Tag Archives: Community

Artėjantys renginiai mūsų bendruomenėje / Upcoming Events

  • Balandžio 8 d. 2:00 pm – “Jievaro” pasirodymas Atlantos Dogwood festivalyje
  • Velykų mišių šiais metais nebus. Bus Žolinių mišios rugpjūčio mėnesį
  • Gegužės 6 d. – Atlantos Lietuvių Bendruomenės 40-metis, City of Light salėje
  • Birželio 24-25 d. – Joninės, Bolding Mill Parke ir stovyklavietėse
  • Rugpjūčio 12 d. – Žolinių mišios, Šv.Onos katalikų bažnyčioje

Detalesnė informacija netrukus.

_ _ _ _ _

Upcoming Events in our Community:

  •  April 8th, 2:00 pm – “Jievaras” will perform at Atlanta’s Dogwood Festival
  • There will be no Easter Mass this year. There will be a Mass of the Assumption in August
  • May 6th – 40-th Anniversary of Atlanta Lithuanian-American Community, City of Light Hall
  • June 24th-25th – Midsummer Night Picnic, Bolding Mill Park and Campgrounds
  • August 12th – Mass of the Assumption, St. Ann’s Catholic Church
More information coming soon.