad Atlantos Lietuvių bendruomenės valdyba tik padeda organizuoti konsulinę misiją bei už registracijos ir kitus nesklandumus NEATSAKO. Valdyba taip pat negali atsakyti į klausimus dėl reikalingų dokumentų ar konkretaus priėmimo laiko.

ALBV