Lietuviskos Misios ir Kuciu vakariene.

December 12th – Lithuanian Mass and Christmas Eve

Štai ir artėja pati gražiausia žiemos šventė – Šv. Kalėdos.
Kviečiame visus į Šv. Mišias Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann’s Church, 4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062) gruodžio 12 d. 14:00 val., kurias aukos visų laukiamas kunigas Gintaras Jonikas. Išpažintys bus klausomos nuo 13 val. Prieš mišias nuo 13:30 val. bus giedamos giesmės, kas galite, prisijunkite. Misios – 2pm.
Po mišių visus kviečiame Šv. Kūčių vakarui į Nollan Hall sale toje pačioje bažnyčioje (planuojame apie 16 val.). Prašome atsinešti po lėkštę maisto bendram stalui.
„Saulės“ mokyklos vaikų pasirodymas bus 16:30 val., po jų – Atlantos tautinių šokių grupės „Jievaras“ pasirodymas. Vakariene – po šventinės dalies. Taip pat vakaro metu gros pianistas Eduardo Bernardi.

Iejimas: vaikams iki 6 metų nemokamai, nuo 6 iki 18 – $5, suaugusiems – $15 (nesusimokėjusiems metinio solidarumo mokesčio – $20). Tėveliai – atsineškite po mažą simbolinę dovanėlę savo mažiesiems.
Veiks baras. Atsiskaitoma grynais.
Tegul būna Jūsų namai pilni santarvės, laimės ir pakantumo, o Jūsų širdys – meilės, džiaugsmo ir vilties.

Prasom RSVP ar ateisit i Evite pakvietima. Jeigu Evite pakvietimo negavote, parasykite mums i lietuviaiatlantoje@gmail.com

***************

The most beautiful winter Holiday Christmas is just around the corner.
We invite you to join us for Holy Mass and Christmas Eve Celebration at St. Ann’s Church (4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062). The Holy Mass will be held by our beloved priest, Gintaras Jonikas, on December 12th at 2pm. The confessional time is from 1:30pm. The hymns will be sung at 1:30 pm. Please join if you can.

After Mass we invite you to join us to celebrate Christmas Eve starting at around 4pm in Nolan Hall at St. Ann’s Church. Please bring a dish to share.
Children from the Lithuanian school “Saule” will perform at 4:30 pm, and afterwards the Atlanta folk dance group “Jievaras” will perform. Dinner will be served after performances. During course of the evening the pianist Eduardo Bernardi will perform.

Admission is free for children under 6 years old, $5 for guests between 6 and 18 years old, $15 for adults and $20 for the Atlanta Community members who have not paid their annual membership contribution. Please bring a symbolic gift for your little ones.
Cash bar.
We wish harmony and happiness for your house along with love, joy and hope for your hearts!

Please RSVP to Evite invitation if you are coming. If you have not received Evite invitation please let us know at lietuviaiatlantoje@gmail.com