All posts by admin

Už Lietuvą!

Širdys (I Want to Live)

Premjera Atlantoje | Atlanta’s Premiere

Širdys
Lietuviškas filmas didžiajame ekrane. Vieną iš pagrindinių vaidmenų suvaidinęs R. Kazlas minėjo “… tai yra mano didžiausias vaidmuo kine”. Šiltas, nuoširdus filmas apie tai, kai dar nebuvo interneto, kai jausmai buvo grynesni, kai širdys buvo tikros ir mokėjo plakti vienu ritmu…”  Angliški subtitrai bus.

I Want to Live
Lithuanian film for the big screen, released in 2018.  Per Rolandas Kazlas, who plays one of the main characters, “…this is the best role I have ever played.  A warm, sincere movie about the time before Internet, when feelings were purer, when hearts were real, and they could beat to one rhythm…”  WITH ENGLISH SUBTITLES

Gegužės 19d., 10:30 val. ryte | May 19th, 10:30 am
Landmark’s Midtown Art Cinema
931 Monroe Dr NE , Atlanta, GA 30308
Kaina | Tickets $15


Palaikykime mūsų meninį talentą!
Let’s support our artistic talent!

Bilietus galite įsigyti čia | Tickets


Virginijos Kochanskytės vienos aktorės spektaklis

Gyvenimas,  kaip graži kelionė

Romantiškos ir ironiškos, šmaikščios ir lyriškos istorijos.

Scenarijus ir režisūra – Virginijos Kochanskytės.  Trukmė 1,5 val.

Kaina $20, vietų skaičius ribotas.

Balandžio 27d. diena 6 val p.p.
Woodbine Station Subdivision Clubhouse
3285 Pebbe Hill Dr. | Marietta, GA 30062

Dėmėsio, renginys yra orientuotas suaugusiems mūsų Bendruomenės nariams dėl riboto vietų skaičiaus. Jeigu manote, kad Jūsų vaikas galės ramiai, netrukdydamas kitų žiūrovų dėmesio, žiūrėti 1val 30 min trukmės spektaklį, Jūs turite nupirkti vaikui bilietą. Kitaip organizatoriai negarantuoja patogios sėdimos vietos Jūsų vaikui. Taip pat nenorėtume, kad vaikai bėgiotų neprižiūrimi lauke. 

Virginijos Kochanskytės vienos aktorės spektaklis

Bilietus galite įsigyti čia:


 

Šv. Mišios ir Pavasarinis kermošius | Mass and Spring Fair

English Version

Mieli Atlantos lietuviai,

Šv. Velykos- pati gražiausia pavasario šventė, nešanti atgimimo, šviesos ir gyvybės žinią.
Pasitikime ją kartu atvėrę širdis gerumui, meilei, šilumai ir grožiui!

Kviečiame visus Balandžio 13 d. į lietuviškas Šv.Mišias ir Pavasarinį kermošių!

Šv. Mišios vyks St. Ann bažnyčioje, adresu 4905 Roswell Rd, Marietta Ga 30062
Nuo 1 val. p.p. bus klausomos išpažintys.
2 val. p.p. prasidės Šv. Mišios, kurias aukos kunigas Gintaras Jonikas.
Kadangi Mišios vyksta Verbų sekmadienio išvakarėse, kviečiame atsinešti žaliuojančių verbų puokšteles, kad kunigas galėtų jas pašventinti ir taip Verbos saugotų Jūsų namus visus metus (“kačiukai”, žirginėliai, kadagio ar žaliuojančios medžių šakelės).

Po Šv. Mišių, planuojama apie 3:30 val.p.p., pakviesime visus į šalia esančią Nolan Hall salę, kur vyks smagus Pavasarinis kermošius! Jo metu:
• Atlantos lietuvių menininkų, amatininkų, kepėjų ir šiaip kūrybingų žmonių mugė. Galėsite įsigyti, ar tik akis paganyti: autorinių paveikslų, metalo, keramikos, tekstilės gaminių, papuošalų, marškinėlių su lietuviška tematika, sausainių, lietuviškos duonos, gal net ir Krupniko! Tad ateikite turėdami grynųjų pinigų.
• Šoks “Jievaro” kolektyvas.
• Bus pardavinėjami karšti balandėliai. Surinktos lėšos skirtos “Jievarui” paremti. Viena porcija $10.
• Bus žaidimų vaikams. Vienas iš jų – margučių ridenimas. Tad atsineškite savų dažytų kiaušinukų arba galėsite vietoje nusidažyti margutį.
• Veiks mokamas baras.

Kviečiame kas turite apsirėdyt tautiniais kostiumais ar lininiais lietuviskais rūbais.

Renginys nemokamas.

Linkime Jums ir Jūsų šeimoms geros nuotaikos ir saulėtos prasmingos Prisikėlimo šventės!

ALB Valdyba


Dear Lithuanians of Atlanta,

Easter is one of the most beautiful spring celebrations, bringing us news of rebirth, light and life! On April 13th, we invite you to the Easter Mass and Spring Fair!

The Mass will be held by Gintaras Jonikas at 2pm at St. Ann’s Catholic Church (4905 Roswell Rd, Marietta, GA 30062). At 1pm, reconciliations will be heard. We invite you to bring palms, so blessed greens can protect your home for the entire year.

After the Mass, (around 3:30 pm) please join us at Nolan Hall for the fun Spring Fair! During the fair, Lithuanian artists, artisans, bakers and other creative members of the Community will present their paintings, metal, ceramic and textile works of art, jewelry and Lithuanian-themed T-Shirts, cookies, Lithuanian bread and maybe even some Krupnikas! You will not only be able to look, but also buy, so don’t forget to bring some cash! Additionally, the Lithuanian folk group “Jievaras” will dance. In addition, there will be hot cabbage rolls (“balandėliai”) for sale for $10 (proceeds will benefit “Jievaras”). There will also be games for kids. One of these games will be rolling the colored eggs. Kids can bring their own or color one egg at the Fair! There will also be cash bar.

If you are able, please feel free to wear a Lithuanian national costume or linen clothes. We wish you and your family happiness and a bright and meaningful Easter Day!

ALC Board