Rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą

JAV Lietuvių Bendruomenė kviečia užsiregistruoti ir dalyvauti šių metų Seimo rinkimuose! Tik išreikšdami savo nuomonę galime prisidėti prie geresnės Tėvynės ateities!

KADA? – Rinkimai vyks spalio 9 dieną. Registracija vykdoma iki rugsėjo 14-tos dienos.
KODĖL TAI SVARBU? – Praėjusiuose rinkimuose savo balsą atidavė vos 1 500 balso teisę turinčių JAV lietuvių. Norint, kad Seimas spręstų dvigubos pilietybės klausimą bei atstovautų pasaulio lietuvių interesus, mums reikia parodyti didesnį aktyvumą! 30 000 JAV lietuvių balsų leistų mums turėti savo apygardą ir mūsų renkamą Seimo narį ateinančiuose rinkimuose!
KAIP UŽSIREGISTRUOTI? – Spausk čia: https://www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-registracija
KUR RASTI INFORMACIJOS APIE PARTIJAS BEI KANDIDATUS? – Lietuviškoje žiniasklaidoje o taip pat čia: http://manoseimas.lt/testas/
-Pilietinės akcijos “Mūsų Metas #Dabar” komanda
www.MusuMetasDabar.lt

XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventė Baltimorėje

Liepos 3-ią dieną, Baltimorėje, Maryland, įvyks XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventė. Šventės organizacinis komitetas įdėjo daug pastangų, kad pristatytų šį  įspūdingą renginį, pagerbiantį mūsų bendrą paveldą. Šventėje dalyvaus ir Atlantos tautinių šokių kolektyvas “Jievaras”
Prisijunkite prie šventės facebook’o  ir Twitter’io @svente2016, bei aplankykite šventės svetainę. Taip pat organizatoriai prašo paremti šventės organizavimą finansiškai. Tai galite padaryti paspaudę  šią nuorodą.
Šventinio savaitgalio metu vyks įvairūs renginiai, tautinės vakaronės, koncertuos įvairūs atlikėjai. Visą informaciją apie šventę, renginius bei viešbučius rasite šventės interneto svetainėje.

Bilietus į šventę platina Ticketmaster.

Visi kartu mes galime sukurti neblėstančius prisiminimus ir stiprinti lietuvybę. Nekantriai laukiame Jūsų Šokių Šventėje!

___________________________________________________________________________

A letter from Lithuanian Dance Festival Organizing Committee Chairman Linas Orentas

Dear Lithuanian-American Regional and Chapter Presidents,
It is hard to believe that Šokių Švente is just a couple weeks away. Our committee has worked extremely hard during this time. Our committee members, myself included, have dedicated countless hours — on top of our normal responsibilities of raising families and our professional lives — to deliver a world-class event that pays tribute to our shared heritage.
But, we need your help. I ask that you reach out to your communities and spread the word about Šokių Šventė. Engage with us on social media: facebook.com/svente2016; @svente2016 on Twitter. Visit our website: sokiusvente2016.org. Encourage your community members to support us financially hereon our website.
Together, we can create lasting memories and strengthen lietuvybė. We are honored to host the 2016 Šokių Šventė. We look forward to seeing you!
Respectfully,
Leonard Linas Orentas
Organizing Committee Chairman

Atlantos Lietuvių Bendruomenės Joninės – birželio 18 – 19 dienomis

Atlantos lietuvių Joninės – birželio 18 – 19 dienomis.

(English translation at the bottom).

Mielieji, kviečiame visus kartu šauniai atšvęsti Atlantos lietuvių Jonines su gyva muzika ir pratęsimu iki ryto, toje pačioje vietoje kaip ir pernai – Bolding Mill Camground, Lanier ežero pakrantėje. Adresas: 4055 Chestatee Road, Gainesville, GA 30506. Pradžia – 3 val. p.p. Jeigu šiek tiek pavėluosite – nebėda! Numatome nuoseklų įsibėgėjimą!

Nuo 4 val. iki 9:00 val. Joninės vyks Bolding Mill “Day Use” teritorijoje esančiose dvejose pavėsinėse, kurias esame išsinuomavę specialiai šiam renginiui. Nuo 9:00 Joninių pratęsimui persikelsime į Bolding Mill palapinių stovyklavietes pabaigti Jonines tarp ažuolų, su dainomis prie tikro Joninių laužo. Norintys ten pat galės likti nakvoti palapinėse.

Šiais metais Jūsų laukia daug linksmybių, žaidimų ir užsiėmimų: Jums kocertuos Kolorado Romas Denverio ir akordeonistas Valdas Ramanauskas iš Toronto, abu specialiai atvykstantys į mūsų Jonines; tradicinis Paparčio Žiedo ieškojimas, vainikų pynimas ir plukdymas, Joninių dainos, tradiciniai ir nauji Joninių žaidimai bei užsiėmimai vaikams.

Joninių tinklinis vyks nuo 4:30 iki 6-ių. Kas norit dalyvauti – nevėluokite. Apie 6-ias kepsime visų pamėgtas dešrelės. Šiais metais bus įvairesnė mėsa ir taip pat kas nors vegetarams, su priedais. Prašome atsinešti ir savo užkandžių, desertų bei gėrimų, kuriuos galėsite pasidalinti su  kaimynais ar pavaišinti draugus. Gėlių, žolynų ir siūlo vainikams bus šiek tiek parūpinta, tačiau, kas galite, prašome atsinešti ir daugiau. Įsidėkite ir po žvakutę, kad galėtumėme uždegti Saulei ledžiantis. Pražys ir Paparčio Žiedas! Neapsiriks tas, kas jį suras!

Renginio įėjimo kaina – $25 bendruomenės nariams, ne nariams –  $30. Vaikams ir paaugliams iki 16 m. įėjimas bus nemokamas.

Pratęsimas Bolding Mill stovyklavietėse atviras visiems norintiems. Tie kurie norėsite likti nakvoti savo atsivežtose palapinėse – privalote užsiregistruoti parašydami į lietuviaiatlantoje@gmail.com . Palapinių vietų skaičius stovyklavietėse ribotas.

Visus kviečiame atvykti ir pakalbinti draugą!

Atlantos Lietuvių Bendruomenės Valdyba

_ _ _ _ _ _

Atlanta Lithuanian Midsummer Night Picnic. June 18 – 19.

Dear friends, we invite you to our Midsummer Night Picnic  with live music and celebration at bonfire through the night, same location as the last year:  Bolding Mill Campground, at Lake Lanier. Address: 4055 Chestatee Road, Gainesville, GA 30506.

Lithuanian musicians:  Kolorado Romas from Denver and Valdas Ramanauskas from Toronto will perform.

Starting from 4 pm Midsummer Night Picnic will be held at Bolding Mill Day Use area in two Picnic Shelters. In the evening we will transfer over to Bolding Mill tent campgrounds to continue Midsummer celebrations among oaks, with songs around bonfire. If you are intersted to bring a tent and spend a night there, you must register by writting to lietuviaiatlantoje@gmail.com. Number of campsites is limited.

Traditionall volleyball from 4:30pm till 6:00 pm Dinner after 6pm

Please bring a dish, snack or dessert to share.

Admission – $ 25 for Atlanta LAC members, for non-members – $ 30. Those 16 and under – Free.

Please note: consumption of alcohol is prohibited at Bolding Mill Campground.
Atlanta LAC Board