Tag Archives: Georgia

Nepriklausomybės dienos minėjimas / Independence Day Celebration

English Version

Vasario 16 d. nepriklausombės dienos minejimas

Bendruomenės metinis susirinkimas: 4:00 p.p.  Šokių, dainų ir balandelių vakaronė: 5:30 p.p.

 

Mieli Atlantos lietuviai,

Vasario 18-ta diena, šeštadienį, 4:00 p.p. , visus kviečiame į Vasario 16-osios renginį!

Adresas: Castlebrook Subdivizijos klubas, 4910 Piney Grove Drive, Cumming GA 30040

Programoje vakaronė su “Jievaro” šokių kolektyvu, šokiai, linksmybės, ant stalo balandėliai ir kiti skanumynai.

4:00  valandą visus kviečiame į metinį Atlantos Lietuvių Bendruomenės susirinkimą. Aptarsime ateinančių metų planus, pasidalinsime mintimis apie bendruomenės gyvenimą. Įvyks Valdybos rinkimai, kviečiame norinčius prisijungti prie Valdybos ir prie bendruomenės veiklos.

5:30 valgysime balandėlius, vyks vakaronė su “Jievaru”: bendri šokiai, žaidimai ir dainos iki vėlumos.

Kviečiame visus, kas turit, apsirengti lietuviškais tautiškais rūbais. Improvizavimas tautinio stiliaus tema tinka, aprėdai su tautine simbolika ir spalvom – taip pat.

Bus mokamas baras. Balandėliai su priedais: $7 už vieną, $10 už du. Renginys parems “Jievaro” sokiu kolektyvo veikla ir ateities planus.

Iejimas nemokamas. Rengini remia “Lietuviu Fondas“.

RSVP.


Lithuanian Independence Day Celebration

Community’s Annual Meeting 4:00 p.m.
Dancing, Singing and Cabbage Roll
Dinner: 5:30 p.m.

Dear Fellow Lithuanians and Friends,

You are cordially invited to join the Lithuanian American Community of Atlanta to celebrate Lithuanian Independence Day.

The event will feature dancing with the Atlanta Lithuanian Folk Ensemble “Jievaras,” as well as traditional food and many other activities.

The event will take place on Saturday, February 18, 2017 starting at 4:00 p.m. at the Castlebrook Subdivision Clubhouse, 4910 Piney Grove Drive, Cumming, GA 30040. Admission is free.

4:00 p.m. – Annual Meeting of the Lithuanian American Community of Atlanta – AGENDA

  • Review of the Community’s plans for the upcoming year
  • Introduce and discuss new ideas of benefit to the Community
  • Invite members of the community to volunteer to serve on the Board of Directors
  •  Invite members to volunteer their time to organize and/or support Community activities

Election of  Board of Directors

5:30 p.m. – Evening Dinner and Festivities

  • Dinner – Traditional Cabbage Rolls, Potatoes and Sides: $7 for one roll, $10 for two rolls
  • Dancing along with the Atlanta Lithuanian Folk Dance Ensemble “Jievaras”
  • Singing, games and other fun activities for the entire familyWe welcome our guests to wear traditional Lithuanian folk costumes, improvised attires inspired by Lithuanian folk costume styles, or to wear clothing with national symbols and/or colors.This event supports current and future plans and activities for “Jievaras,” and it is sponsored by the “Lithuanian Foundation.”

RSVP.

Konsuliniai veiksmai / Consular Mission

English Version

Floridoje ir Atlantoje lapkričio 18 – 20 dienomis bus atliekami konsuliniai veiksmai

2016m. lapkričio 18 – 19 dienomis (penktadienį – šeštadienį) Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją St. Petersburge (Floridos valstija, JAV), o lapkričio 20 dieną (sekmadienį) – Atlantoje (Džordžijos valstija, JAV).

Floridoje aptarnavimas vyks Lietuvių klube, adresu 4880 46th Avenue North, St. Petersburg, Florida, 33714. Atlantoje aptarnavimas vyks Lietuvos Respublikos garbės konsulate Atlantoje, adresu 1202 Lexham Dr., Marietta, Džordžija, 30068.

Konsulinių misijų metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai dėl pasų keitimo ir išdavimo, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų (santuokos, gimimo) įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo, konsulinės registracijos. Taip pat bus priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.
Užsiregistruoti dėl konsulinių paslaugų ir dėl išsamesnės informacijos prašome skambinti į Lietuvos generalinį konsulatą Niujorke tel. + 1 212 354 7840 arba rašyti el. paštu konsuline.misija.ny@urm.lt

Registracijai reikalingi šie duomenys:

1) Vardas ir pavardė – tiksliai kaip LR pase + nauja pavardė, jei skirtinga nei LR pase (parašykite visus šeimos narius, kuriems reikia konsulinių paslaugų);
2) Asmens kodas (arba tiksli gimimo data, jei žmogus dar neturi suteikto asmens kodo);
3) Kontaktinė informacija (telefono nr., elektroninio pašto adresas);
4) Dėl kokių konsulinių paslaugų norima kreiptis;
5) Pageidaujama priėmimo diena ir laikas.


Lithuanian Consular Mission to Be Held in Florida and Georgia on November 18-20, 2016

On November 18-20, 2016, the Lithuanian Consulate General in New York, NY will conduct a consular mission in St. Petersburg, FL (November 18th and 19th), and in Metro Atlanta (November 20th).

The Florida mission will be held at the Lithuanian Club, 4880 46th Ave. North, St. Petersburg, FL 33714. The Atlanta mission will take place at the Lithuanian Honorary Consulate in Atlanta, located at 1202 Lexham Dr., Marietta, GA 30068.

The mission will accept requests from Lithuanian citizens for renewal or replacement of passports, and issuance of foreign-registered civil status changes, such as marriage or birth. Services will also include consular registration of change of domicile and applications for citizenship to the Republic of Lithuania.

To sign up for a consular service or to obtain more information, please call the Lithuanian Consulate General in New York at +1-212-354-7840, or email: konsuline.misija.ny@urm.lt.

To register for an appointment, please provide us with the following information:
1) First and last name, exactly as it appears in your current passport, and new name, if different than the Lithuanian passport’s. Please indicate which family members will need these consular services;
2) Personal identification number, or the exact date of birth– if the person has not yet been assigned a personal identification number;
3) Contact information: telephone number and email address;
4) Consular services needed;
5) Desired appointment date and time.