GGC Event: “Lithuania’s Energy & Independence”

Kviečiame visus į renginį apie energetinį saugumą ir geopolitiką, kuriame diskutuosime tema “Lietuvos energetinė ir politinė nepriklausomybė: Tikrovė ar iliuzija?” ir kitais susijusiais klausimais.

Pranešėjai:
Julius Pranevičius, Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulas Niujorke
Dr. Dainius Genys, Vytauto Didžiojo Universitetas, Energetinio saugumo tyrimų centras
Dr. Giedrius Česnakas, Vytauto Didžiojo Universitetas, politologijos mokslų daktaras (nuotoliniu būdu)
Dr. Paul Grant, Georgia Gwinnett College, politologijos mokslų dėstytojas
Georgia Gwinnett College studentų grupė, vadovaujama Dr. Laura Young, politologijos mokslų daktarės, ir Dr. Kathryn Zimmerman, chemijos mokslo daktarės, pristatys projektą apie aplinkai draugišką energetinį saugumą
Moderatorė: Dr. Dovilė Budrytė, Georgia Gwinnett College, politologijos mokslų profesorėRenginys vyks Georgia Gwinnett College Cisco auditorijoje (C pastatas, pirmas aukštas), spalio 22 dieną, 15-17 valandomis. Po renginio bus priėmimas, kurio metu bus galima pabendrauti su pranešėjais.
Renginys nemokamas ir atviras visuomenei. Kontaktinis asmuo: Dovilė Budrytė (dbudryte@ggc.edu)
Sponsoriai: Lietuvių Fondas ir Atlantos lietuvių bendruomenė.
http://www.ggc.edu/admissions/visit-ggc/maps-and-directions/

Prašom RSVP ar ateisit į Evite pakvietimą. Jeigu Evite pakvietimo negavote, parašykite mums į lietuviaiatlantoje@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

You are cordially invited to an event focusing on energy security and geopolitics. We will discuss the following question: “Lithuania’s Energy and Political Independence: Illusion or Reality?” and related topics.

Presenters:
Hon. Julius Pranevičius, Lithuania’s Consul General in New York
Dr. Dainius Genys, Kaunas Vytautas Magnus University, Research Center for Energy Security
Dr. Giedrius Česnakas, Kaunas Vytautas Magnus University, Lecturer of Political Science (via Skype)
Dr. Paul Grant, Georgia Gwinnett College, Assistant Professor of Political Science
A group of students led by Dr. Laura Young, Assistant Professor of Political Science, and Dr. Kathryn Zimmerman, Assistant Professor of Chemistry, will present a project on green energy securityModerator: Dr. Dovilė Budrytė, Georgia Gwinnett College, Professor of Political Science
The event will take place on October 22 (3-5 PM) at Georgia Gwinnett College, Cisco Auditorium (C Building, 1st floor). A reception will follow. During the reception, there will be an opportunity to communicate with the presenters.
The event is free and open to the public. Contact person: Dovile Budryte (dbudryte@ggc.edu). Sponsors include the Lithuanian Foundation and Atlanta’s Lithuanian community.
Directions to GGC are available from:
http://www.ggc.edu/admissions/visit-ggc/maps-and-directions/

Please RSVP to the Evite invitation if you are coming. If you have not received Evite invitation please let us know at lietuviaiatlantoje@gmail.com

Su pagarba / Yours respectfully,
Atlantos Lietuvių Bendruomenės Valdyba / Atlanta Lithuanian Community Board

Atlantos Lietuvių Tautinių šokių kolektyvas “Jievaras” skelbia naujų narių priėmimą!

Sveiki visi!

Atlantos Lietuvių Tautinių šokių kolektyvas “Jievaras” skelbia naujų narių priėmimą!

Jei esate neabejingi lietuviškai kultūrai, norite prisiminti lietuvių liaudies šokius, kuriuos šokote jaunystėje, jei norite dalyvauti Atlantos Lietuvių bendruomenės renginiuose kaip aktyvus dalyvis, o ne tik kaip žiūrovas, jei norite atstovauti Atlantos Lietuvių bendruomenę Atlantos miesto festivaliuose ir 2018 metų Dainų Šventėje Lietuvoje – būtinai susisiekite su mumis.

Rašykite mums adresu

atlantos.jievaras@gmail.com

Repeticijos vyks 3 kartus per menesį, sekmadieniais nuo 5v.v. iki 7v.v.

Iki!

Vadovai – Šarūnė ir Giedrius Stankevičiai

Rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą

JAV Lietuvių Bendruomenė kviečia užsiregistruoti ir dalyvauti šių metų Seimo rinkimuose! Tik išreikšdami savo nuomonę galime prisidėti prie geresnės Tėvynės ateities!

KADA? – Rinkimai vyks spalio 9 dieną. Registracija vykdoma iki rugsėjo 14-tos dienos.
KODĖL TAI SVARBU? – Praėjusiuose rinkimuose savo balsą atidavė vos 1 500 balso teisę turinčių JAV lietuvių. Norint, kad Seimas spręstų dvigubos pilietybės klausimą bei atstovautų pasaulio lietuvių interesus, mums reikia parodyti didesnį aktyvumą! 30 000 JAV lietuvių balsų leistų mums turėti savo apygardą ir mūsų renkamą Seimo narį ateinančiuose rinkimuose!
KAIP UŽSIREGISTRUOTI? – Spausk čia: https://www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-registracija
KUR RASTI INFORMACIJOS APIE PARTIJAS BEI KANDIDATUS? – Lietuviškoje žiniasklaidoje o taip pat čia: http://manoseimas.lt/testas/
-Pilietinės akcijos “Mūsų Metas #Dabar” komanda
www.MusuMetasDabar.lt