Category Archives: Pranešimai

Valdybos pranešimai

Sveiki,

Jei dar nepastebėjote, tai turime puslapyje skyrelį “Valdybos pranešimai”. Juose skelbsime ne tik Atlantos Lietuviu Bendruomenės Valdybos pranešimus, bet ir skelbimus bei informaciją, kurią gauname iš JAV Lietuvių Bendruomenės.

Skyrelis buvo neseniai papildytas informacija apie Lietuvos Respublikos valstybines stipendijas studijuojantiems užsienio lietuviams.

Valdybos pranešimai

 

Dėl konsultacijų su visuomene referendumo dėl dvigubos pilietybės klausimu

Gerbiami užsienyje gyvenantys lietuviai,
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje galima pateikti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo referendumo dvigubos pilietybės klausimu „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektui Nr. XIIP-2980(2). Pastabas ir siūlymus galima teikti iki birželio 30 d.
 
Trumpai susumuojant, Teisingumo ministerija siūlo kitokią formuluotę referendumui dėl dvigubos pilietybės nei siūlo jį inicijuojantis Liberalų sąjūdis.
 
Siūlymus galima teikti tiesiogiai, paspaudus LRS kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemos nuorodą viršuje, paskui Eil.Nr. 2 dokumentą, po to kairėje pusėje – raudonai pažymėtą nuorodą Pareikškite pastabas ir pasiūlymus dėl šio teisės akto projekto.
Pagarbiai
Gintė Damušytė | Direktorė
Užsienio lietuvių departamentas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
[sgmb id=”2″]

Jav LB Tarybos rinkimai 2015

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms. Labai svarbu kiekvienam iš mūsų aktyviai dalyvauti rinkimuose ir atsakingai išrinkti kandidatus, kurie vadovaus šiai organizacijai ateinančius trejus metus.
Kaitykite plačiau..