Vasario 16-osios renginys su Kostu Smoriginu

 

Atlantos lietuvių bendruomenės narius kviečiame į virtualų Vasario 16-os renginį, kuris vyks sekmadienį, vasario 21-ą dieną, pradžia 1 val. naudojant Zoom platformą. Programoje: meninėje dalyje prisjungęs gyvai iš Lietuvos dalyvaus aktorius Kostas Smoriginas, vėliau Atlantos LB Valdybos rinkimai ir trivia žaidimas su prizais.
Norintiems dalyvauti privaloma užsiregistruoti čia: https://zoom.us/…/tJYpdOmoqDwuHNKdcpGVzOCxKIqBzuHGCie-

Užsiregistravę gausite patvirtinimą e-paštu su jums unikalia prisijungimo informacija.
Šių metų visuotiną, metinį, Atlantos lietuvių bendruomenės narių susirinkimą pradėsime Vasario 14 dieną Facebook grupėje: “Atlantos LB metinis narių susirinkimas”:

https://www.facebook.com/groups/844424889061626/

Taip jau darėme 2018 ir 2019 metais. Norintys dalyvauti bendruomenės nariai jau dabar gali pradėti prisijunginėti prie šios uždaros Facebook grupės.
Siūloma dienotvarkė: – Informacija apie Atlantos lietuvių bendruomenę, artimiausi planai, finansų atasakita, naujų narių pasiūlymai į Atlantos LB Valdybą ir Kontrolės komisiją, įvairūs narius dominantys klausimai.
Susirinkimas Facebook grupėje tęsis savaite ir pasibaigs virtualiu Zoom susirinkimu vasario 21-ą dieną.
Dalyvavimas šiuose renginiuose yra nemokamas.
Visus Atlantos LB narius kviečiame dalyvauti!
Atlantos LB Valdyba


All Atlanta Lithuanian American Community members are invited to the February 16th event, which will take place online, on Zoom, Sunday, February 21st, starting at 1pm.
In the program: actor Kostas Smoriginas will join us live from Lithuania, followed by Atlanta LAC Board elections and trivia game with prizes.
Register in advance for this online event:
https://zoom.us/…/tJYpdOmoqDwuHNKdcpGVzOCxKIqBzuHGCie-
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting, which will be unique to you.
This year’s annual Community meeting of members of the Atlanta LAC will begin on February 14 in the Facebook group: ” Atlantos LB metinis narių susirinkimas “:

https://www.facebook.com/groups/844424889061626/

We already have organized annual meeting this way in 2018 and 2019. Members of the community who want to participate can start joining this private Facebook group now.
Proposed agenda: – Information about the Lithuanian community in Atlanta, upcoming plans, financial report, proposals of new members to the Board and Control Commission of the Atlanta LAC, various topics of interest to the members.
The Facebook group meeting will continue for a week and will end with the virtual Zoom meeting on February 21st.
Admission to these events is free of charge.
We invite all Atlanta LAC members to participate!
Atlanta LAC Board

Kalėdoms artėjant! Christmas is coming!

Šiemet mūsų Kalėdos bus tikrai netradicinės, bet nemažiau laukiamos ir švenčiamos!
Atlantos lietuvių bendruomenė organizuoja Kalėdinį vaikų piešinių konkursą “ Sapnuok baltai” ir kviečia įvairaus amžiaus vaikus siųsti savo piešinius elektroniniu paštu lietuviaiatlantoje@gmail.com iki gruodžio 13 d. Laimėtojai bus renkami 4 amžiaus grupėse bei apdovanojami smagiais prizais.
Visai nesvarbu, kad šiuo metu negalime susitikti ir perduoti linkėjimų vieni kitiems akis į akį, bet visada galime nusiųsti viens kitam virtualų bučkį ar glėbį skaitmeninių sveikinimų! Kviečiame visus pasveikinti vieni kitus ir patys save su Šv. Kalėdomis atsiunčiant video sveikinimą, dainą ar eileraštį. Video temos formatas yra visiškai laisvas. Jeigu jaučiate, kad šokis yra nuoširdžiausia sveikinimo forma, tuomet šokite! Visi virtualūs sveikinimai bus talpinami mūsų bendruomenės facebook puslapyje #AtlantosLietuviuBendruomene.
Iki kada siųsti – 12.25.20
Video trukmė – pageidautina iki vienos minutės
Pasveikink ir būk pasveikintas!
——————————————-
Christmas will definitely be different this year, but not less longed for and celebrated! The Lithuanian American Community of Atlanta is organizing the children’s drawing contest “Dream in White”. We invite children to send their drawings to lietuviaiatlantoje@gmail.com until December 13th. The winners will be selected in four age groups and given fun prizes.
We may not be able to meet and greet each other in person right now, but we can always send a virtual kiss or a handful of digital well wishes! We invite you to send holiday greetings to each other and yourselves by sending a video of best wishes, a song or a poem. The theme of the video is free form. If you believe that dance is the most sincere form of holiday greetings, then dance it is! All videos received will be published on our FB page #AtlantosLietuviuBendruomene.
Videos should be sent to – juozas_kazlauskas@yahoo.com
Until – 12.25.20
Video length – one minute or less
Spread the holiday cheer!

Atlantos LB apdovanojimai/Atlanta LAC Awards

Mieli Atlantos lietuviai, (in English below)

Kaip ir kasmet, kviečiame Atlantos lietuvių bendruomenės narius PASIŪLYTI KANDIDATUS ATLANTOS LB APDOVANOJIMAMS.

Nominacijų laukiam iki gruodžio 16 dienos. Tęsdami tradiciją, ir šiais metais apdovanosime 3 lietuvius, šeimas arba organizacijas. 2 apdovanojimus skirsime “UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ Atlantos lietuvių bendruomenėje”. Čia reikia turėti galvoje ilgalaikę veiklą bet kuriuo metu nuo 1977 metų iki 2020 metų galo, ir 1 apdovanojimą – “ATLANTOS METŲ LIETUVIS” skirsime už veiklą šiais, 2020-ais metais.

Praėjusių metų laureatai:

“METŲ LIETUVIS”:
2019 – Juras Palukaitis
2018 – Atlantos šokių kolektyvas “Jievaras”
2017 – Renata ir Juozas Kazlauskai
2016 – Giedrius Stankevičius

“UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ”
2019 – Dalia Gatautienė ir Raimonda Verbliugevičienė
2019 – metais JAV LB Krašto Valdybos padėkos raštais apdovanoti: Silvija Aniulienė, Dovilė Budrytė, Vykintas Genys, Deimantė Kalinauskaitė, Renata Kazlauskienė ir Juozas Kazlauskas
2018 – Roma Kličienė ir Šarūnė Stankevičienė
2017 – Justinas Bartkevičius ir Margarita Austin
2017 – metais švenčiant ALB 40-metį JAV LB Krašto Valdybos padėkos raštais apdovanoti: Virginija Šileikaitė-Thoresen, Juras Palukaitis, Šarūnė ir Giedrius Stankevičiai ir Renata Micevičiūtė-Reichert
2016 – Laima Turlajus ir Atlantos lituanistinė mokykla “Saulė”
2015 – Virginija Šileikaitė-Thoresen ir Juras Palukaitis
2014 – Valentas Kairys ir Badauskų šeima: Ramunė ir Ričardas Badauskai.
2014 – Romai ir Algiui Kličiams buvo įteiktas Žalgirio medalis, kuri skiria JAV LB Krašto Valdyba.

Kaip ir pernai, kviečiame bendruomenės narius pasiūlyti kandidatus.
Kandidatus galite siūlyti siųsdami e-mailą ALB Valdybai į lietuviaiatlantoje@gmail.com, palikdami komentarą Atlantos LB FB puslapyje

www.facebook.com/atlantoslietuviai , arba galit privačiai perduoti savo pasiūlymą ALBV pirmininkui Juozui Kazlauskui, juozas_kazlauskas@yahoo.com.

Sprendimą dėl apdovanojimų Valdyba priims slaptai balsuodama tarp gruodžio 17 ir 22 dienos. Paskutinę metų savaitę rasim būdą kaip apdovanijimus įteikti ar perduoti.
Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Pagarbiai
Atlantos LB Valdyba
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dear Atlanta Lithuanians,
Continuing our tradition, at the end of the year, we will be giving Atlanta LAC Awards to distinguished members of our Community.
Starting now and through December 16, 2020, we invite you all to nominate community individuals, families or organizations to receive one of these three awards:

Two awards will be given for a long-standing contribution to the Lithuanian Community in Atlanta throughout the years: 1977 – 2020.

One award will be given to the Outstanding Atlanta Lithuanian Person, Family or Organization for their contribution during the year 2020.

Please send your nominations to the Community Board at lietuviaiatlantoje@gmail.com, or leave a comment on the organization’s Facebook page

www.facebook.com/atlantoslietuviai , or reach out directly to our community’s president, Juozas Kazlauskas at juozas_kazlauskas@yahoo.com.

Winners will be selected by a secret vote of the Atlanta LAC Board by December 22nd and we will find a way how to give or send awards in the last week of the year.
Your active participation will be greatly appreciated!
Respectfully yours,
The Atlanta Lithuanian Community Board

Protų mūšis Atlantoje/Battle of the Minds in Atlanta

Scroll down for English translation

Paminėk šią Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją, dalyvaudamas Protų mūšyje! Pirmą kartą Atlantos lietuvių bendruomenė organizuoja žaidimą-viktoriną ir kviečia tave, tautieti, pasitikrinti savo žinias apie Lietuvą ir Pasaulį draugiškame proto mūšyje.

Žaidime laukiame visų, kurie:
– yra 14 metų ir daugiau;
– turi laisvų $15 (dalyvio mokestis);
– mėgsta komandinius žaidimus;
– supranta/ kalba lietuviškai (žaidimas vyks lietuvių kalba);
– myli Lietuvą!

Po alinamos protų kovos kviečiame dalyvius bei visus bendruomenės narius toliau kartu pratęsti vakarą minint šią svarbią mūsų kraštui dieną su įdomiais pokalbiais, geru maistu ir vynu. Veiks mokamas gėrimų ir užkandžių baras. Meniu: kibinai su sultiniu!!!!

Laimėjusioji komanda valgo nemokamai!

Visos lėšos surinktos už gėrimų ir maisto pardavimą bus skiriamos lietuvių mokyklai “Saulė”.

Laikas: Kovo 14 d., šeštadienis, nuo 5 pm – 10.30 pm
Žaidimo trukmė: nuo 5 pm – 7.30 pm
Vieta: Woodbine Station subdivizijos klube, 3285 Pebble Hill Dr., Marietta, GA 30062

DALYVIŲ REGISTRACIJA: Kas ateisite į renginį prašome RSVP Jums siųstame Evite pakvietime. Kas norėsit dalyvauti ir Protų Mūšyje – prašome užsiregistruoti čia: http://bit.ly/2RQuXci_ProtuMusis

Kibinai su sultiniu


Celebrate March 11th, Lithuanian Independence Restoration Day, by participating in the “Battle of the Minds!” For the first time, the Atlanta Lithuanian Community is organizing a quiz game and inviting you and your friends to test your knowledge of Lithuania and the World in a friendly battle of the minds.

We welcome players who…
– Are at least 14 years old;
– Are willing to pay $15 to participate;
– Like team games;
– Understand/speak Lithuanian (the game will be in Lithuanian); and
– Love Lithuania!

Following the “Battle of the Minds,” all participants and members of the community are invited to continue to spend the evening together and celebrate this important day for our country with fun conversations, good food and wine. The menu will feature “Kibinai” with broth, and there will be a cash bar as well.  The winning team eats for free!

All the funds raised from the sale of drinks and food will benefit the Lithuanian School “Saulė.”

Date: Saturday, March 14, 2020 – 5:00 pm – 10:30 pm
Game Time: 5:00 pm – 7:30pm
Location: Woodbine Station Subdivision Club, 3285 Pebble Hill Dr., Marietta, GA 30062

PARTICIPANT REGISTRATION: Please RSVP to the Evite Invitation already sent to the community or sign up here:  http://bit.ly/2RQuXci_ProtuMusis