Apie mus

Atlantos lituanistinė mokykla “Saulė”

_wsb_513x319_virsutine+nuotraukaAtlantos lituanistinės mokyklos “Saulė” 2004/2005-ųjų metų mokslo metų uždarymo šventės akimirka

Atlantos lituanistinė mokykla “Saulė” įsikūrė 2002-ųjų metų rudenį. Mokyklos pirmapradžiu tapo jau prieš kelerius metus Rasos Stripeikienės ir Aušrės Kurcikevičienės suburtas vaikų klubas, kur Atlantos lietuvių vaikai savaitgaliais susirinkę organizatorių namuose ir Rasos, Aušrės bei vėliau Veronikos Stanovajos dėka puoselėdavo lietuvių kalbą bei kultūrą.

Greitai vien tik klubo augančiai bendruomenei nebeužteko, todėl buvo įkurta “Saulės” lituanistinė mokykla. Su Aušrės ir Šarūnės Stankevičienės pagalba, organizacinę jos veiklą ir vadovavimą perėmė Audronė Vyšniauskaitė-Durham. Šiuo metu mokyklai vadovauja Virginija Šileikaitė – Thoresen. Kartu su Virginija šiandien mokykloje dirba Šarūnė Stankevičienė (tautodailė, Lietuvos istorija ir tėvynės pažinimas), Renata Micevičiūtė – Reichert (lietuvių kalba), Dalia Gatautienė (darželinukai), Sigita Sharma (lietuvių kalba/tėvynės pažinimas), Laura Moore (lietuvių kalba/tėvynės pažinimas), Virginija Šileikaitė – Thoresen (suaugusiųjų klasė).

_wsb_527x388_IMG_0707$5B1$5D2010 m. mokyklos uždarymo šventė. Iš kairės į dešinę: Virginija Šileikaitė-Thoresen, Audronė Vyšniauskaitė-Durham, Kristina Banytė-Paukštė, Aušra Baker, Aiva Gabrielaitytė.   

Mokykloje veikia trys vaikų grupės, skirstomos pagal vaikų amžių ir lietuvių kalbos žinias: 4-5 metu, 6-8 metu, 9- 12 metu. Vaikai mokosi lietuviu kalbos, istorijos, geografijos, tautodailės, liaudiškų dainų bei žaidimų.

Per tautodailės pamokas mokytoja Šarūnė supažindina vaikus su lietuviškais papročiais, liaudies menu, kuria įvairius darbelius (Užgavėnių kaukes, verbas, molinius puodelius ir t.t.).

_wsb_303x412_puodu+lipdymas+su+AivaMokytoja Aiva supažindina vaikus su lietuvių tautodaile.

Tautodailės užsiėmimų metu vaikai taip pat piešia ir prieš šventes ruošia dekoracijas  pasirodymams. Stengiamės dalyvauti visuose JAV LB Švietimo tarybos rengiamuose piešinių konkursuose ir džiaugiamės, kad “Saulės” mokinukai jau kelis kartus buvo nugalėtojų tarpe!

_wsb_511x320_tautodailePirmos grupės vaikai kuria aplikaciją “Gedimino pilis” 

Kiekvienais metais Atlantos lietuvių bendruomenės Kūčių vakarui mokyklėlė paruošia Kalėdinį spektaklį, kuriame aktoriais tampa ne tik mokiniai ir mokytojos, bet kartais ir tėveliai. Kitų bendruomenės susitikimų metu vaikai taip pat parodo koncertėlį ar spektaklėlį, surengia piešinių ar darbelių parodą. Be to, mokykla kasmet organizuoja Užgavėnių šventę, į kurią pakviečiama visa Atlantos lietuvių bendruomenė.

_wsb_511x350_2006+uzgavenes2006-ųjų Užgavėnės 

Tačiau svarbiausias mūsų tikslas ir uždavinys yra siekti, kad vaikai šnekėtų, skaitytų ir rašytų lietuviškai, žinotų ir pažintų savo senelių kraštą! Todėl didžiausia užsiėmimų dalis yra skiriama lietuvių kalbai bei istorijai. Mokydamos šių dviejų dalykų, naudojamės JAV LB Švietimo tarybos rekomenduojamais vadovėliais. Be to, skatiname vaikus ne tik per pamokas, bet ir per pertraukas tarpusavyje bendrauti lietuviškai.

Vaikų laukiame šiuo adresu:  St Ann’s Catholic Church, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062 (Žemėlapis). Privažiavimas iš kairės pusės, prie vaikų žaidimų aikštelės.

“Saulės” pamokos prasideda 10:00 val. ryto ir trunka iki 2:00 val. dienos, kas antrą  šeštadienį. Tikslesnės datos nurodytos naujienose.

Daugiau informacijos teiraukitės šiuo adresu: saules_mokykla@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website of Lithuanian Americans in Atlanta

%d bloggers like this: