Tapk nariu/Become a member

Čia galite užsiregstruoti JAV lietuvių bendruomenės, Atlantos apylinkės narių sąraše. Bendruomenės nariai gauna Valdybos siunčiama informaciją. Bendruomenės narių taip pat prašome čia atnaujinti savo infromaciją, kai ji pasikeičia

Please use this form to register as a member of Lithuanian-American Community, Atlanta chapter. Members receive communications from the community Board. Existing members, please use this form to update your information if it changes. 


 

Naujas narys/ New memberAtnaujinu infromaciją/ Updating my information

Vardas/Name:(required)

Email:(required)

Telefono numeris/Phone number:

Adresas/Address:(required)

Kokia kalba norite gauti elektroninius laiškus? / In which language you would like to receive e-mails?
LietuviųEnglish


Sutuoktinis(ė)/Draugas(ė) Spouse/Significant Other

Email:

Telefono numeris/Phone number:


Tuo pačiu adresu gyvenantys vaikai ik 18m/Children up to 18 years at the same address

Įrodykite kad jūs ne robotas/Prove you're not a robot
captcha

2020 m. Narystė | 2020 Membership

VIENAM ASMENIUI/INDIVIDUAL: $15.00

ŠEIMAI/FAMILY: $30.00