Šv. Velykų mišios

Artėja ilgai laukta pavasario šventė – Velykos. Kviečiame visus susiburti ir dalyvauti šv. Mišiose, kurios įvyks šv. Onos bažnyčioje (The Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd. Marietta, GA 30062) šeštadienį, kovo mėn. 19 d. 1:30 val. p.p. Mišias aukos kunigas Gintaras Jonikas. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 val. p.p.

Šiais metais mūsų bendruomenėje bus didelė šventė – „Saulės“ mokyklos paruošti vaikai priims pirmąją komuniją. Tai išskirtinė diena mūsų bendruomenės gyvenime ir tikimės, kad rasite laiko susirinkti ir susikaupti maldai ir šventei!

Prašome atsinešti po Velykinę verbą, šakelę su prasikalusiais pumpurėliais ar kokį kitą augalėlį, kuriuos kunigas pašventins mišių metu.

Atlantos LB Valdyba


 

The long-awaited spring celebration of Easter is almost here. We invite you all to gather and participate at Holy Mass on Saturday, March 19, 2016, 1:30 pm, at St. Ann’s Church (The Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062). The Mass will be celebrated by Father Gintaras Jonikas, who will also hear confession beginning at 12:30 pm.

This will mark an exceptional Easter celebration for the Lithuanian American Community of Atlanta, as students from our Lithuanian Saturday School “Saulė,” will also be making their first Communion.  We hope that you can partake in this time of prayer and celebration.

Please feel free to bring a blooming pussy willow, a palm frond, or any other blooming branch for Father Jonikas to bless during Mass.

ALC