Tag Archives: Atlanta Lithuanian Awards 2019

kviečiame Atlantos lietuvių bendruomenės narius PASIŪLYTI KANDIDATUS ATLANTOS LB APDOVANOJIMAMS | NOMINATE DISTINGUISHED ATLANTA LITHUANIANS FOR THE 2019 AWARDS

2019 Lithuanian Community in Atlanta Awards

Kaip ir kasmet, kviečiame Atlantos lietuvių bendruomenės narius PASIŪLYTI KANDIDATUS ATLANTOS LB APDOVANOJIMAMS. Nominacijų laukiam iki gruodžio 2 d. Tęsdami tradiciją, ir šiais metais apdovanosime 3 lietuvius, šeimas arba organizacijas. 2 apdovanojimus skirsime “UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ Atlantos lietuvių bendruomenėje”. Čia reikia turėti galvoje ilgalaikę veiklą bet kuriuo metu nuo 1977 metų iki 2019 metų galo, ir 1 apdovanojimą – “ATLANTOS METŲ LIETUVIS” skirsime už veiklą šiais, 2019-ais metais. Praėjusių metų laureatai:

“METŲ LIETUVIS”:
2018 – Atlantos šokių kolektyvas “Jievaras”
2017 – Renata ir Juozas Kazlauskai
2016 – Giedrius Stankevičius

“UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ”
2018 – Roma Kličienė ir Šarūnė Stankevičienė
2017 – Justinas Bartkevičius ir Margarita Austin
2017 – metais švenčiant ALB 40-metį JAV LB Krašto Valdybos padėkos raštais apdovanoti: Virginija Šileikaitė-Thoresen, Juras Palukaitis, Šarūnė ir Giedrius Stankevičiai, Renata Micevičiūtė-Reichert
2016 – Laima Turlajus ir Atlantos lituanistinė mokykla “Saulė”
2015 – Virginija Šileikaitė-Thoresen ir Juras Palukaitis
2014 – Valentas Kairys ir Badauskų šeima: Ramunė ir Ričardas Badauskai.
2014 – Romai ir Algiui Kličiams buvo įteiktas Žalgirio medalis, kuri skiria JAV LB Krašto Valdyba.

Kaip ir pernai, kviečiame bendruomenės narius pasiūlyti kandidatus.

Kandidatus galite siūlyti siųsdami e-mailą ALB Valdybai į lietuviaiatlantoje@gmail.com, palikdami komantarą Atlantos LB FB puslapyje www.facebook.com/atlantoslietuviai, arba galit privačiai perduoti savo pasiūlymą ALBV pirmininkui Juozui Kazlauskui, juozas_kazlauskas@yahoo.com.

Sprendimą dėl apdovanojimų Valdyba priims slaptai balsuodama tarp gruodžio 2 ir 9 dienos. Per Kučių vakariene planuojame iteikti.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Pagarbiai
Atlantos LB Valdyba


NOMINATIONS FOR THE ATLANTA LITHUANIAN COMMUNITY’S DISTINGUISHED MEMBERS OF THE YEAR ARE OPEN!

Now through December 2, 2019, we invite you to nominate community individuals, families or organizations to receive one of three awards:

Two awards will be given for long-standing contribution to the Lithuanian Community in Atlanta throughout the years.

One award will be given to the Outstanding Atlanta Lithuanian Person, Family or Organization of the Year for their contributions during 2019.

Please send your nominations to the Community Board at lietuviaiatlantoje@gmail.com, by leaving a post or message on the organization’s Facebook page www.facebook.com/atlantoslietuviai, or reaching out directly to our community’s president, Juozas Kazlauskas at juozas_kazlauskas@yahoo.com.

The winners will be voted on or before December 9th via secret ballot  and will be announced at the Christmas Eve Dinner on December 14, 2019.

Respectfully,
The Atlanta Lithuanian Community Board