Tag Archives: renginiai

Halloween Night

Tamsi naktis (English follows)
Vėjas švilpia
Juodi katinai kniaukia
Raganos, baidyklės, vilkolakiai ir mumijos nerimsta
Halloween Naktis

Kviečiame visus šį vakarą atšvęsti kartu! Šeštadienį, spalio 28 d., 6 v.v., Badauskų namuose, 480 Sassafras Lane, Roswell, GA 30076
Įėjimo auka $20 nuo šeimos, $10 – suaugusiems, studentams nemokamai. Renginio metu surinkti pinigai bus skiriami paremti Atlantos Saulės mokyklą, Jievaro šokių grupę ir artėjančius Lietuvos Nepriklausomybės 100 metų sukakties renginius.
Šoksim, dainuosim, žaidimai vaikams ir suaugusiems, vaiduoklių namai. Lauksime visų su kaukėmis. Atsineškite po patiekalą bendram stalui ir savo gėrimus. Taip pat veiks baras, atsiskaitant grynais.

Įspūdingas vakaras laukia mūsų visų!

RSVP ar ateisite į Evite pakvietimą. Jeigu negavote Evite pakvietimo – praneškite mums į lietuviaiatlantoje@gmail.com

Badauskai ir Atlantos LB Valdyba
_ _ _ _ _

A dark and eerie night
Howling wind
Black cats screeching
Witches, scaresrows, werevolves and mummys preparing for
Halloween Night

The Badauskas family will be co-hosting a Halloween Night Party together with the Lithuanian-American Community of Atlanta. Saturday, October 28, 6pm at Badauskas residence at 480 Sassafras Lane, Roswell, GA 30076
We are asking for $20 donation per family, $10 – adults, students are free of charge. Proceeds will be donated to our Lithuanian School Saule, folk dance group Jievaras and to help fund our upcomming events commemorating Lithuania’s 100 years of Independence.
We will be dancing, singing, having party games for children and adults, as well as a hounted house. Costumes are a must. Please bring a dish for our community table and your own drinks. Cash bar will be also available.
A fun and spooky night awaits us all!

Please RSVP if you are coming to the Evite invitation. If you have not received it – please let us know at lietuviaiatlantoje@gmail.com

Badauskas family and Atlanta LAC Board

Atlantos Lietuvių Bendruomenės Joninės – birželio 18 – 19 dienomis

Atlantos lietuvių Joninės – birželio 18 – 19 dienomis.

(English translation at the bottom).

Mielieji, kviečiame visus kartu šauniai atšvęsti Atlantos lietuvių Jonines su gyva muzika ir pratęsimu iki ryto, toje pačioje vietoje kaip ir pernai – Bolding Mill Camground, Lanier ežero pakrantėje. Adresas: 4055 Chestatee Road, Gainesville, GA 30506. Pradžia – 3 val. p.p. Jeigu šiek tiek pavėluosite – nebėda! Numatome nuoseklų įsibėgėjimą!

Nuo 4 val. iki 9:00 val. Joninės vyks Bolding Mill “Day Use” teritorijoje esančiose dvejose pavėsinėse, kurias esame išsinuomavę specialiai šiam renginiui. Nuo 9:00 Joninių pratęsimui persikelsime į Bolding Mill palapinių stovyklavietes pabaigti Jonines tarp ažuolų, su dainomis prie tikro Joninių laužo. Norintys ten pat galės likti nakvoti palapinėse.

Šiais metais Jūsų laukia daug linksmybių, žaidimų ir užsiėmimų: Jums kocertuos Kolorado Romas Denverio ir akordeonistas Valdas Ramanauskas iš Toronto, abu specialiai atvykstantys į mūsų Jonines; tradicinis Paparčio Žiedo ieškojimas, vainikų pynimas ir plukdymas, Joninių dainos, tradiciniai ir nauji Joninių žaidimai bei užsiėmimai vaikams.

Joninių tinklinis vyks nuo 4:30 iki 6-ių. Kas norit dalyvauti – nevėluokite. Apie 6-ias kepsime visų pamėgtas dešrelės. Šiais metais bus įvairesnė mėsa ir taip pat kas nors vegetarams, su priedais. Prašome atsinešti ir savo užkandžių, desertų bei gėrimų, kuriuos galėsite pasidalinti su  kaimynais ar pavaišinti draugus. Gėlių, žolynų ir siūlo vainikams bus šiek tiek parūpinta, tačiau, kas galite, prašome atsinešti ir daugiau. Įsidėkite ir po žvakutę, kad galėtumėme uždegti Saulei ledžiantis. Pražys ir Paparčio Žiedas! Neapsiriks tas, kas jį suras!

Renginio įėjimo kaina – $25 bendruomenės nariams, ne nariams –  $30. Vaikams ir paaugliams iki 16 m. įėjimas bus nemokamas.

Pratęsimas Bolding Mill stovyklavietėse atviras visiems norintiems. Tie kurie norėsite likti nakvoti savo atsivežtose palapinėse – privalote užsiregistruoti parašydami į lietuviaiatlantoje@gmail.com . Palapinių vietų skaičius stovyklavietėse ribotas.

Visus kviečiame atvykti ir pakalbinti draugą!

Atlantos Lietuvių Bendruomenės Valdyba

_ _ _ _ _ _

Atlanta Lithuanian Midsummer Night Picnic. June 18 – 19.

Dear friends, we invite you to our Midsummer Night Picnic  with live music and celebration at bonfire through the night, same location as the last year:  Bolding Mill Campground, at Lake Lanier. Address: 4055 Chestatee Road, Gainesville, GA 30506.

Lithuanian musicians:  Kolorado Romas from Denver and Valdas Ramanauskas from Toronto will perform.

Starting from 4 pm Midsummer Night Picnic will be held at Bolding Mill Day Use area in two Picnic Shelters. In the evening we will transfer over to Bolding Mill tent campgrounds to continue Midsummer celebrations among oaks, with songs around bonfire. If you are intersted to bring a tent and spend a night there, you must register by writting to lietuviaiatlantoje@gmail.com. Number of campsites is limited.

Traditionall volleyball from 4:30pm till 6:00 pm Dinner after 6pm

Please bring a dish, snack or dessert to share.

Admission – $ 25 for Atlanta LAC members, for non-members – $ 30. Those 16 and under – Free.

Please note: consumption of alcohol is prohibited at Bolding Mill Campground.
Atlanta LAC Board