TICKETS

Lithuanian Mass and Christmas Eve Dinner | Lietuviškos Mišios ir Kūčių vakarienė

Catholic Church of St. Ann | Šv. Onos bažnyčioje
4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062

December 14, 2019 | 2019 m. gruodžio 14 d. 
 
 

ADULTS/SUAUGUSIEMS: $25.00
KIDS/VAIKAMS (6-18): $10.00
KIDS/VAIKAMS (0-5): 
Free | Nemokamai

2020 Membership | 2020 m. Narystė

INDIVIDUAL/VIENAM ASMENIUI: $15.00

FAMILY/ŠEIMAI: $30.00