Bilietai/Tickets

Lietuviškos Mišios ir Kūčių vakarienė | Lithuanian Mass and Christmas Eve Dinner

Mišios|Mass: Šv. Onos bažnyčioje | Catholic Church of St. Ann
4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062

2021 m. gruodžio 11 d. | December 11, 2021
Išpažintys|Confessions: 12:30 pm
Mišių pradžia| Beginning of Mass: 1:30 pm

Kūčių vakarienė|Christmas Eve dinner
City of Light
3125 Presidential Pkwy, Atlanta Ga 30340
5:30 PM

SUAUGUSIEMS/ADULTS: $25.00


VAIKAMS/KIDS (6-18): $10.00

VAIKAMS/KIDS (0-5):
Nemokamai | Free

2022 m. Narystė | 2022 Membership

VIENAM ASMENIUI/INDIVIDUAL: $15.00

ŠEIMAI/FAMILY: $30.00