GGC Event: “Lithuania’s Energy and Political Independence”

English Version

Kviečiame visus į renginį apie energetinį saugumą ir geopolitiką, kuriame diskutuosime tema “Lietuvos energetinė ir politinė nepriklausomybė: Tikrovė ar
iliuzija?” ir kitais susijusiais klausimais.

PROGRAMOS PDF

Pranešėjai:
 • Julius Pranevičius, Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulas
  Niujorke
 • Dr. Dainius Genys, Vytauto Didžiojo Universitetas, Energetinio saugumo tyrimų centras
 • Dr. Giedrius Česnakas, Vytauto Didžiojo Universitetas,
  politologijos mokslų daktaras (nuotoliniu būdu)
 • Dr. Paul Grant, Georgia Gwinnett College, politologijos mokslų dėstytojas

Georgia Gwinnett College studentų grupė, vadovaujama Dr. Laura Young, politologijos mokslų daktarės, ir Dr. Kathryn Zimmerman, chemijos mokslo daktarės, pristatys projektą apie aplinkai draugišką energetinį saugumą

Moderatorė: Dr. Dovilė Budrytė, Georgia Gwinnett College,
politologijos mokslų profesorė

Renginys vyks Georgia Gwinnett College Cisco auditorijoje
(C pastatas, pirmas aukštas), spalio 22 dieną, 15-17 valandomis.
Po renginio bus priėmimas, kurio metu bus galima pabendrauti su pranešėjais.  Kryptys į renginį:  http://www.ggc.edu/admissions/visit-ggc/maps-and-directions/

Renginys nemokamas ir atviras visuomenei.
Kontaktinis asmuo: Dovilė Budrytė (dbudryte@ggc.edu)
Sponsoriai: Lietuvių Fondas ir Atlantos lietuvių bendruomenė.

Prašom RSVP ar ateisit į Evite pakvietimą. Jeigu Evite pakvietimo negavote, parašykite mums į lietuviaiatlantoje@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

You are cordially invited to an event focusing on
energy security and geopolitics. We will discuss the
following question: “Lithuania’s Energy and Political Independence: Illusion or Reality?” and other related topics.

FULL PROGRAM PDF

Presenters:

 • Hon. Julius Pranevičius, Lithuania’s Consul General in New York
 • Dr. Dainius Genys, Kaunas Vytautas Magnus University, Research Center for Energy Security
 • Dr. Giedrius Česnakas, Kaunas Vytautas Magnus University,
  Lecturer of Political Science (via Skype)
 • Dr. Paul Grant, Georgia Gwinnett College, Assistant Professor of Political Science

A group of students led by Dr. Laura Young, Assistant Professor of Political Science, and Dr. Kathryn Zimmerman, Assistant Professor of Chemistry, will present a project on green energy security.

Moderator: Dr. Dovilė Budrytė, Georgia Gwinnett College,
Professor of Political Science

The event will take place on October 22 (3-5 PM) at Georgia
Gwinnett College, Cisco Auditorium (C Building, 1st floor).
A reception will follow. During the reception, there will be an
opportunity to speak with the presenters. Directions to the event:
http://www.ggc.edu/admissions/visit-ggc/maps-and-directions/

The event is free and open to the public. For more information, please contact  Dovile Budryte (dbudryte@ggc.edu).

Sponsors include the Lithuanian Foundation and
Atlanta’s Lithuanian Community.

Please RSVP to the Evite invitation to let us know if you will be
attending this event. If you have not received an Evite invitation, please let us know at lietuviaiatlantoje@gmail.com

Su pagarba / Yours respectfully,
Atlantos Lietuvių Bendruomenės Valdyba / Atlanta Lithuanian
Community Board