Atlantos lietuvių Velykos

Mieli Atlantos lietuviai,
Artėja gražiausia pavasario šventė – Velykos. Vieniems jos – margučiai, kitiems – pavasaris, bet daugumai – šviesos ir atgimimo šventė.

Tad maloniai kviečiame Jus Kovo 16d. į Velykines mišias Šv. Onos bažnyčioje adresu 4905 Roswell Rd. Marietta, GA 30062, kurias aukos kunigas Tomas Miliauskas. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 p.p , šv. Mišios prasidės 1:30 p.p.

Po šv. Mišių 4:00 p.p kviečiame į pasibuvimą La Salette Hall kur mus aplankys svečiai iš JAV LB Krašto valdybos. Turėsite galimybę nusipirkti “Jievaro” paruoštų lietuviškų patiekalų, veiks mokamas baras. Vaikai galės dažyti kiaušinukus, juos ridenti. Vėliau visi smagiai pasišoksim lietuviškų folklorinių šokių – žaidimų rateliuose.

Renginio metu padėsime užsiregistruoti balsavimui referendume dėl pilietybės išsaugojimo, atsineškite lietuviško paso duomenis, lietuvišką pasą arba atversto paso nuotrauką.

Laukiame visų su šypsenom ir gera nuotaika!


Easter, the most beautiful spring celebration is just around the corner. For some it is all about coloring some eggs, for others it’s the beginning of spring, but for the most of us it is a celebration of light and resurrection.

We invite you to join us for Easter Mass on March 16th at St. Ann’s Catholic Church (4905 Roswell Rd, Marietta, GA, 30062). Mass will be held by the priest Tomas Miliauskas. Confessions will start at 12:30pm. Mass will start at 1:30pm.

At 4pm we invite you to join us at LaSallete Hall at St. Ann’s Catholic Church. We will have guests from the Lithuanian National Board. You will also have an opportunity to buy some Lithuanian food made by Jievaras and there will be paid bar. Children will be able to color eggs and roll them afterwards. Later we will have some fun folk dances and games that we hope you will join in!

We will also assist you in registering to vote in the referendum to preserve Lithuanian citizenship, please bring your passport data.

We hope you will be able to join us and bring your smiles and good mood!

Artėjantys Atlantos lietuvių bendruomenės renginiai

Mieli Atlantos lietuviai,

Kviečiame pasižymėti savo kalendoriuose artėjančių renginių datas. Išsamesnė informacija apie juos- netrukus. Sekite mūsų skelbimus!

Vasario 24 d. 4 p.p. – Ukrainos karo 2 metų sukakties demonstracija. „Believe in Ukraine. Act for Ukraine!” Centennial Olympic Park. Organizuoja Atlantos ukrainiečių bendruomenė.

Vasario 25 d. 4 p.p. – Susitikimas, gyvai internete, su lietuviu savanoriu Ukrainos kare Arūnu Kumpiu. Su Arūnu kalbėsis Juras Palukaitis, Arūnas yra mūsų atlantiškės Dalios Kumpytės Feldman brolis. Susitikimas vyks anglų kalba. Registracijos nuoroda.

Kovo 16d. 11:20 val. ryto “Saulės” mokykla organizuoja Nacionalinio diktanto rašymą. Kviečiame ateiti ir pasitikrinti savo lietuvių kalbos žinias! Norintys dalyvauti turite registruotis iki Kovo 10d adresu saules_mokykla@yahoo.com

Kovo 16d. vyks Velykinės mišios Šv. Onos bažnyčioje adresu 4905 Roswell rd. Marietta, Ga 30062, kurias aukos kunigas Tomas Miliauskas. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 p.p , šv. Mišios prasidės 1:30 p.p. Po šv. Mišių kviečiame į pasibuvimą La Salette Hall, kur su “Jievaru” galėsime vaišintis lietuviškais patiekalais, kartu pašokti ir pažaisti

Balandžio 13d. vakare pakviesime į Dariaus Milerio- Nojaus, “Airijos” grupės lyderio, solinį koncertą. Daugiau informacijos neužilgo.

Balandžio 14d. kviečiame į Piedmont park Dogwood festival palaikyti “Jievaro” grupę ir “Saulės” mokyklos mokinių grupę. Daugiau informacijos paskelbsime netrukus
Kviečiame aktyviai dalyvauti bendruomenės renginiuose. Mes Jūsų laukiame!

Susitikimas su Atlanto vandenyno nugalėtoju Aurimu Valujavičiumi

English Version

Mieli Atlantos lietuviai ,

Kviečiame Jus ir Jūsų draugus Vasario 17d. 5val. p.p. į susitikimą su keliautoju, Atlanto nugalėtoju – Aurimu Valujavičiumi. Su tokiu neeiliniu žmogumi taip pat paminėsime ir visiems brangią datą – Vasario 16-ąją.  Renginys vyks La Salette Hall, Šv. Onos bažnyčioje, 4905 Roswell rd, Marietta Ga 30062. Turėsite unikalią galimybę pamatyti filmą “Irklais per Atlantą”( filmas lietuvių kalba su angliškais titrais). Po peržiūros bus galima užduoti Aurimui klausimų, pabendrauti.

Kad filmą žiūrint labai neišalktumėt, prieš peržiūrą bus galima nusipirkti lietuviškų balandėlių, kugelio ir net torto! Veiks mokamas baras. Lėšos, surinktos už maistą ir barą, bus skirtos paremti “Jievaro” grupei, jų kelionei į Lietuvos Dainų šventę šią vasarą. Vaikams iki 18 metų renginys nemokamas, suaugusiems bilietai po $35. Bilietus galite įsigyti prieš renginį prie įėjimo.

Lauksim visų!

ALB Valdyba


Dear Lithuanians of Atlanta,

We invite you and your friends to meet a famous Lithuanian traveler, Aurimas Valujavičius, who conquered the Atlantic Ocean in a boat. We will also celebrate February 16th, Lithuanian State Restoration Day.

The event will be held on February 17th at 5pm at LaSalette Hall St. Ann’s Catholic Church (4905 Roswell Rd, Marietta, GA 30062).

You will have a unique opportunity to see a movie documenting his journey “Paddles across the Atlantic”(the movie will be in Lithuanian with English subtitles), which will be followed by a discussion.

You will be able to buy Lithuanian food – stuffed cabbages, kugel and cake and drinks. All proceeds from the food and bar will benefit the Lithuanian folk dance group of Atlanta “Jievaras”, as they are preparing for a trip to Lithuania this summer to participate at the Song Festival.

Tickets are $35 for adults and free for kids, and can be purchased at the door.
https://www.lietuviaiatlantoje.org/bilietai/
We are looking forward to seeing everyone!

ALC Board

Saulius Prūsaitis ir grupė Atlantoje!

Kviečiame visus į Sauliaus Prūsaičio ir grupės koncertą! Pirmą kartą Atlantoje nepakartojamas lietuviškos muzikos, šviesų ir garso šou. Ateikit patys ir pakalbinkit draugus!

Laukiame visų vasario 2 d., 7 v.v.
Legacy Theatre at 12150 Morris Rd., Alpharetta, GA 30005.

Doors open: 7 PM
Show: 8 PM

Bilietų kainos: Suaugusiems – $80, Vaikams (iki 16m) – $60

Bilietus galima įsigyti Legacy Theatre, prieš koncertą.

Website of Lithuanian Americans in Atlanta