Artėjantys renginiai / Upcoming events

Pasižymėkite kalendoriuose!

  • Spalio 28, šeštadienis, 6 val. p.p – Halloween naktis, 480 Sassafras Lane, Roswell, GA 30076
  • Lapkričio 12, sekmadienis – Konsulinė misija, Lietuvos Respublikos garbės konsulatas, 1202 Lexham Dr, Marietta, GA 30068
  • Lapkričio 18, šeštadienis, 6 val. p.p – Juditos Leitaitės koncertas ir 4-as Labdaringas Kugelio balius, City of Light, 3125 Presidential Parkway, Atlanta, Georgia 30340
  • Gruodžio 9, šeštadienis, 1 val. p.p – Kūčių Mišios ir Lietuvių bendruomenės Atlantoje Kalėdų vakarienė, Catholic Church of St.Ann, Marietta ir Nollan Hall (toje pačioje bažinyčioje)

Mark your calendars!

  • Oct 28, Sat, 6 pm – Halloween Night, 480 Sassafras :Lane, Roswell, GA 30076
  • Nov 12, Sun – Consular Mission, Lithuanian Honorary Consulate, 1202 Lexham Dr, Marietta, GA 30068
  • Nov 18, Sat, 6 pm – Judita Leitaitė concert and Charitable Kugelis Party, City of Light Center, Atlanta
  • Dec 9, Sat, 1 pm – Lithuanian Christmas Eve Dinner & Mass, Nollan Hall and Catholic Church of St.Ann, Marietta