Category Archives: Nariai

kviečiame Atlantos lietuvių bendruomenės narius PASIŪLYTI KANDIDATUS ATLANTOS LB APDOVANOJIMAMS | NOMINATE DISTINGUISHED ATLANTA LITHUANIANS FOR THE 2019 AWARDS

2019 Lithuanian Community in Atlanta Awards

Kaip ir kasmet, kviečiame Atlantos lietuvių bendruomenės narius PASIŪLYTI KANDIDATUS ATLANTOS LB APDOVANOJIMAMS. Nominacijų laukiam iki gruodžio 2 d. Tęsdami tradiciją, ir šiais metais apdovanosime 3 lietuvius, šeimas arba organizacijas. 2 apdovanojimus skirsime “UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ Atlantos lietuvių bendruomenėje”. Čia reikia turėti galvoje ilgalaikę veiklą bet kuriuo metu nuo 1977 metų iki 2019 metų galo, ir 1 apdovanojimą – “ATLANTOS METŲ LIETUVIS” skirsime už veiklą šiais, 2019-ais metais. Praėjusių metų laureatai:

“METŲ LIETUVIS”:
2018 – Atlantos šokių kolektyvas “Jievaras”
2017 – Renata ir Juozas Kazlauskai
2016 – Giedrius Stankevičius

“UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ”
2018 – Roma Kličienė ir Šarūnė Stankevičienė
2017 – Justinas Bartkevičius ir Margarita Austin
2017 – metais švenčiant ALB 40-metį JAV LB Krašto Valdybos padėkos raštais apdovanoti: Virginija Šileikaitė-Thoresen, Juras Palukaitis, Šarūnė ir Giedrius Stankevičiai, Renata Micevičiūtė-Reichert
2016 – Laima Turlajus ir Atlantos lituanistinė mokykla “Saulė”
2015 – Virginija Šileikaitė-Thoresen ir Juras Palukaitis
2014 – Valentas Kairys ir Badauskų šeima: Ramunė ir Ričardas Badauskai.
2014 – Romai ir Algiui Kličiams buvo įteiktas Žalgirio medalis, kuri skiria JAV LB Krašto Valdyba.

Kaip ir pernai, kviečiame bendruomenės narius pasiūlyti kandidatus.

Kandidatus galite siūlyti siųsdami e-mailą ALB Valdybai į lietuviaiatlantoje@gmail.com, palikdami komantarą Atlantos LB FB puslapyje www.facebook.com/atlantoslietuviai, arba galit privačiai perduoti savo pasiūlymą ALBV pirmininkui Juozui Kazlauskui, juozas_kazlauskas@yahoo.com.

Sprendimą dėl apdovanojimų Valdyba priims slaptai balsuodama tarp gruodžio 2 ir 9 dienos. Per Kučių vakariene planuojame iteikti.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Pagarbiai
Atlantos LB Valdyba


NOMINATIONS FOR THE ATLANTA LITHUANIAN COMMUNITY’S DISTINGUISHED MEMBERS OF THE YEAR ARE OPEN!

Now through December 2, 2019, we invite you to nominate community individuals, families or organizations to receive one of three awards:

Two awards will be given for long-standing contribution to the Lithuanian Community in Atlanta throughout the years.

One award will be given to the Outstanding Atlanta Lithuanian Person, Family or Organization of the Year for their contributions during 2019.

Please send your nominations to the Community Board at lietuviaiatlantoje@gmail.com, by leaving a post or message on the organization’s Facebook page www.facebook.com/atlantoslietuviai, or reaching out directly to our community’s president, Juozas Kazlauskas at juozas_kazlauskas@yahoo.com.

The winners will be voted on or before December 9th via secret ballot  and will be announced at the Christmas Eve Dinner on December 14, 2019.

Respectfully,
The Atlanta Lithuanian Community Board

2016 metų Atlantos lietuvių bendruomenės apdovanojimai / LAC Awards

English Version

Daugeliui mūsų, kurie imigravo į JAV, amerikietiška Padėkos diena skyrėsi nuo švenčių, prie kurių esame pripratę. Iš filmų ir televizijos programų galbūt mes žinojome apie šeimų susibūrimus prie gausiai nukrautų stalų. Tačiau tik kai patys prisėdome prie Padėkos dienos stalo, supratome šventės prasmę: diena, kada galime sustoti ir padėkoti už tai, kas mes esame ir tai, ką mes turime, ir pasakyti “ačiū” tiems, kurie įtakojo mūsų gyvenimus.

Padėkos šventės laikotarpiu, taip pat dėkojame tiems, kurie įtakojo mūsų bendruomenės gyvenimą.

Prieš kelias savaites, ALBV kvietė bendruomenės narius siūlyti kandidatus šiems apdovanojimams:

  • Vienam “2016 metų Atlantos lietuvio” apdovanojimui
  • Dviem “Už ilgalaikę veiklą Atlantos lietuvių bendruomenėje” apdovanojimams (žmogui, šeimai ar organizacijai)

 
Lapkričio 13d., valdybos nariai balsavimu išrinko šių metų laureatus iš visų pasiūlytų nominacijų. Su malonumu pranešame, kad šiais metais apdovanojimai skiriami:

“2016 metų Atlantos lietuvis” – Giedrius Stankevičius už jo darbą įkuriant ir vadovaujant pirmajam Atlantos lietuvių tautinių šokių kolektyvui “Jievaras”, bei kolektyvo “Jievaras” dalyvavimą XV tautinių šokių festivalyje Baltimore, MD.

Nominuoti šiam apdovanijimui taip pat buvo: Stankevičių šeima – Šarūnė ir Giedrius, Dovilė Budrytė, Vykintas Genys, Justas Laužinskas, Virginija Šileikaitė-Thoresen ir Justinas Bartkevičius.

“Už ilgalaikę veiklą Atlantos lietuvių bendruomenėje ”  –  Laima Turlajus už jos muzikinį talentą, kuriuo ji dalinasi lietuviškų mišių metu bei ilgalaikį darbą bendruomenės renginių metu.

“Už ilgalaikę veiklą Atlantos lietuvių bendruomenėje ”  – Atlantos lituanistinė mokykla “Saulė” už 14 metų veiklą, mokinant bendruomenės mažiausius narius lietuvių kalbos ir tradicijų.

Nominuoti šiam apdovanijimui taip pat buvo: Silvija Aniulienė, Justinas Bartkevičius, Vykintas Genys, Renata Reichert, Rima Vydmantas, Stankevičių šeima – Šarūnė ir Giedrius, Virginija Šileikaitė-Thoresen ir Juras Palukaitis.

Sveikiname visus 2016 metų Atlantos lietuvių bendruomenės apdovanojimų laureatus ir nominuotuosius!

Giedrius StankevičiusGiedrius Stankevičius, aktyvus Atlantos Lietuvių Bendruomenės narys nuo 2002 metų. Kilęs iš Kauno, augęs Mažeikiuose, Kaune studijavo Kauno Technologijos Universitete. Po studijų atvyko i JAV, kartu su žmona Šarūne ir dukra Gabija.  Apsistojo Mariettos mieste, kur gyvena iki šiol. Nuo pat atvykimo aktyviai dalyvauja Atlantos Lietuvių Bendruomenės veikloje, ilgus metus buvo valdybos narys, 2008 metais buvo Valdybos ko-pirmininkas. Tais pačiais 2008-ais metais Giedriui ir Šarūnei gimė dukra Ugnė.

2015 metais kartu su Šarūne įkūrė pirmajį Lietuvių Tautinių šokių kolektyvą Atlantoje “Jievaras”. Giedrius vadovauja kolektyvui, o Šarūnė “aprengė” visus šokėjus tautiniais rūbais. Kolektyvas pasirodė Lietuvių Bendruomenės renginiuose, Dogwood festivalyje Atlantoje ir XV-oje Šiaurės Amerikos Lietuvių Šokių Šventėje.

Laima TurlajusLaima Turlajus yra iš Pasvalio, mokėsi Panevėžio Konservatorijoje,  kur įgijo chorvedės vargonininkės specialybę. Vėliau baigė muzikos pedagogės specialybę Lietuvos Muzikos Akademijoje Kauno fakultete. Kaune susipažino su vyru Dariumi ir 2003 atvyko į Atlantą. Čia susilaukė dviejų vaikų (Elita 12 ir Artis 7).

Nuo pat atvykimo į Atlantą Laima ir Darius įsijungė į ALB gyvenimą, stengėsi nepraleisti renginių ir puoselėti lietuviškumą. Laima keletą metų dirbo mokytoja Atlantos lituanistinėje mokykloje “Saulė”. Taip sutapo, kad nuo pat gerbiamo kun. Gintaro Joniko kelionių į Atlantą pradžios, Laima pradėjo groti organizuojamose lietuviškose mišiose ir netrukus kun. Gintaras ir Laima tapo nepakeičiama  komanda. Šiuo metu Laima ir Darius yra ALB tarybos nariai, prisideda prie renginių organizavimo bei aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime.

Atlantos Lituanistinė Mokykla "Saulė"Atlantos lituanistinė mokykla „Saulė“ įkurta 2002 metais. Šiais metais mokyklą lanko 34 vaikai nuo 3.5m.  iki 12 m. amžiaus bei 4 suaugusieji, norintys išmokti lietuvių kalbą. Vaikai suskirstyti į keturias grupes – Žvirbliai, Geniai, Vyturiai r Pelėdos – pagal amžių ir lietuvių kalbos mokėjimo lygį. Mokykloje dirba penkios mokytojos – Dalia Gatautienė, Margarita Austin, Sigita Sharma, Renata Micevičiūtė-Reichert, Erika Smith – bei viena savanorė Audronė Jagiela. Mokyklos vadovė – Virginija Šileikaitė -Thoresen.

Pamokos vyksta 16 šeštadienių per metus. Mokykloje vaikai mokomi lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo bei tautodailės. Taip pat vaikai yra ruošiami kasmetiniam kalėdiniam vaidinimui per bendruomenės kūčių vakarienę. Pavasarį yra rengiama paroda bei programa tėvams.

Atlantos lituanistinė mokyklos „Saulė“ mokytojos siekia įdiegti supratimą bei pagarbą lietuvių kalbai, lietuviškoms tradicijoms ir kultūrai mažiesiems bendruomenės nariams ir tikisi, kad užaugę jie puoselės lietuvybę savo šeimose.


Announcing the 2016 Atlanta’s Lithuanian American Community Award Recipients

For most of us who immigrated to the U.S., the American celebration of Thanksgiving was different from anything we were probably used to.  We knew about the epic meals and family get-togethers from movies or TV, but it wasn’t until we experienced the holiday ourselves that we understood its underlying meaning:  A day set aside to be thankful for who we are and what we have, and recognize those who make a difference in our daily lives.

How appropriate is it that during this season of thanksgiving, we can thank those whose contributions have made a difference in our community.

Earlier this year, we reached out to all members requesting nominations in two categories:

  • One award for “2016 Atlanta Lithuanian of the Year”
  • Two awards (individual, family or organization) for “Longstanding Contribution to the Atlanta LAC”

 

At the November 13, 2016 meeting, Board members casted their votes to select the winners from all nominations received.

It is with great pleasure, that the Atlanta’s Lithuanian American Community Board announces this year’s results:

“2016 Atlanta Lithuanian of the Year” – Giedrius Stankevičius for his efforts in organizing and directing Atlanta’s first Lithuanian Folk Dance Ensemble, “Jievaras,” and their participation in the XV Lithuanian Dance Festival in Baltimore, MD.

Also nominated for this award were:  the Stankevičius Family – Šarūnė and Giedrius, Dovilė Budrytė, Vykintas Genys, Justas Laužinskas, Virginija Šileikaitė-Thoresen and Justinas Bartkevičius.

“Longstanding Contributor to the Atlanta LAC” – Laima Turlajus for her dedication in providing her musical talents (piano and voice) during all Lithuanian masses, and for her help during all events.

“Longstanding Contributor to the Atlanta LAC” – Saulė Lithuanian School for 14 years of outstanding Lithuanian language and traditions education to our community’s youngest generation.

Also nominated for this award were:  Silvija Aniulienė, Justinas Bartkevičius, Vykintas Genys, Renata Reichert, Rima Vydmantas, the Stankevičius Family – Šarūnė and Giedrius, Virginija Šileikaitė-Thoresen and Juras Palukaitis.

Congratulations to all 2016 Atlanta’s Lithuanian American Community Award winners and nominees.

Giedrius StankevičiusGiedrius Stankevičius and his family have been members of the Atlanta Lithuanian Community since 2002, the year they emigrated to the U.S.   He grew up in Mažeikiai, and studied in Kaunas at  Kaunas Technology University.  After finishing his studies, Giedrius, his wife Šarūnė and their daughter Gabija moved to the U.S.  They settled in Marietta, GA, where have made their home since.  In 2008, Giedrius served as co-chair of the community‘s Board of Directors.  That same year, he and his wife welcomed a second daughter, Ugnė.

In 2015, Giedrius and Šarūnė organized  Atlantas‘s first Lithuanian folk dancing ensemble, “Jievaras.”  Giedrius directed the ensemble, while Šarūnė fit the dancers with traditional costumes.  The ensemble performed at different community events, at the Dogwood Festival in Atlanta, and at the XV North American Lithuanian Folk Dancing Festival in Baltimore, MD.

Laima TurlajusLaima Turlajus was born in Pasvalys and studied at the Music Conservatory of Panevėžys, from where she received a choirmaster degree with an organist specialization.  Later, she received a music education degree from the Lithuanian Music Academy of Kaunas University.  She met her husband Darius in Kaunas. In 2003, they moved to Atlanta where their two children (Elita, 12 and Artis, 7) were born.

Laima and Darius joined the Atlanta Lithuanian Community upon their arrival, and they remain active members. For a number of years, Laima was a teacher at Atlanta‘s Lithuanian School “Saulė”.  Over the last few years, she has worked along Fr. Gintaras Jonikas to organize Lithuanian masses and leading the congregation in singing liturgical hymns in Lithuanian. This year, both Laima and Darius are part of the community’s Board of Directors, helping organize events and actively participating in community life.

Atlantos Lituanistinė Mokykla "Saulė"Atlanta’s Lithuanian School “Saulė“ was founded in 2002.  Currently, 34 children–from three-and-a-half to twelve years of age –are enrolled in the school, as well as four adults who are  learning the Lithuanian language.  The children are grouped into four different groups: Sparrows, Woodpeckers, Skylarks and Owls, depending on their age and their comprehension of the Lithuanian language.  There are five teachers who currently work at the school, Dalia Gatautienė, Margarita Austin, Sigita Sharma, Renata Micevičiūtė-Reichert, and Erika Smith, as well as volunteer Audronė Jagiela.  The school‘s director is Virginija Šileikaitė -Thoresen.

Lithuanian school convenes every other Saturday for a total of 16 sessions.  Students are taught Lithuanian language, traditions and folk art.  The children also prepare a Christmas performance for the community, as well as a special recital in the spring for their parents.

The teachers  at  the Lithuanian School “Saulė“ hope to share their excitemet and love of the Lithuanian language, traditions and culture with the young members of the community, and look forward to fostering their Lithuanian heritage.

Apie mus rašo / Our Community in the News

Neseniai Atlantos Lietuvių Bendruomenės narį Giedrių Stankevičių kalbino laikraštis “Draugas”. Giedrius yra aktyvus Bendruomenės narys nuo 2002 metų, o pernai kartu su žmona Šarūne įkūrė pirmąjį Atlantos Lietuvių Tautinių šokių kolektyvą “Jievaras”, kuriam iki šiol vadovauja. 2016 metų liepos mėnesį kolektyvas dalyvavo XV-oje Šiaurės Amerikos Lietuvių Šokių šventėje, Baltimorėje, Merilende.

Recently, Atlanta’s Lithuanian Community member Giedrius Stankevičius and his family were featured in a “Draugas” article.  Since 2002, Giedrius and his wife Šarūne have been active members of the community, most recently organizing Atlanta’s first Lithuanian Folk Dance Ensemble, “Jievaras,” which he continues to direct.  In July of 2016, the group participated in the XV Lithuanian Folk Dance Festival in Baltimore, MD.


Draugas. 2016 spalio 4, antradienis

Giedrius Stankevičius

,,Manau, žmogus natūraliai nori būti kažkuo unikalus”

Su Giedrium ir jo žmona Šarūne susipažinom prieš keletą metų Atlantoje, kur vyko JAV LB Tarybos sesija. Jie buvo vienitų, kurie prisidėjo prie sesijos organizavimo. Pamenu, po smagaus sesijos dalyvių susipažinimo vakaro dar ilgokai šnekučiavomės su Šarūne ir Giedriumi – kalbos ir bendrų įdomių temų nepritrūkom. Tad šiemet susitikę Šokių šventėje Baltimorėje, kur šoko ne tik jie, bet ir jų vyresnėlė Gabija, bendravom lyg seni geri pažįstami. Iš mūsų pokalbių supra tau, kad šiai šeimai yra labai svarbi lietuvybė, mūsų kalbos, tradicijų išsau gojimas. O neseniai sužinojusi, kad Giedrius yra pakviestas dirbti į JAV LB Švietimo tarybą, nusprendžiau pakalbinti jį ir pasišnekėti ne tik apie šokius, lietuvišką švietimą, bet ir apie kitus mums visiems rūpimus dalykus.   -Loreta Timukienė

Papasakok apie save, savo šeimą.

StankevičiaiGimiau Kaune, užaugau Mažeikiuose. Vėliau baigiau Kauno technologijos universitetą, kuriame apsigyniau daktaro laipsnį. Kaune sukūriau šeimą, žmona Šarūnė – kaunietė, auginame dvi dukras – abiturientę Gabiją ir antrokę Ugnę.

Ar seniai Amerikoje? Ką dirbi? Kaip sekėsi pritapti tau ir jūsų šeimai šioje šalyje

Į JAV su šeima atvykau 2002 metais, apsigyvenom Atlantoje, čia gyvenam iki šiol. Kaip ir daugumai emigrantų, iš pradžių teko išbandyti įvairius darbus. Nuo 2004 vasaros pra dėjau dirbti įmonėje ,,Bluewave Computing” IT inžinieriumi. Prieš metus įmonė susijungė su kitomis dvie jomis ir pasivadino ,,Onepath”, naujoje įmonėje dirbu IT Operacijų vykdomuoju direktoriumi (Operations Manager). Pritapti Amerikoje buvo tikrai nelengva. Keletą metų kamavo nostalgija ir dvejonės, ar teisingai pasielgėm, atvykdami į šią šalį. Tačiau žmonių geranoriškumas, galimybė pradėti savo verslą, draugiška Atlantos Lietuvių Bendruomenė pamažu išsklaidė tas dvejones.

Net trys jūsų šeimos žmonės aktyviai įsijungė į Atlantos lietuvių šokėjų būrį, dalyvavote XV tautinių šokių šventėje Baltimorėje – iš kur pomėgis šokti, ar užtenka laiko šiam užsiėmimui?

Šokis mūsų šeimoje tikrai nesvetimas. Lietuvoje šokau nuo 5erių metų amžiaus, Mažeikiuose baigiau choreografijos mokyklą. Žmona Šarūnė taip pat jaunystėje šoko grupėje „Malūnėlis” Kaune, susipažinom abu „Rasos” ansamblyje Kaune. Galima sakyti, kad šokių dėka sukūrėme šeimą.

,,Jievaro” šokėjai prieš Atlantos Lietuvių Bendruomenės kalėdinį vakarą.
,,Jievaro” šokėjai prieš Atlantos Lietuvių Bendruomenės kalėdinį vakarą.

Kadangi abu turėjom nemažai patirties ir šokių šventėje Bostone pajutom, koks yra geras jausmas suktis šokio sūkuryje su kitais lietuviais, nusprendėm įkurti Atlantoje lietuvių tautinių šokių grupę „Jievaras”. Ir vyresniąją dukrą Gabiją prikalbinom šokti kartu. Ji šokyje – ne naujokė, prieš tai šoko modernaus šokio grupėje, tad persijungti prie lietuviško tautinio šokio jai nebuvo itin sunku. Laiko stengiamės rasti,  „Jievaras” repetuoja kartą per savaitę.  Didesnė problema – rasti patalpas repeticijoms. Mūsų nedidelė bendruomenė savų patalpų neturi, tenka nuomotis, bet labai skųstis negalim. Viena vietinė šokių studija mus mielai priima, tikimės, kad ir toliau sėkmingai su jais bendradarbiausim.

 Ką be šokių mėgsta veikti jūsų šauni šeimyna?

2005 metais Providence Canyon, Georgia.
2005 metais Providence Canyon, Georgia.

Trumpos kelionės savaitgaliais yra vienas iš maloniausių užsiėmi mų. Bent pora kartų per metus vykstame iškylauti prie kurio nors iš daugelio ežerų Georgia valstijoje. Taip pat labai mėgstame koncertus. Jei nenueinam į koncertą bent kartą į mėnesį, tai  ėnuo būna nelabai nusisekęs. Taip pat mėgstame semtis įkvėpimo iš įvairių kulinarinių ir namų dizaino laidų per TV.

Kada įsitraukei į Lietuvių Bendruomenės veiklą?

Į Lietuvių Bendruomenės veiklą įsitraukiau beveik iškart atvykęs į JAV. Keletą metų buvau Atlantos Lietuvių Bendruomenės valdybos nariu, vienerius metus buvau išrinktas kopirmininku. Nemažai prisidėjau prie internetinės svetainės kūrimo, kurią iki šiol administruoju.

Sutikai dalyvauti JAV LB Švietimo tarybos veikloje – kokius darbus planuoji, ar teko anksčiau ką nors panašaus dirbti?

Kažkada teko dėstytojauti Kauno technologijos universitete. O su kokiais iššūkiais ir sunkumais susiduria lietuviškos mokyklos JAV, matau per mūsų, Atlantos, lietuviškos mokyklos „Saulė” prizmę.  Žmona Šarūnė prisidėjo prie jos kūrimo, ne vienerius metus joje mokytojavo, todėl manau, kad tą „virtuvę” pažįstu neblogai. Dabar susipažįstu su JAV LB Švietimo tarybos tikslais, struktūra. Konkrečių darbų kol kas nesu numatęs – pirma reikia susipažinti su žmonėmis, su kuriais teks dirbti vienoje komandoje, sužinoti, su kokiais sunkumais ar problemomis jiems tenka susidurti, kokius tikslus kelia JAV LB Krašto valdyba, o tada ir apie veiksmų planą pagalvosiu.

JAV LB ragina užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius aktyviai dalyvauti būsimuose Seimo rinkimuose. Kaip manai, ką reikia daryti, kad užsienyje gyve nantys lietuviai nenusigręžtų nuo Lietuvos, skiepytų lietuvybę savo vaikams, dalyvautų inkimuose?

Aš, žinoma, pritariu tam, deja, priėmus JAV pilietybę ir automa tiškai netekus Lietuvos pilietybės, tai nebetenka prasmės.

V. Grybo muziejuje Jurbarke.
V. Grybo muziejuje Jurbarke.

Manau, kad supratimas, kodėl reikia išlaikyti lietuvybę, ateina da lyvaujant kokiame nors nemažame lietuviškame renginyje JAV. Tai ne būtinai turi būti dainų ar šokių šventės. Pakanka ir vietinės bendruomenės organizuojamų Joninių ar Kalėdų šventės. Manau, kad žmogus natūraliai nori būti kažkuo unikalus. Gyvenant JAV ir būnant lietuviu, tam daug pastangų nereikia. Esu ne vieną kartą iš bendradarbių girdėjęs, kad aš turėčiau jaustis tikrai laimingas ir ypatingas, nes turiu unikalų kultūrinį bagažą, kalbu šeimoje lietuviškai,  palaikau lietuviškas tradicijas. Visa tai norisi perduoti ir vaikams. Yra skaudu matyti šeimas, kuriose vaikai visiškai nebekalba lietuviškai. Žinoma, kiekvienas turi savų priežasčių, bet kam atimti iš vaikų nemažą dalį lietuvybės, kuria patys taip didžiuojamės?

Kaip Lietuva galėtų ir turėtų išspręst dvigubos pilietybės klausimą?

Dvigubos pilietybės klausimas yra svarbus kaip niekada. Spręsti jį reikia priimant tam tikrus įstatymus, tik reikia  politinės valios. Aš esu už tai, kad žmogus galėtų išlaikyti Lietuvos pilietybę priimdamas kitos šalies pilietybę. JAV pilietybės įstatymas interpretuojamas įvairiai. Mano supratimu, jis nedraudžia turėti kitos šalies pilietybės – tapdamas JAV piliečiu pasižadi būti lojalus šiai šaliai, o tai nereiškia, kad turi atsisakyti turimos pilietybės. Lietuvoje girdėjau įvairių nuomonių. Viena iš jų, esą išeiviai, kurie yra Lietuvos piliečiai ir turi teisę balsuoti, vis tik neturėtų rinkti savo atstovo Seime, nes žmogus negyvendamas Lietuvoje neturėtų spręsti klausimų, kurie svarbūs Lietuvos gyventojams. Manau, kad tai labai siauras požiūris. Šiuo metu už renkamą narį balsuoja tiek išeiviai, tiek Lietuvos gyventojai vienoje apygardoje! Argi tai ne absurdiška situacija? Tuo labiau, kad po rinkimų tas Seimo narys daugiau atstovauja vietinių rinkėjų interesams, pamiršdamas išeivius.

Tavo nuomone, kokios prie žastys verčia mus emigruoti?

Ekonominės priežastys ir neužtikrintumas dėl rytojaus.

Ar galvojate kada nors grįžti gyventi į Lietuvą?

Kol kas tokių minčių nepuoselėjam, bet, kaip sakoma, „Niekada nesakyk niekada”…

Neseniai  su šeima buvote trumpam sugrįžę į Lietuvą – kokius pasikeitimus matai, kokią įsivaizduoji Lietuvos ateitį?

Su žmona Šarūne ir dukra Ugne šiais metais Šokių šventėje Baltimorėje.
Su žmona Šarūne ir dukra Ugne šiais metais Šokių šventėje Baltimorėje.
Su dukra Gabija šią vasarą Seredžiuje ant piliakalnio (Palemono kalno).
Su dukra Gabija šią vasarą Seredžiuje ant piliakalnio (Palemono kalno).

Į Lietuvą išsiruošėm iš karto po Šokių šventės, dar apimti tos geros nuotaikos ir euforijos. Džiaugiuosi, kad tokia nuotaika lydėjo visos kelionės metu. Smagu matyti sutvarkytus miestus, gyvenvietes. Labai maloniai nustebino Telšiai – jaukus, fantastiškai sutvarkytas miestas. Kauno senamiestis visada buvo viena iš mano mėgstamiausių vietų Lietuvoje. Labai smagu buvo pamatyti lankytojų perpildytus restoranus ir kavines tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais. Nustebino muziejai, kuriuos aplankėme – ekspozicijos atnaujintos, nenuobodžios, svarbiausia, kad patiko vaikams. Didelį įspūdį paliko išvyka, kurios metu aplankėme Panemunės miestelius ir pilis, kurią vainikavo apsilankymas skulptoriaus Vinco Grybo muziejuje Jurbarke. Mane gana sunku nustebinti, bet tai, ką pamatėm ir sužinojom, paliko neišdildomą įspūdį. Jei kada važiuosit prošalį – būtinai aplankykite, nenusivilsit!

Svajonės, planai?

Šiuo metu planuose yra išlaikyti ,,Jievaro” grupę, stengtis, kad šokėjai neišsiskirstytų. Turime su planavę kitų metų pasirodymus, mokysimės naujus šokius. Didžiausia svajonė yra dalyvauti Dainų ir šokių šventėje Lietuvoje 2018 metais.

Ačiū už pokalbį, sėkmės visai šauniai jūsų šeimynai!

Kalbėjosi Loreta Timukienė

Draugo straipsnį PDF